Kaliumkarbonat och kaliumbikarbonat och deras användning i växtodling

Torka och utarmning av jord är bara några av de problem som odlare och fruktodlare står inför. Grödeägare kämpar också med så stora utmaningar som växtsvampsjukdomar, återkommande skadedjursutbrott och markförsurning. I ett försök att förbättra kvaliteten på sina grödor vänder sig odlare till en mängd olika kemikalier, inklusive kaliumbikarbonat och kaliumkarbonat. Vi kommer att diskutera tillämpningarna för båda produkterna nedan.

Publicerad: 9-10-2023

Kaliumkarbonat vs kaliumbikarbonat: skillnader

För en lekman är det praktiskt taget ingen skillnad mellan kaliumkarbonat och kaliumbikarbonat . Du bör dock veta att detta är olika kategorier av salt. Vad är egenskaperna hos kaliumkarbonat? Etiketten för denna produkt anger att den är:

  • en kristallin, starkt alkalisk (pH ca 11–12), hygroskopisk substans som är vällöslig i vatten (det alternativa namnet på föreningen är ‘kaliumsalt av kolsyra ‘),
  • ett medel som bland annat används för att bespruta växter innan blomningsstadiet börjar.

Termen "kaliumbikarbonat" betyder faktiskt kaliumvätekarbonat – ett vitt fast ämne i form av luktfria kristaller som är lösliga i vatten. Kaliumbikarbonats pH är mindre alkaliskt än för kaliumkarbonat (skillnaden är cirka 2 punkter på pH-skalan ).

Kaliumbikarbonatsprayer: vad används de till?

Både kaliumbikarbonat och kaliumkarbonat i trädgårdsodling har ersatt många kemiska formler i åratal. Båda ämnena används bland annat för miljövänlig besprutning som syftar till att eliminera svampsjukdomar hos fruktbuskar och träd som äpple, päron, vinrankor eller vissa arter av prydnadsväxter. Kaliumbikarbonat förhindrar sådana sjukdomar som:

  • sårskorpa,
  • mjöldagg,
  • dunmögel,
  • grå mögel.

Kaliumbikarbonat och kaliumkarbonat: applikationer för fruktträdgårdar

Inom trädgårdsodling fungerar organiskt och enkelt kaliumbikarbonat bra som ett medel som stabiliserar jordens pH-nivåer och stärker växtvävnaden. Det gör det möjligt för växtceller att förlänga sin naturliga motståndskraft mot patogener.

Kaliumkarbonat för mjöldagg

Mjöl och dunmögel är vanliga svampväxtsjukdomar. Båda typerna av svampar bildar en karakteristisk vit eller gråaktig pulveraktig päls på bladytan. Svamparna försvagar de infekterade plantorna och minskar avkastningen avsevärt. Hur minskar man denna svamprisk? En effektiv lösning för mögel kan vara en kaliumkarbonatspray. Även blandat med kuprater ger kaliumbikarbonat positiva resultat och skyddar effektivt växter mot infektioner.

Kaliumkarbonat för äppelskorv

En annan mycket vanlig fruktträdssjukdom är äppelskorv. Det manifesteras av bruna eller mörkgröna fläckar som täcker bladen och frukterna. Skorv minskar avkastningen avsevärt och gör att fruktträdet gradvis torkar ut. Du kan skydda träd från denna skadliga svamp bland annat genom att utföra kaliumkarbonatsprutning på äppelträd som en förebyggande åtgärd, helst i linje med trädgårdskalendern. Kaliumkarbonat med urea används också för att bekämpa äppelträdsskorpor. Vissa fruktodlare som odlar ekologiska grödor använder också kaliumkarbonat med kuprat. Både urea och cuprat eliminerar skorvsporer och hämmar infektionen innan den förstör grödan. Läs också om organiska och ekologiska gödselmedel.

Kaliumbikarbonat vs. kaliumkarbonat: dosering

Hur fungerar kaliumkarbonat, hur använder man det till organiska sprayer och vilka är rätt proportioner av vatten och kaliumkarbonat eller kaliumbikarbonat? Varje gång du sprayar bör du kontrollera doseringsinstruktionerna i tillverkarens rekommendationer och på webbplatser som hanteras av trädgårdsexperter. Mängden pulver ges vanligtvis i enheter som kg/ha och inkluderar engångsdoser såväl som maxdoser. Var ska du annars leta efter värdefulla insikter om organiska sprayer och kaliumkarbonat? Fruktträdgårdsforum och industriportaler online ger också en värdefull informationskälla om de senaste metoderna för att bekämpa träd- och busksjukdomar. Fruktodlare får också sina kunskaper om att dosera salter från professionella konsultationer med växtskyddsspecialister. Om du letar efter en pålitlig tillverkare av jordbrukskemikalier bör du definitivt ta en närmare titt på vad PCC Group har att erbjuda. I dess breda produktsortiment hittar du kalkgödsel och kemiska växtskyddsmedel .


Kommentarer
Gå med i diskussionen
Det finns inga kommentarer
Bedöm användbarheten av information
- (ingen)
Ditt betyg

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan