Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care

Branża chemiczna, jako jedna z pierwszych, rozpoczęła wdrażanie oraz realizowanie nowoczesnych i efektywnych programów środowiskowych. Opierają się one na solidnych postawach „zrównoważonego rozwoju”. Nowe, ekologiczne funkcjonalności, bezpieczne i czyste technologie, a także otwarta komunikacja społeczna na temat wdrażanych działań. Tak wygląda obecnie rozwój branży chemicznej. Jedną z inicjatyw, która bazuje na tych wartościach, jest program „Odpowiedzialność i Troska”. Na czym polega ten program i jak jest wdrażany w spółkach Grupy PCC dowiesz się z naszego artykułu.

Opublikowano: 17-12-2020

Na początku lat 80 Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego chciało stworzyć system, który mialby wspomagać działanie firm chemicznych, mające na celu wzrost bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, zmniejszenie oddziaływań na środowisko naturalne, a także prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia. W ten sposób narodził się program Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska). Początkowo działający w Kanadzie i USA szybko zawędrował do Europy. Tu jest on koordynowany i promowany przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. W Polsce program „Odpowiedzialność i Troska” został wdrożony w 1992 roku przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Sprawuje ona bezpośredni nadzór nad jego realizacją. W Polsce do programu przystąpiły 22 firmy z sektora chemicznego oraz pokrewnych branż, które dobrowolnie realizują działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa procesowego, ochrony środowiska, a także ochrony zdrowia.

Do programu „Odpowiedzialność i Troska” może dołączyć każde przedsiębiorstwo, bez względu na na swoją wielkość oraz stan „uciążliwości” dla otoczenia. Realizacja założeń programu pozwala na  wzrost bezpieczeństwa instalacji produkcyjnych, minimalizację oddziaływania na środowisko, a także prowadzi do poprawy warunków pracy. By przystąpić do programu nie stawia się realizatorom żadnych wstępnych warunków do spełnienia, ponieważ miarą uniwersalności programu jest ciągła poprawa. Realizator musi jednak złożyć publiczną deklarację chęci poprawy warunków i pokazywać jej rezultaty. Stały dialog przedsiębiorstwa z dostawcami, klientami, kooperantami, a także społecznością lokalną, to jeden z najważniejszych obszarów przynależności firm do programu Responsible Care.

„Odpowiedzialność i Troska” w Grupie PCC

W 2020 roku kolejny raz PIPC przyznało Certyfikaty Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care Spółkom PCC Exol S.A. oraz PCC Synteza S.A.. Od 2017 roku w programie uczestniczy także Spółka PCC Rokita S.A., która również może się pochwalić ważnym Certyfikatem.

Spółki Grupy PCC od kilku lat uczestniczą w programie „Odpowiedzialność i Troska”, gdzie wraz z innymi przedstawicielami przemysłu chemicznego poszukują solidnych i wiarygodnych podstaw zrównoważonego rozwoju, by wdrażać je także w swoich strukturach.

Działania Spółek opierają się przede wszystkim na rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych technologii. Ważna jest także ekspansja na nowe rynki międzynarodowe, które ukierunkowane są na kreowanie oraz promowanie odpowiedzialnej polityki społecznej i środowiskowej w oparciu o wypracowany Kodeks Etyczny. Pracownicy Spółek biorą czynny udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach, spotkaniach, a także realizują inne zadania związane z propagowaniem oraz wdrażaniem etyki biznesowej opartej na zrównoważonych działaniach.

Efektem wdrażania ekologicznych rozwiązań jest między innymi zmniejszenie wskaźników emisji substancji chemicznych do atmosfery, czy też pozyskanie, przez Spółkę PCC Exol S.A., certyfikatu RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil).

Więcej informacji na temat działań Grupy PCC w zakresie Responsible Care znaleźć można w zakładce „Zielona Chemia”.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena