Katalog produktů

Antioxidanty

Hledat produkty
Trhy a aplikace
0 vybráno
Průhledná Uložit
Funkce Antioxidanty
1 vybráno
Průhledná Uložit
Složení
0 vybráno
Průhledná Uložit
Segment
0 vybráno
Průhledná Uložit
Výrobce
0 vybráno
Průhledná Uložit
Změňte kritéria
1 – 8 z 8 produktů

ANTIOXIDANTY

Antioxidanty jsou chemické sloučeniny, které zpomalují nebo inhibují oxidační procesy jiných molekul. Působení antioxidantů je založeno na mechanismech nazývaných primární a sekundární účinky. Primární účinek spočívá v neutralizaci volných radikálů vznikajících při oxidačních reakcích. Volné radikály jsou extrémně chemicky aktivní – v přítomnosti kyslíku, ozónu nebo při specifických teplotách mohou spustit řetězovou reakci vedoucí k přerušení molekulárních řetězců. V důsledku degradace struktury produkt mění své fyzikálně-chemické vlastnosti, ztrácí provozní vlastnosti. Přídavek antioxidantu inaktivuje volné radikály v důsledku jejich reakce s aktivními skupinami antioxidantu (např. násobné vazby). Tato reakce oddaluje proces stárnutí látek, což má za následek jejich delší životnost. Sekundární efekt zahrnuje oddálení oxidační reakce deaktivací kyslíku, absorpcí záření nebo komplexací kovových iontů , které katalyzují řetězové reakce. Použití antioxidantů zajišťuje tepelnou a procesní ochranu i při zpracování různých látek, např. plastů.

Stránka byla strojově přeložena. Otevřít původní stránku