Garbarstwo

Grupa PCC oferuje szerokie portfolio produktów dedykowanych dla garbarstwa. Znajdują się w nim przede wszystkim preparaty specjalistyczne, a także proste substancje chemiczne, używane w różnych etapach przetwarzania wyrobu skórzanego.

Garbarstwo należy do grupy najbardziej niebezpiecznych dla środowiska gałęzi przemysłu. Powodem jest zużywanie  na poszczególnych etapach wyprawiania skóry bardzo dużych ilości  chemikaliów, w tym biocydów, środków powierzchniowo czynnych, rozpuszczalników organicznych czy związków nieorganicznych, takich jak toksyczne sole chromu (III). Ich stosowanie jest jednak niezbędne, aby w odpowiedni sposób przygotować skórę do produkcji wyrobów skórzanych.

Opublikowano: 3-07-2017

Garbowanie polega na przeprowadzeniu szeregu zabiegów przekształcających skórę surową w wyprawioną, aby zapobiec jej rozkładowi oraz przygotować do wytwarzania rozmaitych wyrobów skórzanych. Cały proces jest czasochłonny i składa się z wielu złożonych reakcji chemicznych oraz zabiegów mechanicznych. Nazwa pochodzi od jednego z etapów, w którym używa się substancji naturalnych lub syntetycznych nazywanych garbnikami. Ich mechanizm działania polega na nieodwracalnym chemicznym wiązaniu się z białkiem znajdującym się w skórze, czyli kolagenem. Zabieg ten zapobiega zachodzeniu możliwych procesów starzeniowych w strukturze włókien kolagenowych, które powodują psucie się materiału. Jest to najważniejszy etap obróbki skóry surowej, który nadaje jej miękkość, elastyczność, stabilność i właściwy charakter.

Oprócz wysokiego zużycia środków chemicznych, wytwarzana jest znaczna ilość ścieków oraz odpadów i z tego względu garbarstwo uważane jest za tzw. „brudną technologię”. Pomimo oczywistych zagrożeń, jakie niesie ze sobą prowadzenie procesów garbarskich, mamy tu do czynienia z branżą odgrywającą bardzo ważną rolę w społeczeństwie. Specyfika tej branży polega na wykorzystaniu skór będących produktem ubocznym produkcji mięsa i przetwarzaniu ich w cenny materiał wykorzystywany do wytwarzania szerokiej gamy wyrobów wysoko cenionych przez konsumentów.

Wstępna obróbka skóry

Oferta produktowa obejmuje podstawowe chemikalia, takie jak kwas solny, podchloryn sodu oraz wodorotlenek sodu, które są powszechnie wykorzystywane w przemyśle garbarskim. Znajdują zastosowanie głównie we wstępnych procesach obróbki skóry, czyli na etapie tzw. warsztatu mokrego. Roztwory kwasów i zasad używane są w operacjach moczenia, wapnienia oraz piklowania, które mają na celu przygotowanie materiału do właściwego etapu garbowania.

Garbowanie

Zdolność do garbowania posiada wiele związków nieorganicznych, między innymi sole glinu i chromu, szeroko stosowane są także substancje naturalne pochodzenia roślinnego (taniny) lub zwierzęcego (tran). Alternatywą dla tych składników są syntany, czyli garbniki syntetyczne, które mogą pełnić funkcję pomocniczą przy garbowaniu roślinnym i mineralnym lub zastępować całkowicie garbniki naturalne. Oferta Grupy PCC obejmuje produkty przeznaczone do garbowania skóry, w tym Rotaninę M70, która stanowi skuteczny zamiennik syntetycznych preparatów o właściwościach wybielających. Natomiast Rotanina W jest syntanem stosowanym do garbowania roślinnego skór lekkich i średnich. Użyta samodzielnie sprawia, że materiał poddawany obróbce staje się miękki oraz przybiera jasnoróżowe zabarwienie.

Dogarbowanie i napełnianie

Do procesów napełniania i dogarbowania skór polecana jest seria produktów w postaci dyspersji akrylowych, czyli Rokryle GA. Produkty te doskonale sprawdzają się w przypadku surowców o dużych różnicach strukturalnych, a także nadają wyprawianym skórom miękkość, elastyczność i pełny, przyjemny chwyt. Kolejne pozycje w ofercie to Aldehyd AG, dedykowany głównie do skór futerkowych do garbowania samodzielnego i kombinowanego, oraz Rofill GZA, który doskonale sprawdza się w mieszaninach z garbnikami syntetycznymi i roślinnymi oraz podwyższa odporność skór na działanie światła i poprawia wygląd lica.

Wykańczanie skór

Procesy wykończeniowe mają na celu poprawę właściwości skóry, zwiększenie wytrzymałości oraz jej uszlachetnienie. Na tym etapie wyprawiania polecane jest zastosowanie Rokrylu SW1, dedykowanego do wykończeń skór z poprawionym licem. Produkt użyty samodzielnie daje miękkie, kleiste powłoki kryjące o dobrych właściwościach adhezyjnych i doskonałej wytrzymałości na wielokrotne zginanie. Kolejną pozycją w ofercie jest Rokryl SW25M, który posiada zdolność tworzenia filmu, zapewniającego podwyższoną odporność na wodę.

Szczególnie ważny w przetwarzaniu wyrobów skórzanych jest etap barwienia, który częściowo odbywa się pod wpływem działania garbników. Przeprowadzane są także dodatkowe procesy, w których oprócz substancji barwiących stosowane są odpowiednie preparaty wyrównujące i dyspergujące. Do tej aplikacji polecany jest Dyspergator NNOC E, działający w procesach barwienia jako środek dyspergujący i egalizujący. Dzięki swoim właściwościom produkt może być zastosowany z barwnikami różnego rodzaju, utrzymując je w jednorodnej dyspersji, co pozwala uzyskać skórę o jednolitym wybarwieniu.

Uściślanie

Jednym z końcowym etapów przetwarzania jest uściślanie, czyli poprawa jednorodności wykończenia, co podnosi gatunkowość gotowej skóry. Proces ten przeprowadzany jest głównie w przypadku skór licowych, a stosowanymi środkami są odpowiednio dobrane żywice, które dzięki obniżaniu napięcia powierzchniowego pozwalają uzyskać właściwy poziom zwilżania powierzchni oraz penetracji roztworu uściślającego do wnętrza skóry. Do tej aplikacji zaprojektowany został Rokryl SU25, rekomendowany do łącznego stosowania z Rokpenem SU25, który pełni funkcję regulatora głębokości przenikania Rokrylu.

Czyszczenie i odtłuszczanie

W ofercie Grupy PCC znajdują się także kompozycje stosowane w procesach oczyszczania i odtłuszczania. Roksol A87 to środek stosowany w zakładach garbarskich oraz futrzarskich do rozmaczania skór w kąpielach wodnych na dowolnym etapie wyprawiania. Produkt ten stosuje się również jako składnik kompozycji czyszczących lub emulgujących w preparatach z grupy chemii gospodarczej. Kolejną pozycją w ofercie jest Roksol N87, czyli niskopieniący niejonowy środek powierzchniowo czynny polecany do rozmaczania i odtłuszczania. Preparat posiada dobre własności zwilżające i obniżające napięcie powierzchniowe, dzięki czemu przyspiesza penetrację środków garbarskich w głąb skóry.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena