Surowce i półprodukty chemiczne

Surowce i półprodukty chemiczne to szeroka gama substancji o różnorodnych zastosowaniach. Wykorzystywane są między innymi w produkcji preparatów kosmetycznych i detergentowych, a także formulacji dla przemysłu ciężkiego (górnictwo, metalurgia, budownictwo, energetyka).

Podstawowe chemikalia biorą udział w syntezie niektórych związków, w tym substancji aktywnych wchodzących w skład leków oraz środków ochrony roślin. Pełnią również rolę dodatków do tworzyw sztucznych, farb, lakierów i powłok. Dzięki nowoczesnym instalacjom, Grupa PCC jest producentem wysokiej jakości surowców chemicznych, które doskonale uzupełniają ofertę produktów specjalistycznych oraz gotowych do bezpośredniego zastosowania.

Opublikowano: 6-07-2017

Produkty na bazie fenolu

Grupa PCC jest producentem wyrobów na bazie fenolu, przeznaczonych do dalszego przetwórstwa w przemyśle chemicznym. Technologie syntezy tych związków oparte są na wykorzystywaniu żywic jonowymiennych jako katalizatorów i charakteryzują się wysoką selektywnością reakcji, co gwarantuje najwyższą jakość przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wśród oferowanych surowców chemicznych znajduje się dodecylofenol, wykorzystywany w produkcji dodatków do paliw i olejów, farb, lakierów oraz kompozycji stosowanych w przemyśle wydobywczym. Kolejne pozycje w portfolio stanowią nonylofenol oraz nonylofenol LV (produkt o obniżonej lepkości), czyli surowce do wytwarzania różnego rodzaju żywic specjalistycznych, epoksydowych i fenolowych oraz przemysłowych środków powierzchniowo czynnych. Substancje te są również półproduktami stosowanymi do produkcji antyutleniaczy, farb, lakierów, żywic powłokowych, dodatków dla przemysłu oponiarskiego oraz wydobywczego.

Oferta związków chloropochodnych

Dzięki jednej z najnowszych i najnowocześniejszych w Europie instalacji elektrolizy membranowej Grupa PCC jest producentem wysokiej jakości ługu sodowego, sody kaustycznej oraz podchlorynu sodu. W ofercie znajdują się również takie substancje jak: chlor, chlorobenzen, a także kwas solny o unikatowych stężeniach oraz wyjątkowej czystości. Są to podstawowe surowce chemiczne wykorzystywane głównie do produkcji różnych preparatów dla branży detergentów, kosmetyków, chemii gospodarczej i przemysłowych środków czyszczących. Związki chloropochodne wchodzą w skład preparatów o działaniu myjąco-dezynfekującym, czyszczącym, odtłuszczającym, wybielającym oraz odkamieniającym. Z kolei jednym z podstawowych zastosowań sody kaustycznej i ługu sodowego jest produkcja jonowych środków powierzchniowo czynnych, stanowiących główny składnik proszków do prania. Ponadto chloroalkalia są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, do których należą między innymi: włókiennictwo, farmaceutyki, środki ochrony roślin, przemysł spożywczy, metalurgiczny, wydobywczy oraz energetyczny.

Kwas monochlorooctowy

Grupa PCC jest również dostawcą kwasu monochlorooctowego (MCAA) – surowca o wysokiej reaktywności wykorzystywanego do otrzymywania wielu związków chemicznych. Produkt oferowany jest w dwóch wariantach: kwas chlorooctowy 80% H-P o wysokiej czystości oraz kwas chlorooctowy 80% U-P o najwyższej dostępnej na rynku czystości. Najważniejsze kierunki wykorzystania tego związku to produkcja karboksymetylocelulozy (CMC), posiadającej wszechstronne zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, czy też kwasu 2,4-D, czyli szeroko rozpowszechnionego herbicydu z grupy regulatorów wzrostu. Ponadto, kwas MCA jest stosowany jako surowiec przy wytwarzaniu barwników, dodatków do polimerów, kosmetyków, a także wielu substancji aktywnych dla przemysłu farmaceutycznego.

Związki fosforu

Portfolio Grupy PCC zawiera także związki z grupy chlorków kwasowych, takie jak tlenochlorek fosforu oraz trójchlorek fosforu. Są to wysokiej czystości półprodukty wykorzystywane do wytwarzania fosforowych oraz chlorowych związków chemicznych. Stanowią substraty w syntezie substancji czynnych (ang. active ingredients) wchodzących w skład leków oraz środków ochrony roślin. Trójchlorek fosforu oraz tlenochlorek fosforu biorą także udział w produkcji szerokiej gamy dodatków do tworzyw sztucznych, w tym uniepalniaczy, plastyfikatorów i antyutleniaczy.

Specjalistyczne półprodukty dla przemysłu

Oferta produktowa zawiera również komponenty do preparatów o bardzo specjalistycznych zastosowaniach. Wśród tej grupy znajdują się produkty do wytwarzania:


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena