Nazwa chemiczna:

Trójchlorek fosforu

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty

Branże i aplikacje:

agrochemikalia, środki ochrony roślin i nawozy, surowce i półprodukty chemiczne, tworzywa sztuczne, dodatki do tworzyw sztucznych

Funkcja:

surowce i półprodukty chemiczne

Budowa:

nieorganiczne związki fosforu

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

7719-12-2

Opis

Trójchlorek fosforu jest bezbarwną, dymiącą cieczą o ostrym charakterystycznym zapachu, który może przypominać zapach chlorowodoru. Z chemicznego punktu widzenia jest nieorganicznym chlorkiem kwasowym. Jego reakcja z wodą przebiega natychmiastowo i bardzo gwałtownie, towarzyszy jej silny efekt egzotermiczny i wydzielenie gazowego chlorowodoru. Dlatego jego transport i przechowywanie powinno odbywać się w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci lub zalaniem wodą.

Ponieważ trójchlorek fosforu charakteryzuje się silnymi właściwościami żrącymi, opakowania te powinny być wykonane z odpowiedniego materiału, najlepiej określonej jakości stali. Jego kontakt ze skórą może wywołać oparzenia, dlatego w pracy z trójchlorkiem fosforu ważne są środki ochrony indywidualnej. Ze względu na wysoką prężność par trójchlorek fosforu powinien być również chroniony przed działaniem wysokich temperatur.

PCl3 to wysokiej jakości półprodukt/surowiec, który dzięki wysokiej reaktywności wiązań fosfor-chlor stał się doskonałym substratem do syntezy fosforowych oraz chlorowych związków chemicznych, szeroko stosowanym w wielu gałęziach przemysłu chemicznego.

Trójchlorek fosforu wytwarzany jest bezpośrednio z pierwiastków, fosforu i chloru, a dzięki stosowanej technologii produkcji charakteryzuje się wysoką czystością, przejawiającą się m.in. bardzo niską zawartością zanieczyszczeń w postaci związków fosforu na piątym stopniu utlenienia (czyli tlenochlorku fosforu). Jest to niezaprzeczalną zaletą i przewagą rynkową tego produktu, szczególnie gdy wykorzystywany jest on to syntez substancji o wymaganej bardzo wysokiej czystości. Znaczenie ma w tym przypadku również niska zawartość siarki elementarnej oraz metali ciężkich, takich jak arsen, żelazo, ołów, nikiel, chrom i inne.

Reaktywność trójchlorku fosforu pozwala na stosowanie go do syntezy wielu substancji chemicznych. Przykładem może być jego zastosowanie m. in. do produkcji środków ochrony roślin. Pomimo że PCl3 nie jest substancją używaną bezpośrednio do produkcji polimerów syntetycznych, zajmuje on w szeroko rozumianym przemyśle tworzyw sztucznych bardzo ważne miejsce. Jest mianowicie używany jako wyjściowy substrat do produkcji soli oraz estrów kwasów fosforowych, będących dodatkami uniepalniającymi, plastyfikującymi i antyoksydacyjnymi. Trójchlorek fosforu może służyć również do produkcji wysokiej czystości kwasu fosforawego, a w wyniku reakcji PCl3 z kwasami tłuszczowymi otrzymywane są chlorki kwasów tłuszczowych wykorzystywane m.in. w branży kosmetycznej i personal care.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

  • bardzo wysoka czystość;
  • bardzo niska zawartość zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich i siarki elementarne;
  • wysoka reaktywność pozwalająca na wykorzystanie jako surowiec do produkcji wielu substancji chemicznych;
  • produkcja agrochemikaliów;
  • produkcja uniepalniaczy, plastyfikatorów, antyoksydantów fosforowych;
  • produkcja kwasu fosforawego;
  • otrzymywanie chlorków kwasów tłuszczowych;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
trichlorek fosforu; chlorek fosforu (III); (Ukryj)

Tagi:

PCl3 synteza kosmetyki dodatki do tworzyw sztucznych chlorki kwasów karboksylowych chlorki kwasów tłuszczowych środki ochrony roślin pestycydy herbicydy insektycydy
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .