Asitlerin iyonik ayrışması nedir?

İsveçli bir fiziksel kimyager ve astrofizikçi olan Svante August Arrhenius, 1887'de asitlerin ayrışması olgusunu keşfeden ve tanımlayan ilk kişiydi. Araştırmacı, kimyasal maddelerin yapısı ile elektriksel iletkenlik arasında bir ilişki gözlemledi. Bilim adamı, diğerlerinin yanı sıra ayrışma sürecine giren bazları, tuzları ve asitleri elektrolitler, yani elektrik iletkenleri olarak sınıflandırdı. Bu makale şu soruyu cevaplayacaktır: asitlerin ayrışması nedir?

Yayınlanan: 18-05-2022

Asitlerin iyonik ayrışması nedir?

Svante August Arrhenius ve takipçileri (Peter Debye ve Erich Hückel dahil) tarafından yürütülen araştırma sayesinde, bugün iyonik ayrışmanın ne olduğunu ve seyrinde neler olduğunu biliyoruz. Elektrolitik çözeltilerin moleküllerinin parçalandığı bir süreçtir:

  • pozitif iyonlar (hidrojen katyonları) ve
  • negatif iyonlar (asit radikal anyonları).

Prosesin bir diğer adı elektrolitik ayrışmadır, çünkü iyonlara ayrıldıktan sonra elde edilen çözelti bir elektrik akımı iletir. Asitlerin iyonik ayrışması hangi koşullar altında gerçekleşir? İyonik (elektrovalent) bağlara sahip olan oksi asitler ve hidrasitler kimyasal ayrışmaya uğrar. İyonik ayrışma reaksiyonu, polar kovalent bağlara sahip bileşiklerde de meydana gelir (bu tür bağlarda elektronlar, elektronegatifliği daha yüksek olan atomların etrafında yoğunlaşır).

Asitlerin iyonik ayrışma süreci ve elektrolitlerin iletkenliği

Asitlerin ayrışmasını tanımlamak için bilim adamları, ayrışma derecesi terimini kullanırlar. Bu değer, ayrışan moleküllerin mollerinin çözeltideki toplam mol sayısına oranını ifade eder. Ayrışmanın derecesi neye bağlıdır? Aşağıdaki faktörler ayrışma derecesini belirler: elektrolit tipi, kullanılan solvent, sıvının yoğunluğu ve sıcaklığı. Asit çözeltileri kendi yollarıyla bozunmaya uğrar ve şu şekilde sınıflandırılır:

  • güçlü elektrolitler – tamamen ayrışanlar,
  • zayıf elektrolitler – sadece kısmen ayrışanlar.

Güçlü elektrolitler şunları içerir: nitrik , hidroklorik , perklorik, sülfürik ve hidrobromik asitler. Asitlerin zayıf ayrışması hangi bileşiklerde meydana gelir? Örnekler, karbonik, fosforik , sülfürlü, asetik veya formik asitler gibi hem organik hem de inorganik asitleri içerir.

Asitlerin iyonik ayrışması – örnekler

Asitlerin elektrolitik ayrışması nasıl yapılır? İşlemi gerçekleştirmek için bir kimyagerin suya ve bir aside ihtiyacı vardır. Su (H 2 O) yavaş yavaş asit moleküllerinin yapısını parçalar. Ayrışma bittiğinde, bir asidin sulu çözeltisi bir elektrolit haline gelir. Asit çözeltileri hangi iyonlara ayrılır? Bunu, seçilmiş yaygın elektrolit örnekleri üzerinde tartışalım:

  • suyun etkisi altında, sülfürik asit hidrojen katyonlarına ve sülfat anyonlarına ayrışır,
  • sudaki nitrik asit hidrojen katyonlarına ve nitrat anyonlarına ayrılır,
  • su karbonik asidi hidrojen katyonlarına ve karbonat anyonlarına çözer.

Endüstri ve kimya – iyonik ayrışma ve uygulaması

Asitlerin ayrışması sonucu oluşan elektrolitlerin kimya , otomotiv veya ilaç endüstrilerinde bir takım kullanımları vardır. Örneğin, laboratuvar reaktifleri , temizleyiciler ve deterjanlar , çözücüler ve ayrıca asit veya kurşun akümülatörlerin üretimi için kullanılırlar.

PCC Group tarafından sunulan ürün yelpazesindeki asitler

Daha önce de belirtildiği gibi, ayrışma sonucu oluşan asitler ve elektrolitler birçok endüstriyel uygulamaya sahiptir. Bu nedenle, PCC Group’un ürün yelpazesi bir dizi asit türevini içerir. Örnekler arasında fosforik esterler (fosforik asitten türetilmiş); bunlar yağlayıcılara ve MWF’ye eklenen faydalı katkı maddeleridir. Ürün yelpazemiz fosforik esterlere dayalı iki ürün serisi içerir: CHEMfac ve EXOfos. Yukarıda bahsedilen kimyasalların yanı sıra, PCC Grubunun Ürün Portalı, örneğin hidroklorik asit bazlı bir dizi başka ilginç öneri de içermektedir. Tüm ürün yelpazemiz hakkında daha fazlasını okuyun!


Yorumlar
Tartışmaya katılın
Yorum yok
Bilginin yararlılığını değerlendirin
- (Yok)
Sizin dereceniz

Sayfa çevrildi. Orijinal sayfayı aç