Nazwa chemiczna:

Wodny roztwór eteru polikarboksylanowego

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, dodatki do betonu i zapraw

Funkcja:

superplastyfikatory, upłynniacze

Budowa:

polikarboksyetery

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

27599-56-0

Opis

Rofluid H jest domieszką nowej generacji, będącą wodnym roztworem eteru polikarboksylanowego (PCE) o barwie żółtej do brązowej i niskiej lepkości.  PCE to związki o specyficznej, tzw. grzebieniowej strukturze, która składa się z długiego łańcucha głównego i łańcuchów bocznych o długościach wynikających z liczb powtarzających się jednostek tlenku etylenu i/lub propylenu.

Produkt stosowany jest jako wysokiej wydajności reduktor wody zarobowej w produkcji betonu. Jest produktem w pełni kompatybilnym z innymi produktami należącymi do serii Rofluid.

Mechanizm działania Rofluidu H wynika z jego budowy chemicznej. Łańcuchy polimeru, adsorbując się na powierzchni ziaren cementu, tworzą dla sąsiednich ziaren zawadę steryczną. Powstałe cząstki o określonej objętości hydrodynamicznej (różnej w zależności od budowy polimeru) będą się wzajemnie odpychać w chwili, gdy znajdą się zbyt blisko siebie. Utrudnia to aglomerację ziaren, co z kolei wydłuża czas powstania produktów hydratacji cementu i opóźnia wiązanie mieszanki betonowej. Ponadto uwięziona w aglomeratach cementu woda zostaje uwolniona, co prowadzi do mniejszego zużycia wody zarobowej. Dodatek Rofluidu H daje również bardzo dobrą urabialność mieszanki, zapobiegając jednocześnie segregacji składników i tworząc spójny beton.

Niewielki dodatek Rofluidu H obniża stosunek woda/cement, powodując zmniejszenie zużycia wody nawet o ponad 35%. Przekłada się to bezpośrednio na trwałość betonu, podwyższając jego wytrzymałości wczesne (umożliwia to szybsze rozformowywanie elementów betonowych) i późne. Beton staje się bardziej szczelny, podwyższa się jego odporność na działanie substancji agresywnych i mrozu oraz odporność na ścieranie.

Należy pamiętać, że ilość dodanego do mieszanki betonowej PCE zależy m.in. od rodzaju cementu, sposobu przygotowania mieszanki, sposobu mieszania czy temperatury otoczenia. Aby uzyskać beton o standardowych wytrzymałościach rekomendowane jest użycie 0,4-1,0% Rofluidu H w stosunku do masy spoiwa, natomiast dla uzyskania betonu o wysokiej wytrzymałości i upłynnieniu zaleca się użycie 0,5-1,5% produktu do masy spoiwa. Rofluid H nie zahamowuje hydratacji cementu w niskich temperaturach, więc może być stosowany przy temperaturze powietrza do -5°C bez pogarszania konsystencji mieszanki betonowej.

Stosowanie Rofluidu H zalecane jest przede wszystkim w produkcji betonu samozagęszczalnego (SCC), wielkogabarytowych elementów betonowych o wymaganej dużej wytrzymałości i wysokiej urabialności, betonu mostowego, ale również prefabrykatów. Jest szczególnie rekomendowany jako wydajny reduktor wody zarobowej. Mieszanka betonowa z domieszką Rofluidu H zyska bardzo dobrą konsystencję, przedłużony czas wiązania, a uzyskany beton będzie wykazywał większą wytrzymałość na ściskanie i szczelność.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

  • umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej (nawet o 35%) bez pogorszenia konsystencji mieszanki betonowej;
  • pozwala na mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty (przy zachowaniu stałego w/c);
  • zwiększa wytrzymałość betonu na ściskanie (produkcje betonu o wysokich wytrzymałościach);
  • opóźniacz czasu wiązania o wysokiej wydajności;
  • niskie dozowanie 0,4 do 1,5% na masę spoiwa (w zależności od właściwości betonu, jaki chcemy wyprodukować);
  • możliwość stosowania w temperaturach do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu;
  • nie powoduje korozji stali zbrojeniowej (niska zawartość chlorków);

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
PCE; kwas 2-propenowy, polimer z etenolem, sól sodowa; (Ukryj)

Tagi:

nowa generacja superplastyfikator plastyfikator do betonu upłynnianie betonu uplastycznianie betonu mieszanka betonowa urabialność mieszanki betonowej konsystencja mieszanki betonowej modyfikacja urabialności redukcja lepkości wiązanie betonu początek wiązania betonu czas wiązania betonu woda zarobowa niskie temperatury odporność betonu wytrzymałość betonu parametry betonu beton masa betonowa beton towarowy beton prefabrykowany produkcja betonu surowce do produkcji domieszek do betonu środki bazowe domieszka do betonu środki bazowe do produkcji domieszek do betonu polikarboksyetery PCE
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .