Funkcje

W naszych działaniach koncentrujemy się na rozwoju i dostarczaniu naszym Klientom innowacyjnych surowców chemicznych o najlepszych parametrach, zapewniających maksymalną skuteczność w formulacjach oraz procesach technicznych i technologicznych.
Antyskalanty

Antyskalantami nazywane są substancje opóźniające osadzanie się kamienia kotłowego.

Antyutleniacze

Antyutleniaczami są związki chemiczne, które opóźniają lub wstrzymują procesy utleniania innych cząsteczek.

CASE

To szeroka grupa produktów, w skład której wchodzą substancje pełniące funkcje: powłok (coatings), klejów (adhesives), uszczelniaczy (sealants) oraz elastomerów (elastomers).

Ciekłe prekursory krzemionki

Ditlenek krzemu o wzorze chemicznym SiO2 znajduje zastosowanie w wielu procesach m.in. w procesie wytwarzania szkła kwarcowego. Synteza tego związku odbywa się przy użyciu ciekłych prekursorów krzemionki.

Demulgatory

Demulgatorami nazywane są substancje używane do rozdziału emulsji.

Dodatki antystatyczne

Elektryzacja statyczna jest zjawiskiem niepożądanym, które często przejawia się w użytkowaniu produktów wykonanych z różnego rodzaju polimerów