I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») стосується веб-сайту в субдомені www.products.pcc.eu та інших веб-сайтів, які обслуговуються PCC Rokita SA або від її імені, на яких вона була розміщена (далі: «Веб-сайт» ). Правила користування Веб-сайтом викладені в Правилах, доступних за адресою products.pcc.eu/en/terms-of-service/ .

1.2. Політика не регулює обробку персональних даних та інформації про Користувачів на зовнішніх веб-сайтах, посилання на які містяться на Веб-сайті. PCC Rokita SA закликає після переходу на інші веб-сайти прочитати викладену там політику конфіденційності.

1.3. Політика Сайту носить інформаційний характер, що означає, що вона не є джерелом зобов’язань для людей, які користуються Веб-сайтом (далі: «Користувачі»).

1.4. Усі слова, вирази та абревіатури, які з’являються на цій сторінці та написані великими літерами (наприклад, Електронна послуга), слід розуміти відповідно до їх визначення, що міститься в Регламенті Веб-сайту, доступному на Веб-сайті, якщо положення Політики не визначають їх інакше. спосіб.

II. КОНТРОЛЕР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Контролером персональних даних є PCC Rokita SA, вул. Сенкевича, 4, 56-120 Бжег-Дольні, включена до реєстру компаній округу Вроцлав-Фабрична у Вроцлаві, 9-й комерційний відділ Національного судового реєстру під номером 0000105885, NIP 917-000- 00-15, REGON 930613932, статутний капітал 19 853 300 злотих, сплачений повністю; контактна електронна адреса: iod.rokita@pcc.eu – надалі іменується «Контролер персональних даних».

2.2. Персональні дані Користувача обробляються відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільний потік таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (Журнал ЄС № L 119, ст. 1) (далі: GDPR). Персональні дані є даними, зазначеними у ст. 4 GDPR (далі: «Особисті дані»).

2.3. Для дотримання вимог законодавства Контролер персональних даних обирає та застосовує відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення захисту Персональних даних, що обробляються, і захищає дані від несанкціонованого розкриття, а також від обробки, яка порушує чинне законодавство.

III. МЕТА ТА ОБСЯГ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ПРАВОВА ЗАСНОВА ЇХ ОБРОБКИ ТА ЇЇ ОТРИМУВАЧІ

3.1. Контролер персональних даних приділяє особливу увагу захисту прав і свобод персональних даних і, зокрема, забезпечує обробку зібраних ним персональних даних:

 1. відповідно до закону, справедливо та прозоро для суб’єкта даних,
 2. із зазначеними, явними та законними цілями та не обробляються надалі способом, що суперечить цим цілям,
 3. адекватним, належним чином та обмеженим чином до того, що необхідно для цілей, для яких вони обробляються,
 4. в найновішій версії, отриманій Контролером персональних даних, і оновленою, якщо необхідно,
 5. у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб’єкта даних не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких вони обробляються,
 6. у спосіб, який забезпечує належну безпеку Персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та випадкової втрати, знищення або пошкодження, за допомогою відповідних технічних та організаційних заходів.

3.2. Контролер персональних даних обробляє персональні дані Користувача:

 1. ім’я та прізвище,
 2. Назва компанії,
 3. адреса електронної пошти,
 4. Номер телефону,
 5. IP користувача.

3.3. Персональні дані Користувача обробляються для таких цілей, як:

 1. створення профілю,
 2. використання певних електронних послуг,
 3. маркетинг власних продуктів і послуг Контролера персональних даних,
 4. маркетинг продуктів і послуг компаній, що входять до PCC Capital Group (повний перелік компаній доступний за адресою: https://www.pcc.eu/en/pcc-worldwide/ ), включаючи інформацію про фінансовий стан і інформацію про емісію цінних паперів, що здійснюються особами PCC Capital Group,
 5. поточний контакт з Користувачем,
 6. пов’язані з можливістю виникнення суперечок.

3.4. Підстава для обробки Персональних даних:

 1. в межах мети, зазначеної в пунктах а., б., підставою є ст. 6 абз. 1 (b) GDPR, тобто виконання договору або здійснення дій для його укладення на запит Користувача,
 2. в рамках цілей, викладених у пунктах c., e., f., підставою є ст. 6 абз. 1 (f) GDPR, тобто законні інтереси, які переслідує Контролер персональних даних,
 3. в межах цілі, зазначеної в пункті d., підставою є ст. 6 абз. 1 (f) GDPR, тобто законний інтерес третьої сторони.

3.6. Персональні дані зберігаються Контролером персональних даних для цілей, зазначених вище, протягом терміну дії договору, а у випадку обробки Персональних даних у маркетингових цілях – до моменту заперечення, якщо закон не зобов’язує тривалішу обробку цих даних або зберігатимуться довше на випадок потенційних претензій протягом терміну позовної давності, який визначається законодавством, зокрема Цивільним кодексом.

3.7. Одержувачами Персональних даних, які обробляються Контролером персональних даних, можуть бути особи:

 1. має право на його обробку відповідно до чинного законодавства,
 2. підтримка контролера персональних даних у надсиланні електронних листів, а у випадку маркетингової діяльності – також у маркетингових кампаніях,
 3. забезпечення підтримки та експлуатації телеінформаційних засобів і систем (наприклад, зберігання даних),
 4. здійснення перевезень,
 5. надання постійних юридичних послуг,
 6. надання послуг зі сканування, друку, листування, архівування та знищення документів,
 7. проведення аудитів,
 8. від групи PCC, яка підтримує контролера персональних даних у рамках вищезазначеної діяльності.

3.8. Кожен Користувач має право:

 1. доступ до своїх персональних даних,
 2. виправити свої персональні дані,
 3. вимагати видалення своїх персональних даних,
 4. запити щодо обмеження обробки їхніх персональних даних,
 5. заперечувати проти обробки своїх персональних даних,
 6. передати свої Персональні дані іншому Контролеру персональних даних (крім випадків, коли основою обробки є законний інтерес Контролера персональних даних),
 7. подання скарги президенту Управління із захисту персональних даних.

3.9. Кожен Користувач може зв’язатися з інспектором із захисту даних щодо обробки персональних даних Користувача електронною поштою за адресою: iod.rokita@pcc.eu .

IV. ПЕЧИВО

4.1. Контролер персональних даних використовує файли cookie (невеликі текстові файли), які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача, щоб полегшити використання Користувачем веб-сайту.

4.2. Файли cookie збирають різну інформацію, яка, як правило, не є Персональними даними (не дозволяє ідентифікувати Користувача). Деяка інформація, залежно від її змісту та використання, може бути призначена конкретній особі, наприклад, шляхом її пов’язування з даними, наданими в процесі реєстрації Користувача, і, таким чином, вважатиметься Персональними даними. Стосовно цього типу інформації відповідно застосовуються положення щодо персональних даних (параграфи 2-3 вище).

4.3. Файли cookie дозволяють, серед іншого:

 1. підтримання сеансу Користувача після входу, щоб не було необхідності повторно входити на кожній підсторінці Веб-сайту;
 2. запам’ятовування наданої інформації один раз, щоб Користувач не заповнював форму щоразу знову;
 3. пристосування Сайту до способів використання Користувачем і підвищення його доступності для Користувача;
 4. ведення статистики відвідувань сайту.

4.4. Інформація, отримана за допомогою файлів cookie, включає, серед іншого, назву інтернет-провайдера, IP-адресу Користувача, країну, з якої Користувач підключається до Веб-сайту.

4.5. Веб-сайт використовує два основних типи файлів cookie: сеансові та постійні файли cookie. Сеансові файли cookie — це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до моменту виходу з системи, виходу з веб-сайту або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузера). Постійні файли cookie зберігаються на пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлу cookie, або доки вони не будуть видалені Користувачем.

4.6. У багатьох випадках веб-браузер за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на кінцевому пристрої Користувача. Користувач може будь-коли видалити файли cookie, що зберігаються на його/її кінцевому пристрої, або заблокувати можливість їх збереження в налаштуваннях браузера (також у мобільному телефоні чи іншому пристрої, що забезпечує доступ до Інтернету).

4.7. Детальна інформація про способи блокування/видалення файлів cookie доступна в розділі «Довідка» в меню браузера, яким користується Користувач. Наприклад, в Internet Explorer файли cookie можна змінити за допомогою: Інструменти -> Властивості браузера -> Конфіденційність; у браузері Mozilla Firefox: Інструменти -> Параметри -> Конфіденційність; у Google Chrome: Налаштування -> Показати розширені налаштування -> Конфіденційність -> Налаштування вмісту -> Файли cookie. Шляхи доступу можуть відрізнятися залежно від версії браузера, який використовується.

4.8. Файли cookie не завдають шкоди Користувачеві чи його/її пристрою. Обмеження на використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функції, доступні на веб-сайті, перешкоджати або значно перешкоджати належному використанню веб-сайту, включаючи неможливість підтримувати сеанси реєстрації, тому контролер персональних даних рекомендує не відключати їх використання в браузерах.

4.9. Основною метою файлів cookie, які використовує Контролер персональних даних, є оптимізація послуг Користувача під час використання Веб-сайту. Однак Контролер персональних даних співпрацює з іншими компаніями в рамках їхньої маркетингової (рекламної) діяльності та з метою аналізу статистики веб-сайтів (включаючи демографічні дані та звіти про інтереси за допомогою інструменту Google Analytics). Для цілей цієї співпраці браузер або інше програмне забезпечення, встановлене на пристрої Користувача, також зберігає файли cookie від організацій, які здійснюють таку маркетингову діяльність (так звані сторонні файли cookie). Файли cookie, які використовуються цими організаціями, призначені для надання Користувачеві лише тієї реклами, яка відповідає його/її особистим інтересам і потребам. На думку Контролера персональних даних, показ персоналізованої реклами є більш привабливим для Користувача, ніж реклама, яка не пов’язана з його/її потребами. Без цих файлів це було б неможливо, оскільки саме компанії, які співпрацюють з Контролером персональних даних, надають рекламний вміст на веб-сайтах, які відвідує Користувач після того, як залишив Веб-сайт.

4.10. Файли cookie, згадані в пункті 9 вище, можуть надходити від таких компаній:

 1. Google – більше інформації про політику конфіденційності Google і збір даних можна знайти на веб-сайті: https://policies.google.com/privacy?hl=uk ;
 2. Facebook – додаткову інформацію щодо політики конфіденційності та збору даних Facebook можна знайти на веб-сайті: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ .

Додаткову інформацію про файли cookie цих організацій можна знайти в їхніх політиках конфіденційності.

4.11. Адміністратор цього сайту використовує сервіси Google:

 1. Google Analytics – сервіс, який дозволяє збирати дані з метою аналізу статистики відвідування веб-сайту. Детальну інформацію про те, як Google Analytics обробляє дані, можна знайти на веб-сайті: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=uk . Користувач може запобігти збору своїх даних, встановивши таке доповнення для браузера, яке блокує передачу даних до Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ;
 2. Google reCAPTCHA – сервіс, який перевіряє, чи були дані на веб-сайті (наприклад, у формі) введені особою чи автоматизованою системою, спостерігаючи за поведінкою Користувача. Аналіз відбувається автоматично у фоновому режимі після відкриття веб-сайту без інформування Користувача. У рамках аналізу механізм враховує різні типи інформації (наприклад, IP-адресу, рухи миші, час, проведений на веб-сайті), а потім зібрані дані надсилаються в Google. Більше інформації про Google reCAPTCHA можна знайти на веб-сайті: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html .

4.12. Веб-сайт використовує такі типи файлів cookie:

 1. суворо необхідні файли cookie – необхідні для належного відображення функцій веб-сайту;
 2. функціональні файли cookie – збереження налаштувань Користувача;
 3. зовнішні файли cookie – дозволяють покращити роботу Веб-сайту залежно від способу його використання Користувачем;
 4. сторонні файли cookie – дозволяють відображати рекламний вміст про Контролера персональних даних на веб-сайтах, які відвідує Користувач після виходу з Веб-сайту.

V. КОНТАКТ З КОНТРОЛЕРОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА НАГЛЯДОМ ЗА ЗАХИСТОМ ДАНИХ

5.1. Користувач може в будь-який час безпосередньо зв’язатися з Адміністратором персональних даних письмово або електронною поштою на адресу Адміністратора персональних даних, зазначену на початку Політики.

5.2. Користувач може в будь-який час безпосередньо звернутися до інспектора із захисту даних у письмовій формі за адресою: PCC Rokita SA, інспектор із захисту даних, вул. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Poland або електронною поштою на таку адресу: iod.rokita@pcc.eu .

5.3. Контролер персональних даних зберігає листування з Користувачем для статистичних цілей і для найкращої та швидкої відповіді на запити, що виникають, а також у рамках врегулювання скарг і рішень, прийнятих на основі адміністративних втручань у зазначеному Профілі. Адреси та дані, зібрані таким чином, не використовуватимуться для зв’язку з Користувачем з іншою метою, окрім запиту на керування Користувачем.

VI. БЕЗПЕКА

6.1. Контролер персональних даних використовує технічні та організаційні заходи для захисту Персональних даних відповідно до ступеня загрози та категорій даних, зокрема, захищає дані від несанкціонованого доступу, завантаження їх неавторизованою особою, обробки з порушенням чинного законодавства та зміни, втрати, пошкодження або знищення.

6.2. Контролер персональних даних забезпечує такі технічні заходи для запобігання несанкціонованому доступу та зміні персональних даних, надісланих в електронному вигляді:

 1. захист бази даних від несанкціонованого доступу,
 2. Сертифікат SSL на сторінках Веб-сайту, де надаються дані користувачів,
 3. шифрування даних, які використовуються для авторизації Користувача,
 4. доступ до Профілю тільки після введення індивідуального логіна та пароля.

VII. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. Контролер персональних даних залишає за собою право змінювати Політику в майбутньому – це може статися, серед іншого, з таких важливих причин:

 1. зміни обов’язкових положень, зокрема щодо захисту персональних даних, законодавства про телекомунікації, послуг, що надаються в електронному вигляді та змін, що регулюють права споживачів, що впливають на права та обов’язки Контролера персональних даних або Користувача,
 2. розвиток функціональних можливостей або Електронних послуг, продиктованих прогресом Інтернет-технологій, включаючи застосування/реалізацію нових технологічних або технічних рішень, що впливають на сферу дії Політики.

7.2. Контролер персональних даних щоразу публікуватиме інформацію про зміни в Політиці на Веб-сайті. З кожною зміною нова редакція Політики з’являється з новою датою.
7.3. Ця редакція Політики набирає чинності з 25.05.2018.


Сторінку було перекладено машиною. Відкрити оригінальну сторінку