Active Play AS H 8015 (Polyurethane adhesive)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Nazwa chemiczna
Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI)
Active Play AS H 8015 (Polyurethane adhesive)
Active Play AS H 8015 (Polyurethane adhesive)
Active Play AS H 8015 (Polyurethane adhesive)
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Certyfikaty
ISO 14001ISO 14001 ISO 50001ISO 50001 ISO 9001ISO 9001 ISO 45001ISO 45001

Active Play AS H 8015 jest prepolimerem polieterowym na bazie izocyjanianu MDI o niskiej funkcyjności (2,0-2,2). Produkt jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym. Klej ten ma postać cieczy od jasnobursztynowej do bursztynowej. Charakteryzuje się lepkością w temperaturze 25°C w granicach 2500-4000 mPas, przy zawartości grup NCO w zakresie 8,3-9,5%.

Active Play AS H 8015 jest surowcem dedykowanym do produkcji elementów formowanych na zimno i na gorąco z granulatów gumowych: EPDM i SBR uzyskiwanego także w procesie recyklingu.  

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Właściwości produktu:   

 • prepolimer możliwy do aplikacji na zimno lub na gorąco,
 • produkt tworzy sztywną spoinę z zachowaniem dobrej jej elastyczności,
 • produkt powoduje, że powstałe elementy posiadają bardzo dobre własności mechaniczne,
 • produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych, 
 • produkt charakteryzuje się długim czasem utwardzania,
 • produkt jest łatwy w aplikacji do łączenia różnych materiałów gumowych,
 • produkt posiada wysoką wytrzymałość temperaturową - w produkcji elementów formowalnych możliwe jest stosowanie temperatur w zakresie od 70°C do 150°C,
 • podwyższona wilgotność umożliwia skrócenie procesu utwardzania nawierzchni lub elementu,
 • produkt wpływa na dobre własności mechaniczne formowanych elementów,
 • szybszy czas utwardzania spoiny w porównaniu do wersji Active Play AS H 8014,
 • nie posiada chlorowanych parafin.

 Zastosowanie produktu:

 • szerokie wykorzystanie w branży poliuretanowej,
 • do wytwarzania elementów formowanych na zimno i na gorąco z granulatu gumowego SBR i EPDM,
 • produkcja mat lub przedmiotów formowanych, takich jak: płytki bezpieczeństwa, maty podkładowe, akcesoria do budowy dróg oraz maty tłumiące dźwięk i wibracje,
 • produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania w instalacjach przemysłowych lub w działalności zawodowej.
Kategorie

Branże i aplikacje
Kleje
Sport i rekreacja
CASE / Kleje i spoiwa

Budowa
Prepolimery

Funkcja
CASE / Kleje

Segment
Poliuretany

Nazwy alternatywne
Prepolimer na bazie diizocyjanianu difenylometanu (MDI)

Producent: PCC Rokita SA

PCC Rokita SA to jedna z największych firm chemicznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jej działalność obejmuje produkcję chloroalkaliów, polioli polieterowych, polialkilenoglikoli oraz pochodnych fosforu.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty