Skuteczne oczyszczanie ścieków

Poruszając temat ochrony środowiska z reguły mówi się o rosnącej liczbie nieutylizowanych śmieci czy ociepleniu klimatu. Równie duży wpływ na ekosystem mają także inne czynniki, o których wspomina się dużo rzadziej.

Opublikowano: 9-04-2021

Nie tylko śmieci

Rosnąca ilość odpadów to jeden z największych problemów środowiskowych. Ogromne ilości śmieci negatywnie wpływają na środowisko przyczyniając się do jego coraz szybszego wyniszczania. Odpady to jednak nie tylko śmieci takie jak plastikowe butelki czy opakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, ale także ścieki. Poniżej znajdziecie więcej informacji na temat ich rodzajów, a także tego w jaki sposób się je oczyszcza.

Zróżnicowany problem

Mówiąc ścieki większość ludzi myśli o tzw. ściekach bytowych, które pochodzą z budynków użytkowych i mieszkalnych, będących wynikiem ludzkiego metabolizmu oraz działalności gospodarstw domowych. Prawda jest jednak taka, że wyróżniamy wiele różnych typów ścieków. Skuteczne oczyszczanie nieczystości jest jednym z kluczowych aspektów ochrony środowiska zarówno ze względu na ich rosnącą ilość jak i zagrożenia biologiczne. Wyróżniamy więc kilka rodzajów ścieków:

  • bytowo-gospodarcze – pochodzą one z w większości z budynków mieszkalnych i gospodarstw domowych. Można podzielić je na wodę szarą (niskie zanieczyszczenie bakteriologiczne, nie pochodzące z toalety) i na wodę czarną (wysokie zanieczyszczenie bakteriologiczne),
  • przemysłowe – pochodzące z procesów odbywających się w zakładach przemysłowych,
  • rolnicze – pochodzą z upraw rolnych, mogą zawierać m.in. pestycydy,
  • wody opadowe – opady atmosferyczne, które uległy zanieczyszczeniu,
  • wody podgrzane – woda z procesów, w których wykorzystywana jest jako chłodziwo.

Wiele rozwiązań

Ścieki oczyszczane są w dedykowanych oczyszczalniach, które korzystają z różnych technologii – w zależności od rodzaju nieczystości jakie mają oczyszczać. Odpowiedni dobór technologii jest kluczowy, aby proces był skuteczny. Metody oczyszczania ścieków możemy podzielić na:

  • Mechaniczne – polegają one na usunięciu większych zawiesin organicznych i mineralnych oraz ciał pływających przy pomocy krat, sit, piaskowników, tłuszczowników i osadników.
  • Chemiczne – są one często wykorzystywane w przemyśle. Warto wyróżnić tutaj metodę koagulacji polegająca na łączeniu cząsteczek koloidowych w większe zespoły dzięki czemu można w ten sposób wytrącić osad w postaci koagulatu. Popularna jest również metoda neutralizacji, czyli zobojętniania ścieków substancjami o odczynie przeciwnym. Neutralizacja może odbyć się poprzez mieszanie z odpowiednimi odczynnikami, dodanie ich do ścieków lub przez przepuszczanie ścieków kwaśnych przez złoża np. kamienia wapiennego.
  • Biologiczne – z reguły są one jedynie jednym z etapów procesu oczyszczania ścieków. Polega on na zużywaniu przez mikroorganizmy zanieczyszczeń zawartych w ściekach jako pożywienia. Podczas biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą takie procesy jak rozkład substancji, nitryfikacja i denitryfikacja.

Jak widać sposobów na skuteczne oczyszczenie ścieków jest wiele. W celu jak najlepszej ochrony środowiska, często łączy się różne metody oczyszczania. Jest to szczególnie ważne w miejscach, w których występują różne rodzaje ścieków i do ich skutecznego oczyszczenia nie wystarczy jeden proces.

Nowoczesna technologia

W Grupie PCC odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska jest kluczowe ze względu na profil działalności i zmieniające się wymagania rynku. Firma stale rozwija ofertę ekologicznych produktów z serii Greenline, ale także wprowadza nowe technologie, które pomagają skutecznie ograniczać negatywny wpływ na środowisko. Niedawno zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Brzegu Dolnym obsługuje nie tylko teren parku przemysłowego, ale także całe miasto. Z tego względu istotne było zastosowanie najnowszych technologii tak, aby skutecznie filtrować ścieki różnych rodzajów. Ponadto Grupa PCC zadbała także o komfort pracowników i mieszkańców wprowadzając wiele technologii mających na celu neutralizację przykrych zapachów powstałych w trakcie procesów oczyszczania.

Więcej na temat tej i innych inwestycji można znaleźć na stronie Spółki PCC Rokita SA.

Zachęcamy również do sprawdzenia oferty produktowej Grupy PCC, stworzonej w myśl idei zielonej chemii.

 

Źródła:

https://pcc.rokita.pl/informacje-ekologiczne/dzialania-prosrodowiskowe/
http://www.prox.info.pl/aktualnosci/podzial-i-rodzaje-sciekow-11/
http://beta.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/cw13/ins13.htm


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena