Jaká je iontová disociace kyselin?

Svante August Arrhenius, švédský fyzikální chemik a astrofyzik, jako první objevil a popsal fenomén rozkladu kyselin v roce 1887. Badatel pozoroval vztah mezi strukturou chemických látek a elektrickou vodivostí. Zásady, soli a kyseliny, které procházejí procesem disociace, vědec zařadil mimo jiné mezi elektrolyty, tedy elektrické vodiče. Tento článek odpoví na následující otázku: jaká je disociace kyselin?

Publikováno: 18-05-2022

Jaká je iontová disociace kyselin?

Díky výzkumu Svante Augusta Arrhenia a jeho následovníků (včetně: Petera Debye a Ericha Hückela) dnes víme, co je to iontová disociace a co se při jejím průběhu děje. Je to proces, při kterém se molekuly elektrolytických roztoků rozpadají na:

  • kladné ionty (vodíkové kationty) a
  • záporné ionty (anionty kyselých radikálů).

Dalším názvem procesu je elektrolytická disociace, protože roztok získaný po rozdělení na ionty vede elektrický proud. Za jakých podmínek dochází k iontové disociaci kyselin? Oxykyseliny a hydráty, které mají iontové (elektrovalentní) vazby, podléhají chemickému rozkladu. K iontové disociační reakci dochází i u sloučenin s polárními kovalentními vazbami (v takových vazbách se elektrony koncentrují kolem atomů s vyšší elektronegativitou).

Proces iontové disociace kyselin a vodivosti elektrolytů

K popisu disociace kyselin vědci používají termín stupně disociace. Tato hodnota vyjadřuje poměr molů disociovaných molekul k celkovému počtu molů v roztoku. Na čem závisí stupeň disociace? Stupeň disociace určují následující faktory: typ elektrolytu, použité rozpouštědlo, hustota a teplota kapaliny. Kyselé roztoky podléhají rozkladu svým vlastním způsobem a jsou klasifikovány jako:

  • silné elektrolyty – ty se úplně disociují,
  • slabé elektrolyty – ty disociují jen částečně.

Mezi silné elektrolyty patří: kyselina dusičná , chlorovodíková , chloristá, sírová a bromovodíková. Ve kterých sloučeninách dochází ke slabé disociaci kyselin? Příklady zahrnují organické i anorganické kyseliny, jako jsou: uhličitá, fosforečná , siřičitá, octová nebo mravenčí kyselina.

Iontová disociace kyselin – příklady

Jak se provádí elektrolytická disociace kyselin? K provedení procesu potřebuje chemik vodu a kyselinu. Voda (H 2 O) postupně štěpí strukturu molekul kyseliny. Jakmile je disociace dokončena, vodný roztok kyseliny se stává elektrolytem. Na jaké ionty se kyselé roztoky rozdělují? Proberme to na vybraných příkladech běžných elektrolytů:

  • pod vlivem vody se kyselina sírová disociuje na vodíkové kationty a síranové anionty,
  • kyselina dusičná se ve vodě rozkládá na vodíkové kationty a dusičnanové anionty,
  • voda rozpouští kyselinu uhličitou na vodíkové kationty a uhličitanové anionty.

Průmysl a chemie – iontová disociace a její aplikace

Elektrolyty vznikající v důsledku disociace kyselin mají řadu využití v chemickém , automobilovém nebo farmaceutickém průmyslu . Používají se například k výrobě laboratorních činidel , čističů a detergentů , rozpouštědel , ale i kyselinových nebo olověných akumulátorů.

Kyseliny v sortimentu nabízeném skupinou PCC

Jak již bylo zmíněno, kyseliny a elektrolyty vzniklé v důsledku disociace mají mnoho průmyslových aplikací. Sortiment PCC Group tedy zahrnuje řadu derivátů kyselin. Příklady zahrnují estery kyseliny fosforečné (odvozené od kyseliny fosforečné); to jsou užitečná aditiva přidávaná do maziv a MWF . Náš sortiment zahrnuje dvě produktové řady na bázi esterů kyseliny fosforečné: CHEMfac a EXOfos. Kromě výše uvedených chemikálií obsahuje produktový portál skupiny PCC také řadu dalších zajímavých návrhů, např. na bázi kyseliny chlorovodíkové . Přečtěte si více o našem kompletním sortimentu!


Komentáře
Zapojte se do diskuze
Nejsou žádné komentáře
Posoudit užitečnost informací
- (žádný)
Vase hodnoceni

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku