Rocrete S

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Producent
PCC Rokita SA / Kompleks Chemii Fosforu
Nazwa chemiczna
Polimer soli sodowej kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem (wodny roztwór)
Numer CAS
9084-06-4
ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Inventory status Ogólne warunki sprzedaży
Zakupy detaliczne

Rocrete S, zgodnie z normą PN-EN 934-2 definiuje się jako domieszkę upłynniającą/uplastyczniającą, czyli umożliwiającą zmniejszenie zawartości dodawanej wody zarobowej w mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję (zmniejszenie współczynnika woda/cement) lub powodującą zwiększenie ciekłości mieszanki bez zmieniania ilości wody zarobowej (zachowanie stałego współczynnika wodno-cementowego).

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie
  • umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej (nawet o 25%) bez pogorszenia konsystencji mieszanki betonowej;
  • zwiększa wytrzymałość betonu na ściskanie (nawet o 30%);
  • wydłuża czas wiązania betonu, utrzymując konsystencję;
  • pozwala na mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty (przy zachowaniu stałego stosunku woda/cement);
  • nie jest wrażliwy na przedozowanie, łatwe i wygodne użycie;
  • niskie dozowanie 0,5 do 3% na masę cementu;
  • możliwość stosowania w temperaturach do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu;
  • nie powoduje korozji stali zbrojeniowej (niska zawartość chlorków);
  • praktycznie nie wprowadza powietrza do mieszanki betonowej;
Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł budowlany / Dodatki do betonu i zapraw, Płyty gipsowo-kartonowe i dodatki do gipsu

Funkcja
Superplastyfikatory
Upłynniacze

Budowa
Naftalenopochodne

Segment
Produkty specjalistyczne / Dodatki specjalistyczne

Nazwy alternatywne
Polimer soli sodowej kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem (wodny roztwór), NSF, Wodny roztwór soli sodowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych
O producencie