Chemid TODA-100

Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Amid tłuszczowy
Numer CAS
68953-28-6
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

Chemid TODA -100 związek powierzchniowo czynny należący do grupy alkonoloamidów chrakteryzujący się dobrą rozpuszczalnością w olejach i zdolnością do dyspersji w wodzie. Stosowany jest jako dodatek do pyłów obróbczych w przemyśle metalurgicznym oraz emulsji czyszczących. Poza właściwościami emlugującymi produkt posiada również dobre właściwości smarne.

Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł metalurgiczny / Obróbka
Przemysł wydobywczy / Wydobycie ropy i gazu
Środki smarowe i płyny obróbcze, oleje bazowe, dodatki / Ciecze obróbcze do metali

Funkcja
Emulgatory
Oleje smarowe
Środki buforujące

Budowa
Alkanoloamidy

Segment
Surfaktanty

Nazwy alternatywne
Amid tłuszczowy
O producencie