Certyfikacja NSF środków smarnych

Podstawowym i najważniejszym atestem dla środków smarnych, wymaganym w przemyśle spożywczym jest atest NSF- International amerykańskiej organizacji NSF International - (National Sanitary Foundation).

Jest to organizacja non-profit założona w 1944 roku. Powstała ona w celu ujednolicenia wymagań sanitarnych i bezpieczeństwa żywności. Zajmuje się opracowywaniem standardów zdrowia publicznego, testowaniem, certyfikacją, kontrolą, a także ochroną produktów, usług, konsumentów i środowiska.

Opublikowano: 12-05-2023

W wyniku certyfikacji, produkty otrzymują znak NSF, który  daje konsumentom gwarancję, że certyfikowane produkty zostały poddane rygorystycznym testom pod kątem zgodności ze wszystkimi niezbędnymi wymaganiami. Certyfikacja NSF wymaga m.in. regularnych kontroli w celu sprawdzenia, czy produkty nią objęte są nadal zgodne z wymaganiami NSF. Etykiety produktów certyfikowanych są również obiektywnie weryfikowane przez firmę certyfikującą.

Znak NSF daje przewagę rynkową w stosunku do wyrobów niecertyfikowanych. Potwierdza, że firma posiadająca atest NSF dla swoich produktów, dba o ich jakość, zgodność z wymaganiami  oraz o  bezpieczeństwo. Znak NSF jest uznawany i ceniony przez konsumentów, producentów, sprzedawców detalicznych i agencje regulacyjne na całym świecie.

Klasyfikacja środków smarnych według NSF International

Organizacja NSF określiła  standardy, które muszą być spełniane przez środki smarne stosowane w przemyśle spożywczym. Opracowała także specjalną procedurę kontrolną, która m.in. weryfikuje zgodność danego produktu z amerykańskimi przepisami FDA czyli Food & Drug Administration. Certyfikaty NSF dla środków smarnych są akceptowane na całym świecie.

Dla lubrykantów, wyodrębnione zostały dwa rodzaje certyfikacji: H – dla gotowych formulacji oraz HX – dla składników, z których powstają gotowe formulacje. Obydwa rodzaje certyfikacji obejmują 3 podkategorie:

NSF H1 oraz HX-1

Pierwsza kategoria przeznaczona jest dla produktów bezsmakowych, bezwonnych, mających przypadkowy kontakt z żywnością (z ang. incidental contact). Kontakt incydentalny jest  technicznie nieunikniony ze względu na rodzaj układu, w którym olej lub jego składniki są używane i znajdują się blisko przetwarzanej żywności. Chodzi tutaj o środki chemiczne, które stosuje się w celu prawidłowego funkcjonowania pomp, taśm transporterowych, mieszadeł, maszyn puszkujących, kotłów grzewczych, maszyn krojących, butelkujących oraz browarniczych. Dopuszczalne zanieczyszczenie wyrobów spożywczych może wynosić maksymalnie 10 ppm oleju.

NSF H2 oraz HX-2

Druga kategoria określa produkty dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym, ale nie w bezpośrednim kontakcie z żywnością (z ang. no food contact) np. w wózkach widłowych. Produkty te muszą spełniać surowe wymagania co do toksyczności, mutagenności oraz zawartości metali ciężkich takich jak rtęć czy antymon.

NSF H3 oraz HX-3

Trzecia kategoria określana przez NSF jako soluble oils  dotyczy olejów rozpuszczalnych, w pełni biodegradowalnych. Należą tutaj oleje jadalne między innymi słonecznikowy, sojowy, kukurydziany itp.

GRUPA PCC jako producent specjalistycznych wyrobów chemicznych  posiada w swojej ofercie szereg produktów posiadających certyfikat NSF HX-1 do incydentalnego kontaktu z żywnością. Do produktów tych należą: Rokolub 50-B-100, Rokolub 50-B-150, Rokolub 60-D-150, Rokolub 60-D-220, Rokolub 60-D-460, Rokolub 60-D-1000, Rokolub P-B-50, Rokolub P-B-100, Rokolub P-B-120, Rokolub P-B-150, Rokolub P-B-220, Rokolub 320F, Rokolub 680, Rokolub MOS 32.

Należą one do grupy poliglikoli i są stosowane jako oleje bazowe lub dodatki do formulacji środków smarowych. Zapewniają czystość, lepsze smarowanie oraz bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Powodują powstawanie mniejszej ilości nagarów i osadów w porównaniu z olejami mineralnymi. Mogą być stosowane jako środki smarowe w urządzeniach pracujących w niskich temperaturach. Wykazują dobrą kompatybilność z elastomerami typu NBR i EPDM. Stosowane są jako oleje bazowe do przekładni przemysłowych oraz do kompresorów. Ponadto wykorzystywane są do produkcji płynów obróbczych oraz w przemyśle tekstylnym.

Ponadto poliglikole takie jak:  Rokolub 320F, Rokolub 60-D-150, Rokolub 50-B-150, Rokolub P-B-68, Rokolub P-B-32, Rokolub P-B-46 oraz Rokolub 50-B-46 charakteryzują się bardzo dobrym stopniem biodegradacji w środowisku.

 

Źródła:
  1. https://www.nsf.org/

Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena