Bezpieczne plastyfikatory

Większość tworzyw sztucznych, które możemy spotkać w różnego rodzaju wyrobach wykorzystywanych na co dzień, stanowią zmodyfikowane materiały polimerowe. Modyfikacje, o których mowa, są niezbędne by uzyskać oczekiwane i niepowtarzalne właściwości, ale również w celu ułatwienia ich produkcji. Jednymi z najistotniejszych dodatków służących do modyfikacji tworzyw sztucznych są plastyfikatory. W jakim celu się je stosuje? O tym przeczytasz w poniższym artykule!

Opublikowano: 25-11-2022

Czym są plastyfikatory?

Plastyfikatory to grupa dodatków zmiękczających, które pozwalają osiągnąć oczekiwany poziom elastyczności tworzywa. Są to najczęściej średnio bądź wysokopolarne związki chemiczne. Ich działanie polega na wnikaniu cząsteczek plastyfikatora między łańcuchy polimeru, powodując przy tym obniżenie sił międzycząsteczkowych. W ten sposób otrzymujemy elastyczny materiał. Chcąc uzyskać pożądane właściwości stosuje się zarówno pojedyncze dodatki, jak  i kombinacje kilku różnych plastyfikatorów.

Warto wspomnieć, że aż około 80% światowej produkcji plastyfikatorów  zużywane jest przy przetwórstwie PVC (ang.) lub PCW (pol.), czyli popularnego polichlorku winylu. Tworzywo to charakteryzuje się dużą twardością, jednak jego struktura jest podatna na działanie plastyfikatorów. Są one więc chętnie wykorzystywane ze względu na efektywność działania, opłacalność, ale też ze względu na możliwość odwracalności tej modyfikacji.

Zastosowanie plastyfikatorów w przemyśle

W przemyśle stosuje się dwie grupy plastyfikatorów:

– plastyfikatory pierwszorzędowe o wysokiej kompatybilności z PCW – należą do nich: estry fosforowe (fosforany), ftalan diizononylu (DINP) oraz tere-ftalan dioktylu (DOTP);

– plastyfikatory drugorzędowe o niższej kompatybilności z PCW – tą grupę stosuje się w połączeniu z pierwszorzędowymi plastyfikatorami w celu zapewnienia dodatkowych właściwości, np. wzrostu elastyczności w niskich temperaturach, zdolności migracji czy większej olejodoporności. W tej grupie plastyfikatorów wyróżnić możemy min. cytryniany, adypiniany, chloroparafiny, cytryniany sebacyniany, epoksydowane oleje roślinn (sojowy lub rzepakowy) oraz trimelitany.

Plastyfikatory uniepalniające

Wśród dostępnych plastyfikatorów, na szczególną uwagę zasługują fosforany, które łączą w sobie właściwości uplastyczniające oraz uniepalniające. Tego typu plastyfikatory wyróżnia także niska lepkość i postać jednorodnej, klarownej cieszy, co jest szczególnie przydatne przy produkcji przezroczystych wyrobów. Dodatkowo poprawiają one użytkowe właściwości gotowego wyrobu dzięki niskiej migracji fosforanów z tworzywa. Plastyfikatory uniepalniające, ze względu na swoją uniwersalność, są chętnie wykorzystywane w przetwórstwie różnych tworzyw, które stosuje się w wyrobach takich jak kable czy przewody oraz elementy dla branży motoryzacyjnej czy meblarskiej.

Plastyfikatory nowej generacji od Grupy PCC

Dzisiejszy rynek tworzyw sztucznych stawia coraz większe wymagania, którym muszą sprostać także producenci dodatków do przetwarzania materiałów polimerowych. Ofertę skutecznych i cenionych przez klientów plastyfikatorów uniepalniających oferuje Grupa PCC. Dużą popularnością cieszy się seria Roflex, za której produkcję odpowiada Kompleks Chemii Fosforu spółki PCC Rokita. Produkty tej serii należą do fosforanów (estrów fosforowych), które nadają właściwości uelastyczniające i uniepalniające tworzywo. Wśród dostępnych produktów z tej serii znajdziemy: Roflex 35, Roflex T120, Roflex 50, Roflex 65, Roflex T45, Roflex T70. Jednak na szczególną uwagę zasługuje Roflex T70L.

Roflex T70L – bezpieczny plastyfikator doceniony przez OEKO-TEX®

Roflex T70L to jeden z najnowszych produktów w ofercie przygotowanej przez Kompleks Chemii Fosforu PCC Rokita. Bazuje on na terbutylofenolu i charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami plastyfikującymi, a także unieplniającymi tworzywo. Produkt ten wyróżnia się, ponieważ został uznany za przyjazny dla środowiska i bezpieczny w transporcie (brak klasyfikacji ADR oraz CLP/GHS). Bezpieczeństwo działania Roflexu T70L to efekt konsekwentnej pracy działu R&D PCC Rokita nad stworzeniem produktu, który będzie odpowiedni także dla branż obciążonych regulacjami w kwestii toksyczności, takich jak automotiv, meblarstwo czy przemysł tkanin powlekanych.

Należy podkreślić, że Roflex T70L, jako jedyna substancja chemiczna produkowana w Polsce, znalazł się na prestiżowej liście ACPs, publikowanej przez stowarzyszenie OEKO-TEX®. Wpis na listę ACPs (Active Chemical Products) oznacza uznanie substancji za bezpieczną dla zdrowia człowieka. Dodatkowo produkt ten może byś wykorzystywany w wyrobach gotowych, spełniających wymagania certyfikacji OEKO-TEX® Standard 100. OEKO-TEX ® to Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań i Testowania w Dziedzinie Ekologii Tekstyliów i Skóry. Prowadzona przez specjalistów ze Stowarzyszenia ocena bezpieczeństwa dokonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi i na bieżąco monitorowana. W przypadku odkryć naukowych mogących zdyskwalifikować produkt jako bezpieczny, jest on usuwany z listy ACPs.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą plastyfikatorów oraz innych dodatków do przetwórstwa tworzyw sztucznych, które dostępne są na Portalu Produktowym Grupy PCC.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena