Nazwa chemiczna:

Tlenochlorek fosforu

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty

Branże i aplikacje:

agrochemikalia, środki ochrony roślin i nawozy, surowce i półprodukty chemiczne, tworzywa sztuczne, dodatki do tworzyw sztucznych

Funkcja:

surowce i półprodukty chemiczne

Budowa:

nieorganiczne związki fosforu

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

10025-87-3

Opis

Tlenochlorek fosforu jest bezbarwną cieczą o ostrym, bardzo charakterystycznym zapachu. Bardzo łatwo ulega hydrolizie, której towarzyszy wydzielanie dymów, a jej produktami są kwas fosforowy oraz chlorowodór. Reakcja tlenochlorku z wodą przebiega bardzo gwałtownie. Ze względu na tę wysoką egzotermiczność procesu oraz wydzielanie się w jego wyniku dużych ilości duszącego chlorowodoru, transport i przechowywanie powinny odbywać się w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci lub zalaniem wodą. Silne właściwości żrące tlenochlorku fosforu rzutują na rodzaj opakowania, w którym powinien być przechowywany i transportowany. Opakowania te powinny być wykonane z odpowiedniego materiału, najlepiej określonej jakości stali lub teflonu. Bardzo ważne jest używanie w trakcie prac z tlenochlorkiem fosforu środków ochrony indywidualnej, ponieważ w kontakcie ze skórą może wywołać oparzenia. Produkt należy chronić zarówno przed temperaturami zbyt wysokimi (ze względu na wysoką prężność par substancji), jak i przed zbyt niskimi (gdyż zaczyna krzepnąć w temperaturze poniżej 1°C).

POCl3 jest półproduktem/surowcem o wysokiej czystości, który dzięki swej wysokiej reaktywność jest doskonałym substratem do syntezy związków fosforowych oraz chlorowych, szeroko stosowanym w przemyśle chemicznym.

Tlenochlorek fosforu wytwarzany jest przez utlenianie trójchlorku fosforu, a stosowana technologia produkcji pozwala na otrzymanie produktu wysokiej czystości, czyli zawierającego bardzo małe ilości trójchlorku fosforu. Jest to zaleta i przewaga rynkowa tego produktu, szczególnie gdy wykorzystywany jest do syntez substancji, które muszą mieć wysoką czystość. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku również niska zawartość siarki elementarnej oraz metali ciężkich, takich jak arsen, żelazo, ołów, nikiel, chrom i inne.

Reaktywność tlenochlorku fosforu powoduje, że jest on szeroko stosowany w syntezie organicznej. Przykładem jest jego rola m. in. w produkcji środków ochrony roślin. Tlenochlorek fosforu w reakcji z alkoholami lub fenolami prowadzi do powstania estrów fosforowych, czyli fosforanów, używanych jako środki uniepalniające i plastyfikujące oraz jako trudnopalne ciecze hydrauliczne bądź dodatki poprawiające właściwości smarne. POCl3 może być również używany jako środek chlorujący w syntezie organicznej.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

  • bardzo wysoka czystość;
  • bardzo niski poziom zanieczyszczeń, szczególni metali ciężkich i siarki elementarnej;
  • wysoka reaktywność pozwalająca na wykorzystanie jako surowiec do produkcji wielu substancji chemicznych;
  • produkcja agrochemikaliów;
  • produkcja uniepalniaczy, plastyfikatorów fosforowych;
  • chlorowanie związków organicznych;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
tlenochlorek fosforu (V); chlorek fosforylu; (Ukryj)

Tagi:

POCl3 synteza kosmetyki dodatki do tworzyw sztucznych chlorki kwasów karboksylowych chlorki kwasów tłuszczowych środki ochrony roślin pestycydy herbicydy insektycydy
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .