Rodys L

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Rodys L
Rodys L
Rodys L
Rodys L
Rodys L
Rodys L
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Zakupy detaliczne
Certyfikaty
ISO 14001ISO 14001 ISO 50001ISO 50001 ISO 9001ISO 9001 ISO 45001ISO 45001

Rodys L jest wodnym roztworem soli sodowych polikondensatów kwasów naftalenosulfonowych z formaldehydem. Technologia produkcji Rodysa L pozwala otrzymać produkt nieposiadający klasyfikacji środowiskowej oraz niewpływający na zawartość wolnych węglowodorów aromatycznych w wyrobach, do produkcji których jest używany. Z tego też względu Rodys L może być z powodzeniem stosowany w różnych aplikacjach.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

  • pozwala uzyskać stabilne w czasie dyspersje o pożądanych właściwościach fizykochemicznych;
  • pozwala uzyskać bardzo niskie stężenie koagulatów cząstek zdyspergowanych;
  • przeznaczony jako środek dyspergujący ogólnego zastosowania, polecany do szeregu różnych aplikacji,
  • nieklasyfikowany według Rozporządzenia CLP/GHS

Zastosowania:

  • dodatek do farb i lakierów,
  • dodatek do tworzyw sztucznych,
  • polimeryzacja emulsyjna,
  • włókiennictwo i tekstylia,
  • wydobycie i produkcja ropy naftowej.

Nazwy alternatywne
Polimer soli sodowej kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem (wodny roztwór), NSF, Sól sodowa polikondensatów kwasów naftalenosulfonowych z formaldehydem, NSF, SNF, PNS, Sodium salt of polycondensates of naphthalene sulfonic acid with formaldehyde.

Producent: PCC Rokita SA

PCC Rokita SA to jedna z największych firm chemicznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jej działalność obejmuje produkcję chloroalkaliów, polioli polieterowych, polialkilenoglikoli oraz pochodnych fosforu.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty