І. Загальні відомості

 1. Портал www.products.pcc.eu — це онлайн-сервіс суто інформаційного характеру щодо продуктів і послуг PCC Rokita SA та пов’язаних компаній, які входять до PCC Group.
 2. Ці Правила регулюють умови використання веб-сайту www.products.pcc.eu користувачами мережі Інтернет. Використання веб-сайту вимагає прийняття всіх Правил. Переговорам не підлягає. Відсутність згоди з будь-яким із положень Регламенту означає неможливість використання всього Веб-сайту. Незнання Регламенту не звільняє від його застосування.
 3. Послуга доступна кожному користувачеві Інтернету. Доступ до деяких розділів Веб-сайту вимагає реєстрації та надання особистих даних.
 4. Оператором веб-сайту є PCC Rokita SA, вул. Сенкевича, 4, 56-120 Бжег-Дольні, включена до реєстру компаній округу Вроцлав-Фабрична у Вроцлаві, 9-й комерційний відділ Національного судового реєстру під номером 0000105885, NIP 917-000 -00-15, РЕГОН 930613932, статутний капітал 19 853 300 злотих, сплачений повністю; контактна електронна адреса: products@pcc.eu .
 5. Вміст Веб-сайту та інформація, надіслана в рамках Електронних послуг, у тому числі у відповідь на запит Користувача, призначена виключно для інформаційних цілей, не має обов’язкової юридичної сили та не є комерційною пропозицією, у тому числі в розумінні ст. 66 § 1 Цивільного кодексу, а лише запрошення укласти договір у розумінні ст. 71 ГК, адресовані Користувачеві.
 6. Використання Веб-сайту вимагає, щоб кінцевий пристрій та ІТ-система, які використовує Користувач, відповідали Технічним вимогам.
 7. Оператор сайту поважає право на захист персональних даних. Контролером персональних даних є PCC Rokita SA з юридичною адресою: вул. Сенкевича, 4, 56-120 Бжег-Дольні. Персональні дані обробляються Контролером відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільний потік такі дані та скасування Директиви 95/46 /EC (Офіційний журнал № 119, сторінка 1) щодо створення профілю, використання певних електронних послуг, а також маркетингу та продажу власних продуктів і послуг PCC Rokita SA, а також маркетингу продуктів та послуги пов’язаних осіб, які входять до PCC Group.

II. визначення

 1. Кожного разу, коли наведені нижче терміни, написані з великої літери, використовуються в попередній або наступній частині Правил, їх слід розуміти в такому значенні, якщо контекст їх використання чітко не свідчить про інше:
  1. Пароль – рядок символів, необхідний для авторизації при доступі до Профілю, який вказується Користувачем під час реєстрації Профілю. Пароль можна змінити в налаштуваннях профілю. Постачальник послуг може надати Користувачеві можливість відновити забутий пароль у спосіб, визначений на Веб-сайті;
  2. Цивільний кодекс – Закон про Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 р. (Закон. вісник 2014 р., ст. 121 із змінами);
  3. Логін – адреса електронної пошти Користувача, яка вказана на Сайті під час реєстрації Профілю;
  4. Інформаційний бюлетень – електронний сервіс, який дозволяє всім користувачам Сервісу періодично отримувати інформацію від Постачальника послуг, зокрема про продукти чи послуги Постачальника послуг, а також, залежно від наданої згоди, про продукти чи послуги суб’єктів, що належать до PCC. Група, на адресу електронної пошти Користувача, за згодою Користувача;
  5. Профіль – Електронний сервіс; простір, наданий Користувачеві на Веб-сайті відповідно до Угоди про надання послуг, що дозволяє Користувачеві використовувати додаткові функції / послуги. Користувач отримує доступ до Профілю за допомогою логіна та пароля. Користувач здійснює вхід у свій Профіль після реєстрації на Сайті;
  6. Буфер обміну – електронна послуга, що полягає, зокрема, у тому, щоб Користувач міг легко вибрати цікаві продукти, відображені на Веб-сайті, і відобразити їх в одному місці, щоб полегшити перегляд, запити Постачальника послуг щодо продукту тощо;
  7. Веб-сайт – інформаційна платформа про продукти та послуги Постачальника послуг та організацій, що входять до PCC Group, яка підтримується Постачальником послуг, що становить набір взаємопов’язаних веб-сайтів, доступних за URL-адресою https://www.products.pcc.eu ;
  8. Контент – текстові, графічні або мультимедійні елементи (наприклад, інформація про продукти / послуги, фотографії, описи, коментарі), включаючи роботи в розумінні Закону про авторське право і суміжні права, які розміщуються або поширюються (розкриваються) як частина Веб-сайту відповідно , Постачальник послуг, підрядники Постачальника послуг, організації, що входять до PCC Group, Користувач або інша особа, яка використовує Веб-сайт;
  9. Договір/Положення про надання послуг – цей документ, що визначає принципи надання та використання безкоштовних електронних послуг, які Постачальник послуг пропонує Користувачам через Веб-сайт. Регламент визначає права та обов’язки Виконавця та Користувача. Цей Регламент є нормативним актом, зазначеним у ст. 8 Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Зак. вісник 2002 р. № 144, п. 1204 із змінами); зміст Правил доступний на www.products.pcc.eu/en/terms-of-service/ , також у форматі PDF;
  10. Електронна послуга – надання Постачальником послуг Користувачеві через Веб-сайт електронних послуг у розумінні Закону від 18 липня 2002 р. «Про надання електронних послуг» (Закон. вісник 2002 р. № 144, поз. 1204 із змінами). згідно з Договором про надання послуг. Що стосується послуг, що надаються суб’єктами, які співпрацюють з Постачальником послуг, то відповідні положення щодо правил користування цими послугами містяться в положеннях про надання послуг цими суб’єктами. Доступ до деяких сервісів може бути обмежений через необхідність додаткової верифікації Користувача;
  11. Постачальник послуг – PCC Rokita SA, місцезнаходження в Бжег-Дольні (56-120) на вулиці Сенкевича, 4, включене до реєстру компаній округу Вроцлав-Фабрична у Вроцлаві, 9-й комерційний відділ Національного судового реєстру під номером 0000105885, NIP 917-000 -00-15, РЕГОН 930613932, статутний капітал 19 853 300 злотих, сплачений повністю;
  12. Користувач – фізична особа, юридична особа та організаційний підрозділ, зазначені у ст. 331 § 1 Цивільного кодексу провадження підприємницької або професійної діяльності від свого імені (підприємець);
  13. Технічні вимоги – мінімальні технічні вимоги, виконання яких є необхідним для взаємодії з ІКТ-системою, яку використовує Постачальник послуг, включаючи укладення Договору про надання послуг, тобто наявність комп’ютера або іншого пристрою, підключеного до Інтернету, оснащеного, зокрема, один із наступних інтернет-браузерів (у вказаних або новіших версіях): Mozilla Firefox версії 17.0 і вище або Internet Explorer версії 10.0 і вище, Opera версії 12.0 і вище, Google Chrome версії 23.0. і вище, Safari версії 5.0 і вище, яка підтримує JavaScript і дозволяє зберігати файли cookie. Для реєстрації Користувач повинен мати дійсну / активну адресу електронної пошти, а також, у деяких випадках, клавіатуру або інший вказівний пристрій, який дозволяє правильно заповнювати електронні форми.

III. Електронні послуги

 1. 1. Постачальник послуг надає через Веб-сайт, зокрема, такі безкоштовні електронні послуги для користувачів:
  1. Профіль;
  2. надання користувачам можливості переглядати Контент, розміщений на Веб-сайті;
  3. надання Користувачам можливості публікувати запитання щодо продуктів, представлених на Веб-сайті;
  4. увімкнути використання служби буфера обміну
  5. Інформаційний бюлетень.
 2. 2. Реєстрація на Веб-сайті необхідна для доступу до наступних додаткових безкоштовних електронних сервісів:
  1. надання клієнтам можливості переглядати технічні картки продуктів або надсилати запитання на цю тему, а також отримувати спеціалізований інформаційний контент від Постачальника послуг;
  2. підтримання сеансу Користувача після входу в Профіль (через браузер).
 3. Реєстрація складається з:
  1. заповнення форми та прийняття Регламенту;
  2. натиснувши кнопку «Реєстрація».
 4. Договір вважається укладеним, коли Користувач отримує підтвердження про його укладення, надіслане Постачальником послуг на адресу електронної пошти, вказану Користувачем під час реєстрації. Послуга «Профіль» надається безстроково. Профіль може бути видалений у будь-який час за бажанням Користувача, надіславши запит електронною поштою на адресу: products@pcc.eu або письмово на адресу Бжег Дольни (56-120), вул. Сенкевича 4, Польща, без пояснення причини. Користувач може відмовитися від використання Електронних послуг у будь-який час у будь-якій формі, якщо форма не випливає з цих Правил.
 5. Профіль може бути тимчасово заблокований, повністю заблокований або видалений Постачальником послуг у разі порушення Користувачем цих Правил. У цьому випадку Користувач не має права зареєструвати інший Профіль. Постачальник послуг може припинити дію цих Правил у будь-який час у будь-якій формі з негайним набранням чинності, без права Користувача на компенсацію.
 6. Використання послуги «Буфер обміну» починається з того, що Користувач додає в «Буфер обміну» перший продукт, представлений на Веб-сайті.
 7. Щоб розпочати надання послуги розсилки, Користувач повинен вказати адресу своєї електронної пошти у відповідному полі на Сайті. Користувач може на власний розсуд надати згоду на обробку своїх персональних даних Постачальником послуг, тобто на обробку наданої адреси електронної пошти для маркетингових цілей продуктів або послуг компаній, що входять до PCC Group. У цьому випадку служба Newsletter також зможе містити інформацію про продукти або послуги компаній, що входять до складу PCC Group.
 8. Розсилка надається на невизначений термін. Користувач може в будь-який час і без пояснення причини відмовитися від підписки на розсилку (відмова), зокрема, надіславши такий запит Постачальнику послуг, зокрема електронною поштою на адресу: products@pcc.eu або письмово до Бжега Дольного ( 56-120), ul. Сенкевича 4, Польща.
 9. Користувач, зокрема, зобов’язаний:
  1. використовувати Електронні сервіси та Веб-сайт відповідно до чинного законодавства, положень Регламенту, зокрема з дотриманням прав інтелектуальної власності, а також звичаїв, принципів суспільного життя та моралі, прийнятих у даній місцевості; Це зроблено для захисту інтересів користувачів і третіх осіб
  2. використовувати Вміст, розміщений на Веб-сайті, лише для власного, некомерційного використання, на власний ризик. Будь-яке використання Контенту, що міститься на Веб-сайті, що виходить за рамки вищезазначених, включаючи копіювання, передачу, обробку, публічний доступ, заборонено;
  3. надавати в формах лише правдиві, актуальні та всі необхідні дані;
  4. на негайне оновлення всіх даних, у тому числі персональних, наданих у зв’язку з укладенням Договору про надання послуг, зокрема в обсязі, необхідному для його належного виконання;
  5. утримуватися від надання, передачі або розголошення на Веб-сайті будь-якого Контенту, забороненого положеннями чинного законодавства, зокрема Контенту, який порушує будь-які права третіх осіб, включаючи їхні особисті права;
  6. утримуватися від таких дій, як:
   • надсилання або розміщення на Веб-сайті небажаної комерційної інформації або розміщення будь-якого контенту, що порушує законодавство (заборона розміщення протиправного контенту);
   • здійснення ІТ-діяльності або будь-якої іншої діяльності, спрямованої на отримання інформації, не призначеної для Користувача, включаючи дані інших Користувачів, або втручання в правила чи технічні аспекти роботи Веб-сайту;
   • несанкціонована зміна Вмісту, наданого Постачальником послуг, підрядниками Постачальника послуг або організаціями, що входять до PCC Group, зокрема описів продуктів або послуг, оприлюднених на Веб-сайті.

IV. Скарги

 1. Користувач має право подати скаргу на Електронні послуги протягом 2 днів з моменту виявлення порушення.
 2. Користувач може подати скаргу Постачальнику послуг у письмовій формі або у формі електронного листа, надісланого на адресу: products@pcc.eu . Подання скарги вимагає, під загрозою недійсності, вичерпного опису причин, що обґрунтовують скаргу, інформації та обставин щодо предмета скарги, зокрема типу та дати порушення, запиту Користувача та контактних даних скаржника.
 3. Постачальник послуг зобов’язується розглянути будь-які правильно подані та повні скарги протягом 14 робочих днів з дати отримання скарги поштою або електронною поштою.
 4. У будь-якому випадку відсутність відповіді на скаргу є рівнозначною відхиленню скарги.

V. Зміна Положення

 1. Постачальник послуг може змінити Правила за наявності хоча б однієї з наступних важливих причин (закритий каталог):
  1. зміна законодавства або тлумачень, що регулюють надання електронних послуг Постачальником послуг;
  2. необхідність адаптації діяльності Постачальника послуг до розпоряджень, суджень, рішень або вказівок, що є результатом:
   • рішення органу державного управління, компетентного у сфері діяльності Постачальника послуг, або
   • судове рішення, застосовне до бізнесу Постачальника послуг;
  3. зміна способу надання послуг в електронному вигляді Постачальником послуг з технічних або технологічних причин;
  4. зміна обсягу або принципів надання послуг, що надаються Постачальником послуг в електронному вигляді, до яких застосовуються положення Регламенту, зокрема шляхом запровадження нових функціональних можливостей, зміни або скасування Постачальником послуг існуючих функцій або послуг, на які поширюється дія Регламенту;
  5. злиття, поділу або перетворення Постачальника послуг або зміни інших ідентифікаційних даних Постачальника послуг, зазначених у Регламенті.
 2. У разі внесення змін до Регламенту Постачальник надає уніфікований текст Регламенту шляхом його оприлюднення на Веб-сайті, а щодо Користувачів, які мають Профіль, шляхом повідомлення, надісланого на електронну адресу, надану Користувача, яку сторони вважають інформацією про зміну за допомогою електронного зв’язку таким чином, щоб Користувач міг ознайомитися з її змістом.
 3. Зміни до Регламенту набирають чинності з дня їх оголошення, а щодо Користувачів, які створили Профіль, – через 14 днів з дня надсилання інформації про зміни. Користувачі з Профілем мають право розірвати Договір про надання послуг протягом 14 днів з моменту повідомлення про зміну Правил.

VI. Відповідальність

 1. Використання Веб-сайту, включаючи використання розміщеного Контенту в межах, дозволених цими Правилами, відбувається виключно за рахунок і на власний ризик Користувача.
 2. Користувач несе відповідальність за свої дії, що не відповідають Регламенту або закону, вчинені під час користування Веб-сайтом, такі як спроби злому, зміни чужого контенту та розміщення контенту, який порушує чинне законодавство або ці Регламенти. Користувач зобов’язаний відшкодувати всі збитки та витрати, завдані внаслідок його дій чи бездіяльності, а також задовольнити вимоги третіх осіб, у тому числі державних органів, також пред’явлені до суду, спрямовані проти Постачальника послуг і пов’язані з Дії Користувача, що не відповідають Регламенту або законодавству. Користувач повинен, наскільки це можливо, звільнити Постачальника послуг від будь-якої відповідальності перед такими третіми особами.
 3. Постачальник послуг не несе відповідальності за будь-які наслідки використання Користувачем інформації, отриманої через Веб-сайт.
 4. Оператор веб-сайту не може гарантувати, що інформація, надіслана через Інтернет, надійде до користувача в бездоганному, повному та повному вигляді. Оператор веб-сайту докладає всіх зусиль, щоб переконатися, що він не містить дефектів, але його робота не гарантується ні в якому разі, включаючи будь-які перебої в роботі, дефекти програмного забезпечення, методичні та суттєві помилки, точність і корисність наданої інформації. Оператор веб-сайту докладає всіх зусиль для того, щоб представлений вміст, особливо числові дані, були правильними. Слід розуміти, що вони автоматично обробляються та відображаються програмним забезпеченням Веб-сайту, тому у разі виникнення помилки може знадобитися деякий час, перш ніж її виправити.
 5. Ні Постачальник послуг, ні його співробітники, уповноважені представники та довірені особи не несуть відповідальності перед Користувачем, його субпідрядниками, співробітниками, уповноваженими представниками та/або довіреними особами за будь-які збитки, включаючи втрачену вигоду, за винятком випадків, коли збитки були завдані ними навмисно.
 6. У будь-якому випадку визначення відповідальності Постачальника послуг, його співробітників, уповноважених представників та/або повноважних осіб, відповідальність перед Користувачем, незалежно від її правової основи, є обмеженою – як в рамках однієї вимоги, так і за всіма позовів разом – до тисячі злотих.
 7. Положення пунктів 7 і 8 вище також застосовуються після закінчення терміну дії Угоди про надання послуг, а також після її припинення або виходу з неї будь-якою стороною.

VII. Ліцензія

 1. Вміст веб-сайту захищено, зокрема, Законом про авторське право. Це стосується окремих, самостійних робіт, таких як тексти, фотографії, графіки, а також способу їх представлення в графічному макеті.
 2. Усі товарні знаки та логотипи, розміщені на веб-сайті, незалежно від того, чи були вони зареєстровані, підлягають правовому захисту відповідно до правил, передбачених відповідними нормативними актами.
 3. Ексклюзивні права на весь Контент, наданий/розміщений на Веб-сайті Постачальником послуг, його підрядниками або організаціями, які входять до групи PCC, зокрема авторські права, назву Веб-сайту (торговельну марку), графічні елементи, програмне забезпечення, права на домен і бази даних доступні Постачальнику послуг або особам, з якими Постачальник послуг уклав відповідні договори. Користувачі мають право використовувати вищезазначений Вміст, а також використовувати Вміст, опублікований відповідно до закону та вже наданий іншими Користувачами на Веб-сайті, виключно для особистого некомерційного використання та виключно з метою належного використання веб-сайт. Будь-яке використання Вмісту, розміщеного на Веб-сайті, що виходить за межі цієї сфери, включаючи копіювання, передачу, обробку, публічний доступ, заборонено, за винятком випадків, коли уповноважена особа погоджується на такі дії в письмовій формі під страхом недійсності.

VIII. Прикінцеві положення

 1. Регламент діє з 25.05.2018.
 2. У питаннях, не охоплених цими Правилами, застосовуються положення польського законодавства, а компетентними судами є загальні суди Республіки Польща, якщо інше не випливає з імперативних положень закону. Будь-які спори між Постачальником послуг і Користувачем передаються на розгляд суду, який має юрисдикцію за місцезнаходженням Постачальника послуг.
 3. Постачальник послуг забезпечує технічні та організаційні заходи, що відповідають ступеню загрози безпеці функцій або електронних послуг, що надаються згідно з Угодою про надання послуг. Використання Електронних послуг пов’язане з типовими ризиками, пов’язаними з передачею даних через Інтернет, такими як їх розповсюдження, втрата або доступ до них неавторизованих осіб.
 4. Постачальник послуг повідомляє, що використання Сайту через веб-браузер, а також встановлення телефонного з’єднання у випадках, зазначених у Регламенті, може бути пов’язане з необхідністю понести витрати на підключення до мережі Інтернет (плата за передачу даних) або телефонне підключення. вартості, відповідно до тарифних ставок постачальника послуг, яким користується Користувач.
 5. Передача прав за Договором про надання послуг Користувачем третім особам вимагає попередньої письмової згоди під страхом недійсності згоди Постачальника послуг.
 6. Сторони цим заявляють, що взаємовідносини виключають застосування ст. 661 § 1-3 Цивільного кодексу.
 7. Сторони, як підприємці, вважають усі положення Регламенту дійсними та обов’язковими до виконання. Якщо будь-яке положення Правил виявиться недійсним або таким, що не підлягає виконанню, це не впливає на дійсність решти положень Правил, якщо тільки Постачальник послуг не уклав би Договір про надання послуг без цих положень.

Сторінку було перекладено машиною. Відкрити оригінальну сторінку