Przemysł wydobywczy

Przemysł wydobywczy w obszarze stałych surowców naturalnych, zużywa znaczne ilości chemikaliów wykorzystywanych do wspomagania procesów wydobycia bądź przeróbki kopalin.

Niektóre z takich produktów chemicznych są wytwarzane na nowoczesnych instalacjach Grupy PCC i od lat znajdują uznanie wielu firm operujących w branży wydobywczej.

Opublikowano: 5-05-2017

Preparaty do zwilżania pyłów węglowych

Przykładem produktu chemicznego stosowanego w przemyśle wydobywczym jest ROKSOL TDNF. Służy on do usuwania zapylenia w kopalniach poprzez zwilżanie pyłu węglowego.  Dzięki temu pozbawia go lotności i zapobiega eksplozjom w kopalniach. Pyły respirabilne (w tym również pył węglowy) są bardzo niebezpieczne ze względu na właściwości wybuchowe i szkodliwość dla zdrowia.

W celu skutecznego zapobiegania katastrofalnym skutkom zapylenia w kopalniach, stosuje się preparaty zwilżające na bazie sulfobursztynianów. Wykorzystanie tego typu chemikaliów powoduje zwilżanie pyłów, a przez to obciążanie ich odpowiednią masą, która uniemożliwia wznoszenie się drobnych cząsteczek w powietrzu. Preparat Roksol TDNF Plus zapobiega ponadto samozapłonom hałd węglowych poprzez utrzymywanie w nich wilgoci.

Oferta dodatków flotacyjnych

W przemyśle wydobywczym metali stosuje się tzw. proces flotacji metali, polegający na wydobyciu cennego minerału z rudy. Aby mógł on przebiegać prawidłowo i efektywnie, niezbędne są środki chemiczne zwane „zbieraczami” lub „kolektorami flotacyjnymi”. Ich działanie polega na hydrofobizowaniu powierzchni minerałów metalonośnych i ich odseparowaniu od bezwartościowych cząstek rudy, tzw. skały płonej. Do wzbogacania rud metali, zwłaszcza rud siarczkowych stosuje się takie związki chemiczne jak ksantogeniany, tiofosforany, tiokarbaminiany i inne w postaci czystej, a także roztworów lub mieszanin.

W ofercie grupy PCC występują także emulsje kolektorów o wyjątkowej skuteczności i łatwości stosowania. Np. Roksol SDTP i Roksol IPET Emu to produkty odznaczające się wysoką skutecznością w procesach wzbogacania rud miedzi. Stąd są szczególnie rekomendowane do stosowania w procesach flotacji.

Zabezpieczanie odpadów poflotacyjnych

Produktem ubocznym procesów wydobywczych jest skała płona występująca w postaci drobnoziarnistej zawiesiny. Trafia ona na składowiska odpadów poflotacyjnych. Po wyschnięciu  pyli, stając się czynnikiem niezwykle uciążliwym dla ludzi i środowiska. Aby zapobiec pyleniu tego typu odpadów, Grupa PCC stworzyła produkt Roksol Most służący do  powierzchniowego utwardzania składowisk i nasypów. Ponadto Grupa PCC oferuje również kotwowe ładunki klejowe wykorzystywane do mocowania kotew w pokładach węgla i innych kopalin.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena