Wyniki wyszukiwania

Wyniki od 1 do 10 z 340
ROKAnol® GA7W (Nr CAS: 160875-66-1)
ROKAnol® GA7W to niejonowy środek powierzchniowo czynny należący do grupy...
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Etoksylowane alkohole
ROKAnol® GA8W (Nr CAS: 160875-66-1)
ROKAnol® GA8W należy do niejonowych surfaktantów z rodzaju etoksylowanych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Etoksylowane alkohole
ROKAnol® GA8 (Nr CAS: 160875-66-1)
ROKAnol® GA8 należy do niejonowych surfaktantów z rodzaju etoksylowanych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Etoksylowane alkohole
Rokryl SU25
Rokryl SU25 to anionowa wodna dyspersja akrylowa stosowana jako środek wiążący w...
Budowa
Kopolimery
ROKAnol® LP2529 (Nr CAS: 68551-13-3)
ROKAnol LP2529 to niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
ROKAnol® LP100
ROKAnol® LP100 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
ROKAnol® LP3135 (Nr CAS: 154518-36-2)
ROKAnol LP3135 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
ROKAnol® LP3943 (Nr CAS: 68551-13-3)
ROKAnol LP3943 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych...
Budowa
Alkoksylowane alkohole
EXOdis PC445
EXOdis PC445 jest mieszaniną niejonowych surfaktantów przeznaczoną do sporządzania...
Budowa
Mieszaniny
ROKAnol® O10PF (Oleth-10) (Nr CAS: 9004-98-2)
ROKAnol O10PF to etoksylowany alkohol oleilowy, należący do grupy surfaktantów niejonowych....
Budowa
Alkoksylowane alkohole, Etoksylowane alkohole
0 Schowek