Surowce i półprodukty chemiczne

Surowce i półprodukty chemiczne to szeroka gama substancji o różnorodnych zastosowaniach. Wykorzystywane są między innymi w produkcji preparatów kosmetycznych i detergentowych, a także formulacji dla przemysłu ciężkiego (górnictwo, metalurgia, budownictwo, energetyka). Podstawowe chemikalia biorą udział w syntezie niektórych związków, w tym substancji aktywnych wchodzących w skład leków oraz środków ochrony roślin. Pełnią również rolę dodatków do tworzyw sztucznych, farb, lakierów i powłok. Dzięki nowoczesnym instalacjom, Grupa PCC jest producentem wysokiej jakości surowców chemicznych, które doskonale uzupełniają ofertę produktów specjalistycznych oraz gotowych do bezpośredniego zastosowania.

Produkty na bazie fenolu

Grupa PCC jest producentem wyrobów na bazie fenolu, przeznaczonych do dalszego przetwórstwa w przemyśle chemicznym. Technologie syntezy tych związków oparte są na wykorzystywaniu żywic jonowymiennych jako katalizatorów i charakteryzują się wysoką selektywnością reakcji, co gwarantuje najwyższą jakość przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wśród oferowanych surowców chemicznych znajduje się dodecylofenol, wykorzystywany w produkcji dodatków do paliw i olejów, farb, lakierów oraz kompozycji stosowanych w przemyśle wydobywczym. Kolejne pozycje w portfolio stanowią nonylofenol oraz nonylofenol LV (produkt o obniżonej lepkości), czyli surowce do wytwarzania różnego rodzaju żywic specjalistycznych, epoksydowych i fenolowych oraz przemysłowych środków powierzchniowo czynnych. Substancje te są również półproduktami stosowanymi do produkcji antyutleniaczy, farb, lakierów, żywic powłokowych, dodatków dla przemysłu oponiarskiego oraz wydobywczego.

Oferta związków chloropochodnych

Dzięki jednej z najnowszych i najnowocześniejszych w Europie instalacji elektrolizy membranowej Grupa PCC jest producentem wysokiej jakości ługu sodowego, sody kaustycznej oraz podchlorynu sodu. W ofercie znajdują się również takie substancje jak: chlor, chlorobenzen, a także kwas solny o unikatowych stężeniach oraz wyjątkowej czystości. Są to podstawowe surowce chemiczne wykorzystywane głównie do produkcji różnych preparatów dla branży detergentów, kosmetyków, chemii gospodarczej i przemysłowych środków czyszczących. Związki chloropochodne wchodzą w skład preparatów o działaniu myjąco-dezynfekującym, czyszczącym, odtłuszczającym, wybielającym oraz odkamieniającym. Z kolei jednym z podstawowych zastosowań sody kaustycznej i ługu sodowego jest produkcja jonowych środków powierzchniowo czynnych, stanowiących główny składnik proszków do prania. Ponadto chloroalkalia są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, do których należą między innymi: włókiennictwo, farmaceutyki, środki ochrony roślin, przemysł spożywczy, metalurgiczny, wydobywczy oraz energetyczny.

Kwas monochlorooctowy

Grupa PCC jest również dostawcą kwasu monochlorooctowego (MCAA) – surowca o wysokiej reaktywności wykorzystywanego do otrzymywania wielu związków chemicznych. Produkt oferowany jest w dwóch wariantach: kwas chlorooctowy 80% H-P o wysokiej czystości oraz kwas chlorooctowy 80% U-P o najwyższej dostępnej na rynku czystości. Najważniejsze kierunki wykorzystania tego związku to produkcja karboksymetylocelulozy (CMC), posiadającej wszechstronne zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, czy też kwasu 2,4-D, czyli szeroko rozpowszechnionego herbicydu z grupy regulatorów wzrostu. Ponadto, kwas MCA jest stosowany jako surowiec przy wytwarzaniu barwników, dodatków do polimerów, kosmetyków, a także wielu substancji aktywnych dla przemysłu farmaceutycznego.

Związki fosforu

Portfolio Grupy PCC zawiera także związki z grupy chlorków kwasowych, takie jak tlenochlorek fosforu oraz trójchlorek fosforu. Są to wysokiej czystości półprodukty wykorzystywane do wytwarzania fosforowych oraz chlorowych związków chemicznych. Stanowią substraty w syntezie substancji czynnych (ang. active ingredients) wchodzących w skład leków oraz środków ochrony roślin. Trójchlorek fosforu oraz tlenochlorek fosforu biorą także udział w produkcji szerokiej gamy dodatków do tworzyw sztucznych, w tym uniepalniaczy, plastyfikatorów i antyutleniaczy.

Specjalistyczne półprodukty dla przemysłu

Oferta produktowa zawiera również komponenty do preparatów o bardzo specjalistycznych zastosowaniach. Wśród tej grupy znajdują się produkty do wytwarzania:

0 Schowek