Var ska man göra av polyuretanskum?

Som ett av de mest populära isoleringsmaterialen är polyuretanskum ett vanligt avfall på byggarbetsplatser och i renoverade utrymmen. Var gör man det för att minimera skadorna på miljön?

Publicerad: 8-03-2022

Vad är polyuretanskum och vad är dess användningsområden?

Polyuretanskum (PUR) är en typ av plast som huvudsakligen består av polykarbamat. Det säljs i speciella trycksatta behållare. Det skummar endast under appliceringen och bildar ett voluminöst material med värdefulla isoleringsegenskaper. När den har härdat fyller den det tillgängliga utrymmet och fungerar som tätning och skydd mot fukt och frost. Det finns två grundläggande typer av polyuretanskum – flexibelt och styvt. Den senare kännetecknas av exceptionellt mekaniskt motstånd och låg värmeledningsförmåga. Flexibelt polyuretanskum, å andra sidan, låter vattenånga passera, gör det möjligt för interiörer att "andas" och ger utmärkt akustisk isolering. Båda typerna av skum används ofta både inom och utanför byggnader. Först och främst används de för att täta dörrar och fönster av trä, PVC och aluminium , samt för att isolera väggar och tak. De används också för att isolera och täcka sprickor och installationspassager samt olika typer av springor. Det blir dock alltid mycket avfall under appliceringen. Var kan det kasseras ?

Är PUR-skum säkert?

Polyuretanskum som används som isoleringsmaterial utgör inget hot mot personer som vistas i byggnaden. Tvärtom – det skyddar mot svamp- och mögeltillväxt. Det rekommenderas för tätning av bostadshus. Däremot bör anställda som applicerar skummet vara försiktiga (läs mer om sprayisolering ). Oanvända rester av polyuretanskummet efter att det härdat är avfall, som på en större byggarbetsplats kan vara många. Även om det är mindre giftigt än många andra plaster är de avfall som inte bör hamna på en soptipp.

Var kan man kassera oanvänt polyuretanskum?

Liksom annat avfall som inte kvalificerar sig som blandat, bör överblivet polyuretanskum tas till ett selektivt avfallsinsamlingsställe (PSZOK). Detta alternativ finns för privatpersoner som tidigare har gjort en avfallsdeklaration i anslutning till sin fastighet. Det finns också möjlighet att beställa en behållare för efterrenoveringsavfall, i vilken du utan problem kan slänga polyuretanskum även i större mängder. Ett alternativ för mindre utrymmen eller begränsade mängder avfall är så kallade bigbags, det vill säga byggpåsar med förstärkt struktur. Båda samlas in av specialiserade avfallshanteringsföretag.

Återvinning av polyuretanskum

Även om avfall av polyuretanskum ser lite användbart ut, kan det återvinnas som en sekundär råvara. Ur denna synvinkel anses polyuretan vara ett material med högt ekologiskt och ekonomiskt värde. Efter fragmentering används polyuretanavfall för att producera t.ex.

  • isolering och akustiska mattor,
  • rehabiliteringsmadrasser,
  • isoleringspaneler,
  • skyddsmaterial för idrottsanläggningar.

Detta minskar inte bara mängden avfall i deponi, utan även produktionskostnaderna för annan plast. Det är värt att ha detta i åtanke när man funderar på var man ska kassera polyuretanskum.


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan