Neobsahuje alergény

Alergia (gr. allos – iné + ergos – reakcia) je nadmerná, abnormálna reakcia imunitného systému na látky prítomné v životnom prostredí a telu cudzie, známe ako alergény, ktoré by telo za normálnych okolností nemalo ignorovať. Alergia je dnes problémom veľkej časti spoločnosti. Môže spôsobiť nepohodlie, ktoré veľmi sťažujú normálne fungovanie tela. Výrobcovia surovín a hotových výrobkov preto zavádzajú výrobky bez alergénov. Do portfólia PCC Group patria aj chemikálie označené piktogramom „Neobsahuje alergény“. Ide o chemické látky, ktoré neobsahujú bežné zložky klasifikované ako senzibilizujúce. Záruka neprítomnosti alergénov umožňuje spotrebiteľom používať produkty bez obáv z nežiaducich vedľajších účinkov.

Stránka bola strojovo preložená. Otvorte pôvodnú stránku