Przemysł chłodniczy i AGD

Właściwie dobrana izolacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ekonomiczność i niezawodność urządzeń chłodniczych. Wśród najważniejszych parametrów materiałów izolacyjnych można wymienić ich grubość, rodzaj oraz technologię wytwarzania.

O odpowiedniej wydajności pracy urządzeń chłodniczych decyduje między innymi właściwie dobrana izolacja termiczna. Kluczowym zadaniem producentów lodówek, lad chłodniczych, chłodni przemysłowych czy też samochodów dostawczych jest ograniczenie przepływu ciepła. Z tego powodu parametr ten jest niezwykle istotnym zagadnieniem dla producentów materiałów izolacyjnych.

Opublikowano: 23-02-2018

Dodatkowo ciągłe zaostrzanie regulacji prawnych, zwłaszcza dotyczących wymogów środowiskowych, zwiększa popyt na coraz bardziej nowoczesne i energooszczędne urządzenia. Wzrost zapotrzebowania na urządzenia chłodnicze jest także spowodowany rozwojem przemysłu mięsnego, mleczarskiego czy też owocowo-warzywnego. Oprócz przemysłu spożywczego kluczowym odbiorcą dla sektora chłodniczego jest również rolnictwo.

Wymagania stawiane izolacjom termicznym w chłodnictwie i klimatyzacji

Właściwie dobrana izolacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ekonomiczność i niezawodność urządzeń chłodniczych. Wśród najważniejszych parametrów materiałów izolacyjnych można wymienić ich grubość, rodzaj oraz technologię wytwarzania. Zazwyczaj są to materiały niejednorodne, składające się z więcej niż jednego składnika, a ich konstrukcja w istotny sposób wpływa na przewodność cieplną. Materiały izolacyjne stosuje się w zależności od konkretnego zastosowania, gdyż są one silnie powiązane z problemem oszczędności energii i ochroną przed temperaturą.

Przy wyborze rodzaju izolacji oraz ustalaniu jej grubości brane są pod uwagę 3 główne czynniki: cieplne, technologiczne i czynniki związane z innymi niż cieplne właściwościami fizycznymi materiału izolacyjnego. Do wymagań cieplnych zalicza się głównie zakres temperatur, w jakich dana izolacja ma być stosowana, stabilność jej właściwości cieplnych w czasie, łatwość uzyskania próżni, a także najważniejszy parametr – efektywność cieplną. Podczas projektowania systemów chłodzących istotne są także kwestie ekologiczne, czyli szkodliwość dla środowiska i człowieka. Istotną grupą produktów stosowanych w przemyśle chłodniczym są tzw. czynniki chłodnicze. Powinny one posiadać dobre parametry fizyczne i termodynamiczne, wysoką stabilność chemiczną, a także być niedrogie, wydajne i łatwe do usunięcia pod koniec okresu przydatności. Coraz częściej stosuje się naturalne czynniki chłodnicze, np. amoniak, propan czy też butan. Z powodzeniem mogą one zastępować dotychczas stosowane czynniki syntetyczne, np. freon R22, który jest niezwykle szkodliwy dla środowiska.

Izolacja cieplna komór chłodniczych

Konstrukcja części izolacyjnej pomieszczeń chłodzonych jest bardzo skomplikowanym zagadnieniem. Muszą one spełniać szereg wymagań, takich jak hamowanie przenikania ciepła przez przegrody, zabezpieczanie przed możliwością wykraplania się wilgoci, powinny również zapewniać ciągłość warstwy w całej objętości przegrody. Kluczowym jest także, aby materiały stosowane w izolacjach chłodniczych nie pochłaniały i przekazywały zapachów przechowywanym towarom. Należy również brać pod uwagę, że temperatura oraz wilgotność panujące w chłodniach sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów, a w szczególności pleśni, która działa niszcząco na materiały izolacyjne. Materiały stosowane w izolacjach chłodniczych nie mogą także zawierać fenolu, krezolu, kwasu karbolowego oraz naftaliny. Woń pochodząca z tych substancji, która bezpośrednio wchodzi z interakcję z przechowywanymi produktami spożywczymi, powoduje, że stają się one niezdatne do spożycia.

Restrykcyjne  wymagania dla izolacji termicznej komór chłodniczych dają ogromne możliwości producentom systemów poliuretanowych, które uznawane są obecnie za jedne z najlepszych dostępnych na rynku materiałów do izolacji termicznej.

Oferta Grupy PCC skierowana do przemysłu chłodniczego

Wśród produktów oferowanych przez Grupę PCC dla przemysłu chłodniczego znajdują się między innymi dwukomponentowe systemy poliuretanowe stosowane do wytwarzania pianki sztywnej o własnościach samogasnących. Do takich produktów należą Ekoprodur  2232 W oraz Ekoprodur PM 2233/J. Są one wykorzystywane jako izolacje chłodni, lodówek oraz zamrażarek. Oba produkty posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że nie wpływają one negatywnie na zdrowie oraz środowisko naturalne.

Inną grupą produktową dedykowaną do wytwarzania systemów poliuretanowych są Rokopole®. Są to poliole polieterowe ogólnego zastosowania, wykorzystywane do produkcji pianki poliuretanowej (PUR) o strukturze zamknięto-komórkowej. Rokopol® GS364 oraz  Rokopol® GS484 posiadają bardzo dobre właściwości mechaniczne i termoizolacyjne, zapewniając wysoką jakość finalnego produktu. Stosowane są głównie do wytwarzania pian wykorzystywanych w chłodnictwie do izolacji termicznych  takich urządzeń jak lodówki i zamrażarki. W portfolio Grupy PCC znajduje się także seria Roflam, którą tworzą dodatki uniepalniające wykorzystywane powszechnie w przetwórstwie poliuretanów stosowanych jako izolacje termiczne chłodni przemysłowych. Produkty Roflam doskonale sprawdzają się także w sztywnych pianach natryskowych, zalewowych, blokowych oraz panelach warstwowych stosowanych jako materiały izolacyjne.

Grupa PCC posiada także w swojej ofercie skoncentrowane płyny o niskich temperaturach krzepnięcia, które mogą być stosowane w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych oraz pompach ciepła. Roksol CCE/konc. oraz Roksol CPP/konc. doskonale sprawdzą się jako chłodziwa pracujące w układach zamkniętych.

Oprócz produktów pośrednio i bezpośrednio wykorzystywanych do izolacji komór chłodniczych w portfolio Grupy PCC znajdują się także produkty dedykowane do izolacji bojlerów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła oraz zbiorników. Ekoprodur 3050W2 oraz Ekoprodur WH1230Z to dwuskładnikowe systemy przeznaczone do wytwarzania piany poliuretanowej. Wytwarzają one warstwę izolacyjną o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do różnych materiałów. Wszystkie produkty serii Ekoprodur posiadają atest higieniczny PZH potwierdzający bezpieczeństwo ich stosowania.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena