Jakie są oznaczenia gaśnic?

Substancje, które nas otaczają, spalają się we właściwy sobie sposób. Jedne materiały płoną szybko, zamieniając się w popiół, inne zaś topią się, wydzielają łatwopalne związki lub żarzą. Z myślą o poszczególnych typach pożarów stworzono różne środki gaśnicze, a przede wszystkim odpowiednio dobrane gaśnice. Jak interpretować literowe oznaczenia na gaśnicach? Oto garść przydatnych podpowiedzi.

Opublikowano: 5-12-2022

Czemu służy oznakowanie gaśnic?

Gdy przyjrzymy się napisom, umieszczonym na zbiorniku ze środkiem gaśniczym, zauważymy charakterystyczne piktogramy i duże litery. Mówią one między innymi o rodzaju środków gaśniczych, na przykład: gaśnica śniegowa ma symbol: GS, gaśnica proszkowa – oznaczenie GP. Wiedza na temat tych oznaczeń niejednemu uratowała życie i mienie! Skąd zatem czerpać wskazówki, dotyczące zastosowania wybranego modelu gaśnicy?

To właśnie standardowe, literowe oznaczenia na gaśnicach informują nas o tym, jakie jest przeznaczenie tych urządzeń. Znaki wskazują, czy służą one do gaszenia pożarów ciał stałych, substancji gazowych lub cieczy. W wyborze odpowiedniej gaśnicy bardzo pomocne okazują się także proste, uniwersalne grafiki, towarzyszące literom, zrozumiałe nawet dla cudzoziemców, nie znających języka polskiego.

Symbole gaśnic – co mówi prawo?

Warto pamiętać o tym, że oznaczenia na gaśnicach nie są wymysłem ani producentów, ani marketingowców. Szczegółowe informacje, dotyczące obowiązku zastosowania określonych symboli, znajdziemy między innymi w:

  • Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.,
  • Polskich Normach (w tym: Norma PN-EN 3-7+A1:2008, dotycząca gaśnic przenośnych).

Kompendium aktualnej wiedzy na temat obowiązujących symboli PPOŻ znajdziemy również na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dowiemy się z niej między innymi, że istnieje 5 podstawowych typów gaśnic – A, B, C, D i F. Jak należy rozumieć literowe oznaczenia? Podpowiadamy.

Gaśnica oznaczona literą A

Gaśnice, opatrzone symbolem A, przeznaczone są do gaszenia pożarów ciał stałych, pochodzenia organicznego. O jakich materiałach mowa? Są to na przykład:

  • drewniane meble,
  • książki i inne przedmioty z papieru,
  • tkaniny naturalne (len, bawełna),
  • bele słomy.

Cechą charakterystyczną materiałów organicznych jest to, że w wyniku ich spalania powstaje węgiel.

Co znaczy piktogram B na gaśnicy?

Co oznacza litera B na gaśnicy? Grupa pożarów B obejmuje materiały topliwe i ciecze łatwopalne. Gaśnicami z oznaczeniem B ugasimy więc substancje, takie jak: benzyna, olej opałowy, plastik, włókna syntetyczne, lakiery lub alkohole o wysokim stężeniu, przekraczającym 50% (etanol, alkohol metylowy). Gaśnicom B towarzyszy zwykle symbol przechylonego, palącego się kanistra.

Gaśnice typu C, D i F – zastosowania

W warunkach przemysłowych, zakładach produkcyjnych lub specjalistycznych warsztatach często zauważymy środki gaśnicze z symbolem C. Co oznacza litera C na gaśnicy? Jest to informacja, mówiąca o tym, że urządzenie służy do gaszenia pożarów substancji lotnych. Najczęściej są to gazy typu: metan, propan, gaz ziemny, wodór itp.

Na rynku produktów ochrony przeciwpożarowej dostępna jest także gaśnica z oznaczeniem F lub D. Modele typu D stworzono z myślą o gaszeniu płonących metali. Gaśnice F służą do eliminacji ognia, powstającego w wyniku przegrzania olejów i tłuszczów spożywczych, używanych w domach i w lokalach gastronomicznych.

Wielofunkcyjne gaśnice ABC i BCE

Producenci branży PPOŻ stale szukają uniwersalnych rozwiązań, dzięki którym możliwe byłoby gaszenie różnych typów pożarów jednym środkiem. Efektem tych poszukiwań jest gaśnica oznaczona literami ABC – służy do gaszenia pożarów z grup: A, B i C, czyli: ciał stałych, łatwopalnych cieczy oraz gazów.

Kolejnym, innowacyjnym produktem, który stanowi alternatywę dla gaśnic B i C, są gaśnice BCE. Jak należy rozumieć oznaczenie BCE na gaśnicy?  Takie urządzenie gaśnicze stosujemy w przypadku pożarów A i B, gdy mamy do czynienia z tlącymi się sprzętami elektrycznymi, będącymi pod napięciem.

Źródła:
  1. K. Łangowski Gaśnice w zak³adach pracy (1) „Bezpieczeñstwo Pracy” 11(434)2007
  2. https://www.nfpa.org/news-blogs-and-articles/blogs/2023/08/01/fire-extinguisher-types

Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena