Ekoprodur BF5032 '35' System poliuretanowy

Produkt gotowy Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
Producent
PCC Prodex Sp. z o.o.
Nazwa chemiczna
Recepturowa mieszanina polioli i izocyjanianów
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH) Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH) Budownictwo pasywne Budownictwo pasywne Niska emisja CO2 Niska emisja CO2 Produkty Greenline Produkty Greenline bardzo wysoka skuteczność działania bardzo wysoka skuteczność działania ISO 9001 ISO 9001 Niska emisja lotnych związków organicznych Niska emisja lotnych związków organicznych Produkt bezpieczny Produkt bezpieczny Izolacja termiczna Izolacja termiczna Produkt uniwersalny Produkt uniwersalny
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży

EKOPRODUR BF5032 "35" jest dwukomponentowym zamkniętokomórkowym systemem poliuretanowym służącym do wytwarzania pianki sztywnej. EKOPRODUR BF5032 "35" nie zawiera środków spieniających zubożających warstwę ozonową, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych – rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 roku.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie
  • Bloki poliuretanowe wyprodukowane z systemu BF5032 "35" po wysezonowaniu są cięte na płyty o określonej grubości. Są one powszechnie wykorzystywane m.in. do izolacji budynków mieszkalnych, przemysłowych, chłodni samochodowych i stacjonarnych oraz do produkcji paneli typu „sandwich” jako rdzeń.
  • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 32 kg/m3 (PN-EN 1602:2013-07);
  • Klasyfikacja ogniowa: F (PN-EN 13501-1+A1:2010);
  • Współczynnik przewodności cieplnej: λ 0,024 W/(m·K) (PN-EN 12667:2002);
  • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, σ10 ≥ 190 kPa (PN-EN 826:2013-07).
Kategorie

Branże i aplikacje
Przemysł budowlany / Płyty izolacyjne, Systemy izolacji na bazie płyt PU

Funkcja
Pianki sztywne / Blokowe

Budowa
Poliole polieterowe / Pozostałe

Segment
Poliuretany / Systemy poliuretanowe

Nazwy alternatywne
Recepturowa mieszanina polioli i izocyjanianów, Poliuretan, PU, PUR, izolacja, termoizolacja, izolacja cieplna, system poliuretanowy, izolacja poliuretanowa, pianka sztywna, pianka zamkniętokomórkowa, sztywna piana zamkniętokomórkowa, izolacja termiczna z piany sztywnej, sztywna piana izolacyjna, termiczna izolacja poliuretanowa, poliuretanowa izolacja z pianki sztywnej, piana do systemów blokowych, piana do produkcji bloków poliuretanowych, piana blokowa, zamkniętokomórkowa piana sztywna, poliuretanowa izolacja termiczna, poliuretanowa izolacja cieplna, izolacja cieplna z piany sztywnej, dwuskładnikowy system poliuretanowy, termoizolacyjna piana sztywna, sztywna pianka izolacyjna, wypełnienie wielkogabarytowych przestrzeni konstrukcyjnych, wypełnienie konstrukcji, poliuretanowe wypełnianie konstrukcji, sztywna piana do wypełnienia konstrukcji wielkogabarytowych, piana izolacyjna do wypełniania konstrukcji, piana konstrukcyjna, piana poliuretanowa do wypełnień konstrukcyjnych, piana PU do wypełnień konstrukcyjnych, piana do produkcji płyt PU z przeznaczeniem do izolacji budynków, piana PU do produkcji płyt izolacyjnych do chłodni samochodowych i stacjonarnych, piana PU do produkcji płyt typu sandwich, piana do produkcji płyt blokowych.
O producencie