Dezinfekcia veľkých plôch
mestá, ulice, nemocnice a schodiská, hotely, penzióny, škôlky

Dezinfekčné prostriedky priamo od výrobcu

Rokopol Anti Virus sa používa na účinnú dezinfekciu všetkých verejných priestorov ako sú nemocnice, zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, autobusové zastávky, úrady a iné.

Všetci poznáme dezinfekčné prostriedky a ich zamýšľané použitie. Nie všetci sme si však istí, ktoré prípravky by sme mali v konkrétnych situáciách použiť a ako ich použiť na ochranu svojho zdravia, najmä počas epidémie.

Samozrejme, rozhodujúcimi faktormi pri predchádzaní riziku vystavenia baktériám a vírusom sú osobná hygiena a čistota. Aké prostriedky by sa však mali použiť na ochranu veľkých fariem, verejných miest alebo dokonca celých miest? Jedným z chemických dezinfekčných prostriedkov odporúčaných WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je chlórnan sodný . Ide o mimoriadne účinný dezinfekčný prostriedok, osvedčený v boji proti koronavírusu. Aby sme znížili počet prípadov, musíme zabrániť šíreniu vírusu SARS-CoV-2. Rozhodujúcu úlohu v tejto prevencii zohráva účinná dezinfekcia.


Veľkoplošná dezinfekcia – ponuka

Použitie chlórnanu sodného na dezinfekciu veľkých plôch

Chlórnan sodný je výborný ako dezinfekčný prostriedok na chodníky, ulice a autobusové/električkové zastávky. Výsledky výskumu ukazujú, že vírus SARS-CoV-2 môže prežiť niekoľko hodín vo vzduchu aj na rôznych povrchoch. Osobitnú pozornosť preto treba venovať predovšetkým dezinfekcii miest, kde sa zhromažďuje veľa ľudí.

Chlórnan sodný sa používa aj v závodoch na spracovanie potravín a na farmách zvierat. Tento produkt je ideálny na dezinfekciu povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami a krmivami. Môže sa použiť aj vo vodných nádržiach, systémoch na zásobovanie pitnou vodou a na dezinfekciu pitnej vody, bazénov alebo dekontamináciu klimatizačných systémov.

Chlórnan sodný sa odporúča používať aj v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach, klinikách alebo laboratóriách. Štúdie ukazujú, že chlórnan sodný je silné virucídne činidlo. V priebehu niekoľkých minút je táto látka schopná inaktivovať vírusy ako vírus vtáčej chrípky a koronavírus. Vždy by sa však mal používať v správnej koncentrácii.

Pri použití v správnej koncentrácii je chlórnan sodný ideálnym dezinfekčným prostriedkom pre domácnosti, farmy alebo verejné miesta. Pre účely dezinfekcie je odporúčaná koncentrácia v rozmedzí 0,1 – 0,5 %. V tomto rozsahu činidlo poskytuje účinný virucídny účinok po 1 minúte.


Prípravky na dezinfekciu veľkých plôch

FAQ – otázky a odpovede o dezinfekcii veľkých plôch


Ako sa chrániť pred koronavírusom?
  • pravidelne a dôkladne si umývať ruky a používať dezinfekčné prostriedky na ruky,
  • dezinfikovať povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s inými ľuďmi,
  • dezinfikovať najmä kľučky, zábradlia, nákupné vozíky, MHD, chodníky, zastávky, verejné priestranstvá, pracoviská, nemocnice, úrady a iné miesta, cez ktoré prechádza veľká koncentrácia ľudí,
  • držte sa aspoň 2 metre od ostatných ľudí,
  • Nedotýkajte sa očí, nosa a úst,
  • zakryte si ústa a nos, najmä pri kašli alebo kýchaní,
  • ak sa necítite dobre, zostaňte doma a sledujte príznaky,
  • ak máte príznaky ako horúčka, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc a zavolajte vopred príslušné zdravotnícke zariadenie alebo pohotovosť,
  • uchovávať informácie a sledovať COVID-19 a odporúčania úradov,
  • ak je to možné, vyhnite sa vychádzaniu z domu a najmä cestovaniu.


Čím si umývať a dezinfikovať ruky?
Umývanie rúk mydlom a vodou nám pomáha chrániť sa pred koronavírusom. Svetová zdravotnícka organizácia však odporúča dodatočné používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky. Najlepšie je vsadiť na testované prípravky, ktoré sú navyše certifikované pre svoje virucídne a baktericídne účinky.

Pre uspokojenie dopytu ponúka skupina PCC produkty Hysepta Hand Care, umývací a dezinfekčný prípravok a umývanie rúk ROKO PROFESSIONAL DUO ACTIVE . Môžu byť použité ako doma, tak aj na profesionálne použitie. Sú ideálne pre priemysel a sektor služieb, ako aj pre verejné inštitúcie (napr. nemocnice).

V našej ponuke nájdete aj prípravky ako: Hysepta Alcoderm Soft Dezinfekčný prostriedok na ruky a Hysepta Anti-Virus+ Dezinfekčný prostriedok. Ide o špeciálne navrhnuté prostriedky na dezinfekciu rúk. Vyznačujú sa veľmi účinným virucídnym, baktericídnym a fungicídnym účinkom. Hysepta Anti-Virus+ možno použiť aj na povrchovú dezinfekciu.

Na dezinfekciu rúk odporúčame aj účinné prostriedky ROKAnol RP a ROKAnol RPW. Tieto kvapaliny sa odporúčajú najmä na použitie vo verejných zariadeniach, vrátane škôl, nemocníc, kancelárií a iných verejných jednotiek. Tieto produkty sú pripravené na použitie, bez potreby riedenia. Sú ideálne na profesionálne aj individuálne použitie.


Ako dezinfikovať malé a veľké plochy a verejné miesta?
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča na dezinfekciu všetkých povrchov a miestností najmä používanie chlórnanu sodného alebo prípravkov na báze chlórnanu. Na trhu je dostupných množstvo hotových riešení, ktoré majú príslušné schválenia a sú bezpečné.
Skupina PCC ponúka širokú škálu produktov, ktoré sú bezpečnými riešeniami pre dezinfekciu v domácnostiach, verejných priestoroch, inštitúciách, nemocniciach, ale aj v priemysle. Ide o prípravky s preukázanými virucídnymi, baktericídnymi a fungicídnymi vlastnosťami. Medzi nimi nájdeme ako tie pre individuálne, tak aj profesionálne použitie.

Na dezinfekciu predmetov a tvrdých povrchov, odolných voči alkoholu, odporúčame ROKAnol P a ROKAnol PW. Tieto produkty sa vyznačujú účinným dezinfekčným účinkom. Kvapaliny sú pripravené na použitie a odporúčajú sa na použitie vo verejných zariadeniach. Môžu sa používať samostatne, ale odporúčajú sa aj na profesionálne použitie.


Naozaj nás dezinfekčné prostriedky chránia pred koronavírusom?
Skupina biocídnych produktov pre čistý chlórnan sodný vydala vyhlásenie o virulencii produktov obsahujúcich aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného. Členovia skupiny podali spoločnú žiadosť o udelenie povolenia EÚ pre skupinu biocídnych výrobkov s obsahom účinnej látky aktívny chlór v súlade s nariadením (EÚ) č. 528/2012 (BPR). Žiadosť v súčasnosti posudzuje príslušný hodnotiaci orgán.
Biocídne výrobky patriace do skupiny biocídnych výrobkov, ktoré sú určené na použitie v typoch výrobkov 1, 2, 3, 4 a 5 podľa prílohy V k BPR. Predložená dokumentácia obsahuje správy o testoch účinnosti na základe európskych noriem preukazujúcich účinnosť proti okolitým vírusom.
Štúdia koronavírusu 2019-nCoV ukázala podobnosť (najmenej 70 %) s genetickou sekvenciou SARS-CoV, ktorá sa objavila v roku 2002 na celom svete. Na zníženie infekcií u ľudí sú k dispozícii len obmedzené preventívne opatrenia. Aby sa zabránilo šíreniu vírusu, WHO odporúča rôzne druhy hygienických opatrení vrátane 70%etanolu alebo chlórnanu sodného. Nemecký inštitút Roberta Kocha (RKI) odporúča používanie dezinfekčných prostriedkov, ktoré majú preukázaný „vírusový zabíjací účinok proti kapilárnym vírusom“. Toto odporúčanie je založené na štúdiách vykonaných Európskym výborom pre normalizáciu (CEN). Štúdie ukázali, že dezinfekčné prostriedky s potvrdeným „virucídnym účinkom na vírusy granúl“ na základe rámcovej metodológie CEN sú účinné proti všetkým vírusom granúl, vrátane koronavírusov, ako je 2019-nCoV.
Preto je nevyhnutné používať osvedčené prostriedky, ktoré majú virulcídne vlastnosti. Skupina PCC ponúka hotové produkty na báze chlórnanu sodného, ktoré sú účinné pri dezinfekcii a vyznačujú sa virucídnymi, baktericídnymi a fungicídnymi vlastnosťami. Ide o prípravky: Rokopol Anti Virus, Rokopol Anti Virus X, Roko Professional Chlorine P0.5, Roko Professional Chlorine P2. Ku každému dezinfekčnému prostriedku je priložené povolenie na sprístupnenie na trhu a použitie ako biocídny výrobok.


