Wyróżnienie EU Ecolabel

Czym byłyby produkty bez certyfikatów? Zapewne tymi samymi produktami, ale oprócz zawierzenia producentowi, nie mielibyśmy żadnej pewności co do ich jakości, zgodności technologii produkcji czy właściwości. Certyfikat jest więc swego rodzaju gwarancją dla nas, która zapewnia o spełnianych przez produkt kryteriach, dla jakich go kupiliśmy. Tym artykułem pragniemy rozpocząć cykl opowiadający o certyfikatach związanych z zieloną chemią. Jako pierwsze przedstawiamy wyróżnienie EU Ecolabel.

Opublikowano: 6-11-2020

EU Ecolabel jest to wyróżnienie europejskie, które przyznawane jest wyrobom bądź usługom przyjaznym dla środowiska. Nadanie wyróżnienia świadczy o spełnianiu wysokich standardów jakościowych oraz zdrowotnych. EU Ecolabel to program europejski, który został wprowadzony w 1992 r. i można do niego przystąpić dobrowolnie. Ma on na celu promowanie strategii wprowadzających na rynek produkty oraz usługi przyjazne dla środowiska. Zachęca producentów przede wszystkim do wytwarzania mniejszej ilości odpadów, a także mniejszej produkcji CO2 podczas procesów. Promuje produkty, które są trwalsze, łatwe do naprawy oraz recyklingu.

Oznakowanie przyznawane jest na podstawie kryteriów ekologicznych, które publikowane są jako decyzje Komisji Europejskiej. W opracowaniu ich uczestniczy również grono naukowców, grupa ekspertów, a także przedstawiciele różnych stron zainteresowanych, min. właściwe jednostki z każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu  i Norwegii. Również wytwórcy, producenci, usługodawcy, importerzy, sprzedawcy detaliczni i hurtowi mają swój głos w pracach Komisji. Podobnie także organizacje ekologiczne oraz konsumenckie.

Oznakowanie EU Ecolabel jest przyznawane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r.  dotyczące oznakowania ekologicznego oraz na skutek decyzji Komisji Europejskiej, które zawierają kryteria dla poszczególnych grup wyrobów lub usług.

Produkty Grupy PCC z wyróżnieniem EU Ecolabel

Grupa PCC w swojej ofercie również posiada całą gamę produktów oznaczonych znakiem EU Ecolabel. Świadczy to o spełnianiu wymogów ekologicznych, co zostało ocenione przez niezależne jednostki właściwe. Wśród nich znajdziemy EXOdet W, czy też EXOdis PC440 i EXOsoft PC35, które dzięki wyjątkowym właściwościom i zastosowanym podczas wytwarzania technologiom, mogą być stosowane do produkcji ekologicznych wyrobów certyfikowanych znakiem Ecolabel.

Kryteria, na podstawie których przyznawany jest certyfikat, są weryfikowane co 3 do 5 lat. Sprawdzane są po to by nadążały za rozwojem technologicznym i odpowiadały aktualnym potrzebom rynku oraz konsumentów.

Więcej informacji na temat EU Ecolabel można znaleźć na stronie: www.ec.europa.eu/environment/ecolabel/.


Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena