PCC Autochem Sp. z o.o.

Obsługa transportowo-spedycyjna krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego

PCC Autochem Sp. z o.o. jest jednym z liderów w dziedzinie przewozu chemii płynnej, w tym także produktów i surowców niebezpiecznych, na rynku polskim i europejskim. Obok transportu drogowego firma świadczy usługi intermodalne. Kolejnym filarem działalności spółki jest specjalistyczna myjnia cystern, tank-kontenerów i pojemników DPPL.

Opublikowano: 11-08-2019

Transport drogowy

Przedmiotem działalności PCC Autochem Sp. z o.o. jest obsługa transportowo-spedycyjna krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego. Dzięki korzystnej lokalizacji i długoletniemu doświadczeniu, spółka wyspecjalizowała się w wysokotonażowych przewozach materiałów niebezpiecznych, szczególnie w  przewozach chemii płynnej, włączając w to materiały niebezpieczne oraz produkty o wysokich temperaturach załadunku i rozładunku.

Wśród swoich klientów firma posiada największych europejskich producentów chemicznych i petrochemicznych. Solidny fundament i bogate doświadczenie, a także elastyczność wobec potrzeb Klientów są mocnymi stronami firmy PCC Autochem.

Transport intermodalny

Bazując na  bogatym doświadczeniu i analizie dynamiki branży TSL, PCC Autochem Sp. z o.o. wciąż poszukuje nowych kierunków rozwoju. Konsekwencją tej strategii jest uruchomienie projektu intermodalnego. Transport intermodalny poprzez wykorzystanie jednostek ładunkowych i więcej niż jeden rodziaj transportu, daje moż­liwość oferowania Klientom kompleksowej, wielopłaszczyznowej usługi logistycznej, przy najbardziej opty­malnym koszcie

W łańcuchu dostaw PCC Autochem Sp. z o.o. realizuje następujące usługi:

  • załadunek i magazynowanie na terminalu,
  • bezpieczny transport kolejowy do terminala docelowego,
  • magazynowanie jako bufor surowców do produkcji,
  • rozładunek w dogodnym terminie,
  • dostawy nawet w kilka godzin od zgłoszenia zapotrzebowania.

Kontakt

Telefon: +48 71 794 21 33
Adres e-mail: autochem@pcc.eu