PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Dodecylofenol 100

Producent
PCC Synteza S.A.
Nazwa chemiczna
Dodecylofenol
Numer CAS
121158-58-5
ADR ADR Produkt uniwersalny Produkt uniwersalny
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Pobierz broszurę Inventory status Ogólne warunki sprzedaży

Dodecylofenol 100 to gęsta, lepka ciecz o lekko żółtym zabarwieniu i charakterystycznym fenolowym zapachu. Jest to mieszanina izomerów zawierająca głównie p-dodecylofenol. Dodecylofenol 100 bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie i jest bardzo dobrze rozpuszczalny w alkoholach alifatycznych, ketonach, estrach i węglowodorach alifatycznych.

Własności fizykochemiczne Dodecylofenolu 100:

 • Zakres wrzenia: ok. 320 - 3400C,
 • Gęstość w temperaturze 200C: ok. 0,94 g/cm3 ,
 • Temperatura zapłonu: ok. 1600C,
 • Temperatura samozapłonu: ok. 4000C,
 • Rozpuszczalność w wodzie: 1 mg/dm3,
 • Barwa w skali Pt-Co: max. 100.

Dodecylofenol 100 spełnia rolę półsurowca (półproduktu) w procesach produkcyjnych.

Czytaj dalej
Właściwości i zastosowanie
 • stosowany do produkcji dodatków do olejów i smarów;
 • produkcja etoksylatów dodecylofenolu, stosowanych jako rozpylane chemiczne adiuwanty w rolnictwie;
 • stosowany w produkcji propoksylatów dodecylofenolu stanowiących syntetyczne komponenty pakietów dodatków do paliw;
 • stosowany jako monomer żywic formaldehydowych alkilofenoli;
 • surowiec do produkcji środków powierzchniowo-czynnych;
 • stosowany w przemyśle żywic epoksydowych;
Kategorie

Branże i aplikacje
CASE / Kleje i spoiwa, Powłoki
Farby i lakiery
Kleje
Przemysł paliwowy
Surowce i półprodukty chemiczne
Środki smarowe i płyny funkcyjne / Przemysłowe oleje smarowe

Funkcja
Surowce i półprodukty chemiczne

Budowa
Alkilofenole

Segment
Chloroalkalia, surowce i półprodukty

Nazwy alternatywne
Dodecylofenol, DDF, DDP, PDDP, dodecylfenol, paradodecylofenol, para- dodecylofenol, alkilofenol, alkilofenole, alkilowa pochodna fenolu
O producencie