Je dezinfekcia verejných miest záujmu účinná?

Výskumníci z Malopoľského biotechnologického centra Jagelonskej univerzity v spolupráci s mestskými úradmi a mestskou políciou uskutočnili v Krakove výskum o zistení kontaminácie životného prostredia vírusom SARS-CoV-2.
Vzorky použité pri výskume pochádzali z miest s vysokou hustotou dopravy. Výtery z rovných plôch boli okrem iného odobraté z bankomatov a automatov na lístky umiestnených na autobusových zastávkach, ako aj v nákupných centrách. Testy boli vykonané pomocou genetického testu „Real-Time Fluorescent RT-PCR Kit for Detecting SARS-2019-nCoV“ od BGI Genomics Co. Ltd.

Štúdia vykonaná v polovici marca ukázala, že viac ako 40 %vzoriek obsahovalo genetický materiál vírusu. Išlo o materiál, ktorý sa na povrchu hromadil niekoľko dní. Nasledujúce týždne testovania prinášali čoraz optimistickejšie výsledky. Začiatkom apríla bola v ďalších odberoch toho dňa pozitívna len jedna vzorka.

Výsledky znamenajú, že vírus sa objaví len náhodne, keď sa v oblasti objaví chorý človek. Nie je však trvalo prítomný vo verejnom priestore. Autori výskumu zdôrazňujú, že ide o efekt krokov mesta, vrátane účinnej dezinfekcie verejných priestranstiev.

Zdroje:

https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/145166272
https://www.krakow.pl/aktualnosci/239427,26,komunikat,naukowcy_potwierdzaja__dezynfekcja_przynosi_efekty.html
https://mcb.uj.edu.pl/glowna/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_vciMmSW1J8Fa/26904801/145162908


Požiadajte o najlepšiu ponuku pre vás – PCC Group

Požiadajte o rad dezinfekčných prostriedkov pre veľké plochy od skupiny PCC

Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, uveďte v ňom uvedené údaje. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale ak tak neurobíte, nebude možné nám poslať správu prostredníctvom tohto formulára.

Správcom osobných údajov je PCC Rokita SA so sídlom Brzeg Dolny (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Nášho dozorného úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať e-mailom: [hide _email_a address="iod.rokita@pcc.eu"].

produkty skupiny PCC

PCC Group ponúka široký sortiment dezinfekčných prostriedkov. Zahŕňajú celý rad produktov na báze chlórnanu sodného, ktoré môžu účinne pomôcť v boji proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Jedným z nich je ROKO®CHLORIN – dezinfekčný prostriedok na striekanie a ponorenie. Je to nízkopenivá kvapalina pre profesionálne použitie. Poskytuje virucídny, baktericídny a fungicídny účinok. Obsahuje aktívny chlór, ktorý pôsobí ako oxidačný biocíd. Jeho plný baktericídny účinok sa dosiahne po 5 minútach. Aplikuje sa striekaním a pridávaním do okruhov vodných systémov na zabezpečenie dezinfekcie vody. Používa sa ako sprej, dobre funguje ako dezinfekčný prostriedok na chodníky, autobusové/električkové zastávky a ulice. Táto formulácia sa tiež používa ako dezinfekčná kvapalina v potravinárskom priemysle a pri chove zvierat.

ROKO® CHLORIN je účinný aj ako dezinfekčný prostriedok v systémoch CIP (Cleaning in Place), vrátane potrubí, nádrží, mixérov, výmenníkov tepla, plniacich zariadení atď. Používa sa na dezinfekciu pitnej vody, bazénov a vodných nádrží.

Používanie týchto typov prípravkov na dezinfekciu vodární zabezpečuje bezpečné zásobovanie domácností vodou, chráni užívateľov pred vystavením COVID-19, ako aj iným vírusom, baktériám či plesniam.

Nesmieme však zabúdať na dôležitosť osobnej hygieny a používania účinných dezinfekčných prostriedkov v našich domácnostiach aj na verejných miestach. Všetci si musíme pamätať, aká dôležitá je prevencia, najmä počas epidémie spôsobenej koronavírusom, ktorý je veľmi nebezpečným patogénom.


1200
Produkty a chemické prípravky
700K+
Laboratórne analýzy za rok
32
Hlavné priemyselné odvetvia
6
Chemické segmenty


Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku