Nazwa chemiczna:

Polimer soli sodowej kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem (proszek)

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, dodatki do betonu i zapraw, płyty gipsowo-kartonowe i dodatki do gipsu

Funkcja:

superplastyfikatory, upłynniacze

Budowa:

naftalenopochodne

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

9084-06-4

Opis

Rocrete SP jest związkiem powierzchniowo czynnym, będącym solą sodową polikondensatu kwasów naftalenowych z formaldehydem. Oferowany jest w postaci proszku barwy beżowej z bardzo niską zawartością wody oraz niską gęstością nasypową. Przekłada się to na oszczędności w kosztach transportu i magazynowania produktu.

Technologia produkcji Rocrete SP pozwala otrzymać produkt zawierający śladowe ilości wolnego formaldehydu i wolnego naftalenu. Dzięki temu nie posiada on klasyfikacji środowiskowej oraz nie wpływa na zawartość wolnych węglowodorów aromatycznych w wyrobach, do produkcji których jest używany.

Rocrete SP jest związkiem dyspergującym zbudowanym z hydrofobowego łańcucha organicznego i hydrofilowej nieorganicznej grupy sulfonowej. Dzięki swej budowie może adsorbować się na cząstkach ciał stałych, tworząc na nich warstwę jednoimiennych ładunków elektrycznych (grupy sulfonowe). Ich wzajemne odpychanie się powoduje rozpad aglomeratów tych cząstek. Ze względu na swoje bardzo dobre właściwości dyspergujące sprawdza się jako upłynniacz i reduktor wody zarobowej w mieszankach betonowych.

Działanie Rocrete SP oparte jest głównie na zasadzie mechanizmu odpychania elektrostatycznego. Po adsorpcji produktu na ziarnach cementu lub gipsu, tworzy się na nich warstwa jednoimiennych ładunków elektrycznych (grupy sulfonowe). Ich wzajemne odpychanie się powoduje rozpad aglomeratów ziaren cementu (lub gipsu) i uwolnienie uwięzionej w nich wody, powodując wzrost ciekłości mieszanki. Jednocześnie oddalenie ziaren cementu od siebie na znaczne odległości wydłuża czas powstania produktów hydratacji cementu, co opóźnia początek i koniec czasu wiązania mieszanki betonowej.

Niewielki dodatek Rocrete SP umożliwia zmniejszenie współczynnika woda/cement (a więc zmniejszenie zużycia wody zarobowej) nawet o 25% bez pogarszania konsystencji mieszanki. Dzięki temu zmniejsza się porowatość stwardniałego betonu, co z kolei przekłada się bezpośrednio na znaczny wzrost wytrzymałości późnych betonu (do 30% w porównaniu z mieszanką bez jego udziału). Poprawie ulega również szczelność betonu, a więc jego odporność na działanie substancji agresywnych i mrozu oraz odporność na ścieranie. Wzrastają też wytrzymałości wczesne, więc możliwe staje się szybkie rozformowywanie elementu betonowego. Jeśli współczynnik w/c pozostanie niezmieniony, a jednocześnie zmniejszona zostanie ilość użytej wody zarobowej, możliwe jest obniżenie ilości użytego cementu. Oprócz korzyści ekonomicznych, prowadzi to również do zmniejszenia wydzielanego ciepła hydratacji i ograniczenia skurczów powstających w czasie wiązania betonu.

Rocrete SP nie przyczynia się do korozji stalowych wzmocnień w konstrukcjach betonowych ze względu na bardzo niskie stężenie chlorków w produkcie, co jest jego niewątpliwą zaletą. Nie wprowadza do mieszanki betonowej dużych ilości powietrza, co potencjalnie może prowadzić do pogorszenia mrozoodporności. Ponadto pozwala na wykonanie mieszanki betonowej w temperaturze powietrza do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu.

Rocrete SP jest bardzo dobrym superplastyfikatorem w mieszankach betonowych. Jego dużą zaletą jest forma proszkowa, która ma wpływ na obniżenie kosztów transportu nawet na znaczne odległości. Zastosowanie już niewielkich ilości Rocrete SP pozwala wyprodukować tani i przyjazny środowisku beton, który jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi wytrzymałościami i właściwościami reologicznymi. Jest on głównie rekomendowany do wytwarzania betonu towarowego, prefabrykatów i zapraw cementowych.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

  • umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej (nawet o 25%) bez pogorszenia konsystencji mieszanki betonowej;
  • pozwala na mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty (przy zachowaniu stałego stosunku woda/cement);
  • zwiększa wytrzymałość betonu na ściskanie (nawet o 30%);
  • wydłuża czas wiązania betonu, utrzymując konsystencję;
  • nie jest wrażliwy na przedozowanie, łatwe i wygodne użycie;
  • możliwość stosowania w temperaturach do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu;
  • nie powoduje korozji stali zbrojeniowej (niska zawartość chlorków);
  • praktycznie nie wprowadza powietrza do mieszanki betonowej;
  • proszkowa forma produktu pozwala obniżyć koszty transportu i magazynowania;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu

Tagi:

superplastyfikator plastyfikator do betonu upłynnianie betonu uplastycznianie betonu mieszanka betonowa modyfikacja urabialności redukcja lepkości wiązanie betonu początek wiązania betonu czas wiązania betonu woda zarobowa niskie temperatury odporność betonu wytrzymałość betonu beton masa betonowa beton towarowy beton prefabrykowany produkcja betonu surowce do produkcji domieszek do betonu środki bazowe domieszki do betonu produkcji domieszek do betonu naftalenopochodne NSF
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .