Produktkatalog

Antioxidanter

Sök efter produkter
Marknader och applikationer
0 har valts
Klar Spara
Fungera Antioxidanter
1 har valts
Klar Spara
Sammansättning
0 har valts
Klar Spara
Segmentet
0 har valts
Klar Spara
Tillverkare
0 har valts
Klar Spara
Ändra kriterierna
1 - 8 av 8 produkter

ANTIOXIDANTER

Antioxidanter är kemiska föreningar som fördröjer eller hämmar andra molekylers oxidationsprocesser. Funktionen av antioxidanter är baserad på mekanismer som kallas primära och sekundära effekter. Den primära effekten innebär neutralisering av fria radikaler som bildas i oxidationsreaktioner. Fria radikaler är extremt kemiskt aktiva – i närvaro av syre, ozon eller i specifika temperaturer kan de initiera en kedjereaktion som leder till att molekylkedjorna bryts. Som ett resultat av nedbrytning av strukturen ändrar produkten sina fysikalisk-kemiska egenskaper och förlorar driftsegenskaper. Tillsatsen av antioxidant inaktiverar fria radikaler som ett resultat av deras reaktion med aktiva grupper av antioxidanten (t.ex. multipla bindningar). Denna reaktion fördröjer ämnens åldrandeprocess, vilket resulterar i deras längre livslängd. Den sekundära effekten involverar fördröjning av oxidationsreaktionen genom syredeaktivering, strålningsabsorption eller hudfärg av metalljoner som katalyserar kedjereaktioner. Användningen av antioxidanter säkerställer värme- och processskydd även vid bearbetning av olika ämnen, t.ex. plast.

Sidan har maskinöversatts. Öppna originalsidan