Nazwa chemiczna:

Wodny roztwór eteru polikarboksylanowego

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, dodatki do betonu i zapraw

Funkcja:

superplastyfikatory, upłynniacze

Budowa:

polikarboksyetery

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

27599-56-0

Opis

Rofluid P jest 50% roztworem wodnym eteru polikarboksylanowego (PCE) o brązowo-żółtej barwie i niskiej lepkości. PCE są domieszkami do betonu nowej generacji, związkami o specyficznej budowie (tzw. strukturze grzebieniowej), składającej się z długiego łańcucha głównego i łańcuchów bocznych o długościach zależnych od liczb powtarzających się jednostek tlenku etylenu i/lub propylenu. Rofluid P stosowany jest jako baza do domieszek szczególnie zalecanych do produkcji prefabrykatów i charakteryzuje się wysoką wydajnością opóźniania wiązania betonu.

Mechanizm działania PCE jest wynikiem ich budowy chemicznej. Cząsteczki Rofluidu P adsorbują się powierzchni ziaren cementu i tworzą zawadę steryczną dla sąsiednich ziaren. Powstałe cząstki, mające określoną objętość hydrodynamiczną (różną w zależności od budowy polimeru), gdy znajdą się zbyt blisko siebie będą się wzajemnie odpychać. Aglomeracja ziaren cementu jest wtedy utrudniona, co z kolei wydłuża czas powstania produktów jego hydratacji i opóźnia wiązanie mieszanki betonowej. Ponadto uwolniona zostaje woda uwięziona w aglomeratach cementu, co prowadzi do mniejszego zużycia wody zarobowej. Rofluidu P pozwala na wyprodukowanie mieszanki betonowej o bardzo dobrej urabialności, zapobiegając jednocześnie segregacji składników oraz tworząc spójny beton.

Dodatek Rofluidu P pozwala na zmniejszenie zużycia wody zarobowej nawet o ponad 35%. Ma to bezpośrednie przełożenie na trwałość betonu, podwyższając jego wytrzymałości wczesne (umożliwia to szybsze rozformowywanie elementów betonowych) i późne. Beton z dodatkiem Rofluidu P staje się bardziej szczelny, a wiec podwyższa się jego odporność na ścieranie oraz na działanie substancji agresywnych i mrozu. Należy pamiętać, że ilość dodanego do mieszanki betonowej PCE zależy m.in. od rodzaju cementu, sposobu przygotowania mieszanki, sposobu mieszania czy temperatury otoczenia.

Aby uzyskać beton o standardowych wytrzymałościach zalecane jest użycie 0,4-1,0% Rofluidu P w stosunku do masy spoiwa, natomiast dla uzyskania betonu o wysokiej wytrzymałości i wysokim upłynnieniu dodatek domieszki powinien być nieco wyższy, 0,5-1,5% produktu do masy spoiwa. Rofluid P nie zahamowuje hydratacji cementu w niskich temperaturach, może więc być stosowany przy temperaturze powietrza do -5°C bez pogarszania konsystencja mieszanki betonowej. Jeśli konieczna jest wstępna dyspersja można używać go w mieszaninie z Rofluidem H. Wszystkie produkty z serii Rofliud są ze sobą w pełni mieszalne.

Stosowanie Rofluidu P zalecane jest przede wszystkim w produkcji betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz do produkcji prefabrykatów betonowych. Jego dodatek bardzo dobrze wpływa na urabialność mieszanki oraz znacznym stopniu redukuje ilość użytej wody zarobowej.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

  • umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej (nawet o 35%) bez pogorszenia konsystencji mieszanki betonowej;
  • zwiększa wytrzymałość betonu na ściskanie;
  • opóźniacz czasu wiązania betonu o wysokiej wydajności;
  • pozwala na mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty (przy zachowaniu stałego w/c);
  • niskie dozowanie 0,4 do 1,5% na masę spoiwa;
  • możliwość stosowania w temperaturach do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu;
  • nie powoduje korozji stali zbrojeniowej (niska zawartość chlorków);

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
PCE; kwas 2-propenowy, polimer z etenolem, sól sodowa; (Ukryj)

Tagi:

nowa generacja superplastyfikator plastyfikator do betonu upłynnianie betonu uplastycznianie betonu mieszanka betonowa urabialność mieszanki betonowej konsystencja mieszanki betonowej modyfikacja urabialności redukcja lepkości wiązanie betonu początek wiązania betonu czas wiązania betonu woda zarobowa niskie temperatury odporność betonu wytrzymałość betonu parametry betonu beton masa betonowa beton towarowy beton prefabrykowany produkcja betonu surowce do produkcji domieszek do betonu środki bazowe domieszka do betonu środki bazowe do produkcji domieszek do betonu polikarboksyetery PCE
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .