Maxhib PT-10T

Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Estry fosoforowe
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

Maxhibb PT-10T to środek niskopienny, rozpuszczalny w wodzie stosowany jako inhiitor korozji. Może być stosowany jako inhibitor korozji dla metali żelazowych i nieżalazowych również w kombinacji z lubrykantami syntetycznymi jak np. kopolimery blokowe, surfaktanty nieskopienne, estry sulfonowe, estry kwasów tłuszczowych.

Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł metalurgiczny / Czyszczenie, Obróbka
Środki smarowe i płyny funkcyjne / Ciecze obróbcze do metali

Funkcja
Inhibitory korozji

Budowa
Fosforany

Segment
Produkty specjalistyczne

Nazwy alternatywne
Estry fosoforowe
O producencie