PCC Autochem Sp. z o.o.

Obsługa transportowo-spedycyjna krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego

PCC Autochem Sp. z o.o. jest jednym z liderów w dziedzinie przewozu chemii płynnej, w tym także produktów i surowców niebezpiecznych, na rynku polskim i europejskim. Obok transportu drogowego firma świadczy usługi intermodalne. Kolejnym filarem działalności spółki jest specjalistyczna myjnia cystern, tank-kontenerów i pojemników DPPL rozbudowana w maju 2016 roku. Wraz z modernizacją myjni został wybudowany  także nowy zespół warsztatowy, świadczący usługi naprawcze zarówno dla pojazdów ciężarowych, jak i osobowych.

Opublikowano: 11-08-2019

Transport drogowy

Przedmiotem działalności PCC Autochem Sp. z o.o. jest obsługa transportowo-spedycyjna krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego. Dzięki korzystnej lokalizacji i długoletniemu doświadczeniu, spółka wyspecjalizowała się w wysokotonażowych przewozach materiałów niebezpiecznych, szczególnie w  przewozach chemii płynnej, włączając w to materiały niebezpieczne oraz produkty o wysokich temperaturach załadunku i rozładunku.

Wśród swoich klientów firma posiada największych europejskich producentów chemicznych i petrochemicznych. Solidny fundament i bogate doświadczenie, a także elastyczność wobec potrzeb Klientów są mocnymi stronami firmy PCC Autochem.

Transport intermodalny

Bazując na  bogatym doświadczeniu i analizie dynamiki branży TSL, PCC Autochem Sp. z o.o. wciąż poszukuje nowych kierunków rozwoju. Konsekwencją tej strategii jest uruchomienie projektu intermodalnego. Transport intermodalny poprzez wykorzystanie jednostek ładunkowych i więcej niż jeden rodziaj transportu, daje moż­liwość oferowania Klientom kompleksowej, wielopłaszczyznowej usługi logistycznej, przy najbardziej opty­malnym koszcie

W łańcuchu dostaw PCC Autochem Sp. z o.o. realizuje następujące usługi:

 • załadunek i magazynowanie na terminalu,
 • bezpieczny transport kolejowy do terminala docelowego,
 • magazynowanie jako bufor surowców do produkcji,
 • rozładunek w dogodnym terminie,
 • dostawy nawet w kilka godzin od zgłoszenia zapotrzebowania

Specjalistyczna myjnia

W maju 2016 roku Spółka zakończyła realizację inwestycji rozbudowy myjni działającej od 2006 roku. Obecnie myjnia autocystern, tank-kontenerów oraz pojemników IBC jest jedną z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce pod względem zaawansowania technologicznego oraz ochrony środowiska. Myjnia PCC Autochem Sp. z o.o. jako jedyna na Dolnym Śląsku posiada uprawnienia do wydawania świa­dectwa czystości w postaci Europejskiego Dokumentu Mycia (ECD).

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń myjących, możliwe jest przeprowadzanie kompleksowej usługi mycia podczas jednej operacji (bez konieczności – przekładania głowic) oraz obsługa nietypowych autocystern (m.in. o dużej pojemności komór ładownych).

Dzięki modernizacji myjni spółka minimalizuje również niekorzystny wpływ na środowisko poprzez redukcję emisji ciepła, ograniczenie zużycia wody, pary wodnej i energii elektrycznej. Zmniejszyła się również ilość ścieków generowanych podczas czasie mycia pojazdów i cystern transportowych.

Myjnia PCC Autochem jest wyposażona w:

– 2 pełnowymiarowe stanowiska przeznaczone do mycia autocy­stern i tank-kontenerów (w sumie 8 głowic mogących pracować równocześnie, w tym jedna głowica o zwiększonym przepływie wody do mycia dużych tank-kontenerów),

– 4 stanowiska przeznaczone do parowego podgrzewania produk­tów w autocysternach i tank-kon­tenerach

– dodatkowe stanowisko do mycia pojemników IBC.

Zespół warsztatowy

Od czerwca bieżącego roku PCC Autochem Sp. z o.o. dysponuje nowoczesnym zespołem warsztatowym. W jego obrębie znajduje się hala warsztatowa o powierzchni ponad 40 m2. Jest ona wyposażona w 2 pełnowymiarowe stanowiska warsztatowe przeznaczone do naprawy pojazdów ciężarowych, cystern i tank-kontenerów oraz w nowoczesne zaplecze techniczne i socjalne dla kierowcy.

Nowoczesny warsztat oferuje usługi, takie jak:

 • diagnostyka układów pojazdowych,
 • serwis układów pneumatycznych,
 • serwis zawieszeń i osi,
 • serwis układów hamulcowych,
 • naprawa układów elektryki pojazdów,
 • naprawa i regeneracja armatury cystern i tank-kontenerów,
 • serwis ogumienia,
 • możliwość zakupu wyposażenia ADR.

Kontakt

Telefon: +48 71 794 21 33
Adres e-mail: autochem@pcc.eu