Budowa

Produkty z portfolio Grupy PCC sklasyfikowane ze względu na budowę chemiczną. Sprawdź naszą ofertę!
AKRYLANY - budowa i otrzymywanie

Pochodne kwasu akrylowego, zwane inaczej akrylanami, to sole i estry kwasu akrylowego oraz metakrylowego.

ALKALIA - budowa i otrzymywanie

Alkalia to mocne zasady nieorganiczne o żrących właściwościach.

ALKANOLOAMIDY - budowa i otrzymywanie

Alkanoloamidy należą do grupy niejonowych związków powierzchniowo czynnych. W alkanoloamidach część hydrofilową stanowi grupa mono- lub dietanoloaminowa, natomiast hydrofobową – nasycony lub nienasycony łańcuch węglowy o długości od 8 do 22 atomów węgla.

ALKILOBENZENOSULFONIANY - budowa i otrzymywanie

Alkilobenzenosulfoniany należą do grupy anionowych związków powierzchniowo czynnych.

ALKILOETEROSIARCZANY - budowa i otrzymywanie

Alkiloeterosiarczany (AES) są jedną z trzech najważniejszych grup anionowych związków powierzchniowo czynnych.

ALKILOFENOLE - budowa i otrzymywanie

Alkilofenole to grupa związków będących pochodnymi fenolu, w którym jeden lub kilka atomów wodoru w pierścieniu aromatycznym został zastąpiony grupą alkilową.