Nazwa chemiczna:

Wodny roztwór eteru polikarboksylanowego

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, dodatki do betonu i zapraw

Funkcja:

superplastyfikatory, upłynniacze

Budowa:

polikarboksyetery

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

27599-56-0

Opis

Rofluid T jest wodnym roztworem eteru polikarboksylanowego (PCE) o brązowo-żółtej barwie, niskiej lepkości i zawartości substancji suchej 50%. PCE stanowią domieszki nowej generacji i są związkami o specyficznej budowie (tzw. strukturze grzebieniowej), składającej się z długiego łańcucha głównego i łańcuchów bocznych o długościach zależnych od liczb powtarzających się jednostek tlenku etylenu i/lub propylenu.

Produkt stosowany jest jako wysokiej wydajności reduktor wody zarobowej do produkcji betonów o dużej wytrzymałości i wysokim upłynnieniu. Jest również w pełni kompatybilny z innymi produktami należącymi do serii Rofluid.

Budowa chemiczna Rofluidu T determinuje jego mechanizm działania. Łańcuchy polimeru zaadsorbowane na powierzchni ziaren cementu tworzą zawadę steryczną dla sąsiednich ziaren. Powstałe cząstki, mające określoną objętość hydrodynamiczną (różną w zależności od budowy polimeru), w chwili gdy znajda się zbyt blisko siebie będą się wzajemnie odpychać. Utrudnia to aglomerację ziaren, co z kolei wydłuża czas powstania produktów hydratacji cementu i opóźnia wiązanie mieszanki betonowej. Ponadto uwolniona zostaje woda uwięziona w aglomeratach cementu, co prowadzi do mniejszego zużycia wody zarobowej. Dodatek Rofluidu T pozwala uzyskać również bardzo dobrą urabialność mieszanki, zapobiegając jednocześnie segregacji składników oraz tworząc spójny beton. Redukuje zjawisko „bleedingu” (oddawania wody).

Dodatek Rofluidu T pozwala na zmniejszenie zużycia wody nawet o ponad 35%. Przekłada się to bezpośrednio na trwałość betonu, podwyższając jego wytrzymałości wczesne (umożliwia to szybsze rozformowywanie elementów betonowych) i późne. Beton staje się bardziej szczelny, a więc podwyższa się jego odporność na działanie substancji agresywnych i mrozu oraz odporność na ścieranie. Należy pamiętać, że ilość dodanego do mieszanki betonowej PCE zależy m.in. od rodzaju cementu, sposobu przygotowania mieszanki, sposobu mieszania czy temperatury otoczenia.

Aby uzyskać beton o standardowych wytrzymałościach rekomendowane jest użycie 0,4-1,0% Rofluidu T w stosunku do masy spoiwa, natomiast dla uzyskania betonu o wysokiej wytrzymałości i upłynnieniu 0,5-1,5% produktu do masy spoiwa. Rofluid T sprawdza się zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach otoczenia. Ponieważ nie zahamowuje hydratacji cementu w niskich temperaturach, może być stosowany przy temperaturze powietrza do -5°C bez pogarszania konsystencji mieszanki betonowej. Jego właściwości dyspersyjne i retencyjne zachowywane są również w wysokich temperaturach oraz przy dużej wilgotności powietrza. 

Stosowanie Rofluidu T zalecane jest przede wszystkim w produkcji betonu samozagęszczalnego (SCC), wielkogabarytowych elementów betonowych o wymaganej dużej wytrzymałości i wysokiej urabialności, a w szczególności do produkcji elementów mostowych o wymaganych wytrzymałościach powyżej 50N/mm2.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

  • zwiększa wytrzymałość betonu na ściskanie (produkcja betonu o wytrzymałościach powyżej 50 N/mm2);
  • umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej (nawet o 35%) bez pogorszenia konsystencji mieszanki betonowej;
  • pozwala na mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty (przy zachowaniu stałego w/c);
  • opóźniacz czasu wiązania betonu o wysokiej wydajności;
  • niskie dozowanie 0,4 do 1,5% na masę spoiwa;
  • możliwość stosowania w temperaturach do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu;
  • nie powoduje korozji stali zbrojeniowej (niska zawartość chlorków);

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
PCE; kwas 2-propenowy, polimer z etenolem, sól sodowa; (Ukryj)

Tagi:

nowa generacja superplastyfikator plastyfikator do betonu upłynnianie betonu uplastycznianie betonu mieszanka betonowa urabialność mieszanki betonowej konsystencja mieszanki betonowej modyfikacja urabialności redukcja lepkości wiązanie betonu początek wiązania betonu czas wiązania betonu woda zarobowa niskie temperatury odporność betonu wytrzymałość betonu parametry betonu beton masa betonowa beton towarowy beton prefabrykowany produkcja betonu surowce do produkcji domieszek do betonu środki bazowe domieszka do betonu środki bazowe do produkcji domieszek do betonu polikarboksyetery PCE
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .