Agrochemikalia

Rolnictwo to niezwykle istotna dziedzina gospodarki, której nadrzędnym celem jest produkcja żywności. Ponadto uprawa roślin i hodowla zwierząt dostarczają rozmaitych surowców dla przemysłu spożywczego, obuwniczego, chemicznego, włókienniczego i wielu innych branż.

Dowiedz się więcej o naszych produktach
Pobierz broszurę informacyjną zawierającą szczegóły naszej oferty

Pobierz katalog

Portfolio Grupy PCC dla branży agrochemikaliów obejmuje przede wszystkim szereg związków powierzchniowo czynnych o różnej budowie chemicznej. Surfaktanty w preparatach z grupy środków ochrony roślin mogą pełnić rozmaite funkcje, które w efekcie wpływają na zwiększenie wydajności cieczy roboczych. Umożliwia to ograniczenie ilości zużywanych pestycydów i tym samym obniżenie kosztów związanych z produkcją rolną, a także uzyskanie  korzyści ekologicznych.

Opublikowano: 6-07-2017

Udział rolnictwa w gospodarce poszczególnych państw jest bardzo zróżnicowany, a poziom zatrudnienia w tym sektorze waha się od kilku procent w krajach wysokorozwiniętych do nawet kilkudziesięciu procent w państwach o wolniejszym wzroście gospodarczym. Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie coraz większą popularność zyskuje rolnictwo intensywne, nazywane również przemysłowym. Nastawione jest na maksymalną wysokość plonów i zysk przy wykorzystaniu dużych nakładów finansowych oraz znacznego stopnia chemizacji i mechanizacji produkcji rolnej. Uzyskanie odpowiedniego poziomu produktywności w tym sektorze możliwe jest między innymi dzięki zastosowaniu właściwych środków chemicznych.

Środki agrochemiczne stosowane w rolnictwie

Do grupy agrochemikaliów zaliczane są wszystkie środki chemiczne używane w rolnictwie, w tym pestycydy, adiuwanty, regulatory wzrostu, nawozy mineralne, a także dodatki paszowe stosowane w hodowli zwierząt. W skład preparatów przeznaczonych do ochrony roślin wchodzi szereg różnych składników. Jednymi z najważniejszych są substancje aktywne, wykazujące działanie niszczące na organizmy szkodliwe i niepożądane rośliny. Ponadto preparaty mogą zawierać oleje i rozpuszczalniki organiczne, a także liczne dodatki funkcyjne o właściwościach emulgujących, zwilżających, przeciwzamarzających, antyosadowych, dyspergujących czy przeciwpieniących. Szczególnie ważną grupą produktów stosowanych w uprawie roślin są adiuwanty, których znaczenie i popularność stale rosną ze względu na liczne korzyści, jakie niesie ze sobą ich zastosowanie. Zalicza się do nich wszystkie substancje wchodzące w skład środków ochrony roślin lub składniki wprowadzane bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza, których zadaniem jest poprawa właściwości biologicznych oraz parametrów fizykochemicznych cieczy użytkowej. Bardzo ważną funkcją adiuwantów jest obniżanie napięcia powierzchniowego roztworu roboczego, ponieważ pozwala to ułatwić oraz poprawić efektywność zabiegów ochrony roślin i nawożenia dolistnego. Zwiększenie przyczepności preparatu oraz ułatwienie jego rozpływania po powierzchni jest niezbędne w przypadku roślin o liściach pokrytych woskami. Ma to olbrzymie znaczenie także ze względu na dużą różnorodność osłonek pokrywających ciała szkodników, utrudniających wnikanie cieczy opryskowej do wnętrza organizmu.

Oferta środków powierzchniowo czynnych

Środki zwilżające to substancje, które skutecznie obniżają napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej, dzięki czemu ułatwiają rozpływanie kropel na powierzchni roślin, zapewniając ich  równomierną aplikację. Obecność tych dodatków przyspiesza wchłanianie preparatu, co skutkuje wzrostem odporności na spłukiwanie przez deszcz. Stanowią ważną grupę składników w formulacjach płynnych nawozów dolistnych. Oferta Grupy PCC zawiera specjalnie opracowane dodatki w postaci serii EXOwet oraz etoksylowane alkohole tłuszczowe o bardzo dobrych właściwościach zwilżających, takie jak ROKAnole serii IT (na bazie alkoholu C-13), ROKAnole ID (na bazie alkoholu C6-C12) czy ROKAnole NL (pochodne alkoholu C9-C11).

Część adiuwantów oraz środków ochrony roślin zawiera oleje oraz rozpuszczalniki organiczne, których obecność utrudnia mieszanie preparatów z wodą. Aby ułatwić ten proces konieczne jest zastosowanie emulgatorów, które dzięki swej amfifilowej budowie umożliwiają tworzenie emulsji poprzez rozproszenie cząstek fazy hydrofobowej w wodzie. Oferowane przez Grupę PCC produkty o właściwościach emulgujących to przede wszystkim seria EXOemul, czyli blendy surfaktantów służące do przygotowywania adiuwantów (tank-mix) na bazie olejów mineralnych, roślinnych oraz ich pochodnych, czy też blendy do emulgowania preparatów herbicydowych (np. EXOemul A3). Wprowadzenie do formulacji odpowiednich ilości pojedynczych środków powierzchniowo czynnych, takich jak etoksylowane pochodne alkoholi tłuszczowych (ROKAnole) lub kwasów tłuszczowych (ROKAcety), również w efektywny sposób poprawia jej mieszanie z wodą.

W preparatach agrochemicznych wysoce niepożądane jest zjawisko powstawania piany, stąd powszechnie stosowane są w nich surfaktanty niskopienne, posiadające dobre właściwości zwilżające i emulgujące. Wśród oferowanych produktów znajdują się alkoksylowane alkohole tłuszczowe, takie jak ROKAnol NL8P4 oraz ROKAnole serii LP. Portfolio Grupy PCC zawiera także kopolimery blokowe (seria ROKAmer), które dzięki swojej budowie zapobiegają powstawaniu piany w układzie, zapewniasjąc jednocześnie właściwości dyspergujące oraz zwilżające. Ich wysoka skuteczność działania sprawia, że znajdują zastosowanie między innymi w procesie mycia buraków cukrowych.

Surowce i półprodukty

Ofertę Grupy PCC dla branży agrochemikaliów uzupełniają surowce chemiczne i półprodukty. Są to między innymi związki fosforopochodne o wysokiej czystości w postaci tlenochlorku fosforu oraz trójchlorku fosforu, używane jako substraty do syntezy niektórych substancji czynnych (np. glifosatu). Podobne zastosowanie posiada kwas monochlorooctowy używany do produkcji kwasu 2,4-D, czyli szeroko rozpowszechnionego herbicydu z grupy regulatorów wzrostu. Kolejnymi pozycjami w ofercie Grupy PCC są chloropochodne benzenu, między innymi paradichlorobenzen (PDCB). Związek ten sublimuje w kontakcie z powietrzem, czego efektem jest uwalnianie silnego zapachu, dlatego wchodzi w skład środków do odstraszania owadów. Grupa PCC jest także producentem chloru – ważnego surowca w przemysłowej produkcji różnych wyrobów chemicznych, w tym środków owadobójczych, oraz kwasu siarkowego stosowanego w wytwarzaniu nawozów sztucznych.


Komentarze
Dołącz do dyskusji

Bardzo ładny ten Portal 🙂

Dziękuję za ofertę środków powierzchniowo czynnych do mieszanin zbiornikowych z herbicydami. Bardzo dobre wsparcie techniczne, sympatyczny i chętny do współpracy zespół. Polecam

Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena