Organizacja, korzyści i najważniejsze wyzwania wynikające z transportu intermodalnego

Standardem przy przewozach na długich trasach – zwłaszcza międzynarodowych i międzykontynentalnych – jest dążenie do obniżenia kosztów usług logistycznych poprzez optymalizację łańcucha dostaw. Rozwiązaniem, które pomaga firmom z branży TSL dostosowywać ofertę swoich usług do potrzeb współczesnego biznesu jest transport intermodalny, wykorzystujący różne gałęzie transportu w tym szczególnie kolej+droga. Łączenie dwóch gałęzi pozwala optymalizować łańcuch dostaw pod względem czasu i  jest skuteczną alternatywą dla dalekodystansowego transportu samochodowego. Intermodal ma wiele zalet, jednak wymaga odpowiedniej infrastruktury i przemyślanej organizacji. Poniżej omawiamy najważniejsze korzyści, jakie daje transport kombinowany oraz główne wyzwania, stojące przed firmami oferującymi takie usługi.

Opublikowano: 25-08-2020

Infrastruktura do przewozów intermodalnych

Rozwój transportu kombinowanego w dużej mierze zależy od dostępnej infrastruktury. Należy rozumieć ją wielowymiarowo, poprzez m.in.:

  • sieć połączeń drogowych,
  • infrastrukturę kolejową dla pociągów intermodalnych,
  • ilość i moce przerobowe terminali przeładunkowych,
  • częstotliwość połączeń morskich i śródlądowych, oraz zaplecze niezbędne do realizacji przeładunków i przewozów tą drogą.

Organizacja transportu intermodalnego jest skomplikowanym przedsięwzięciem, które wymaga od osób zajmujących się planowaniem przewozów maksymalnego wykorzystania dostępnych środków i kanałów komunikacji. Bez odpowiedniej infrastruktury zaplanowanie trasy tranzytu z wykorzystaniem, np. samochodu, pociągu oraz statku staje się praktycznie niemożliwe. Nic więc dziwnego, że największe przedsiębiorstwa z sektora TSL inwestują w rozwój zaplecza umożliwiającego organizowanie transportu intermodalnego w taki sposób, by generował on jak najwięcej korzyści i jednocześnie pozwalała na maksymalne wykorzystanie taboru.

 

Najważniejsze korzyści z transportu mieszanego

Jakie jeszcze zalety – oprócz wspomnianej optymalizacji łańcucha dostaw – ma transport kombinowany? Jedną z kluczowych korzyści jest mniejsze zanieczyszczenie środowiska, poprzez ograniczenie emisji CO2  i takie planowanie transportu by odcinek drogą był jak najkrótszy.  Dzięki dostosowaniu do potrzeb łańcucha dostaw poszczególnych modeli transportu, atuty każdej metody przekuwają się na korzyści, tym samym transport przebiega w sposób zrównoważony, a jego zalety pozwalają uznawać go za jeden z najbardziej elastycznych i dostosowanych do potrzeb rynku.  Kluczem do sukcesu jest gęsta siatka codziennych, regularnych połączeń kolejowych od której już tylko krótki odcinek dzieli kontener z miejscem odbioru towaru. Doświadczeni spedytorzy potrafią tak zaplanować trasę przewozu, by w pełni wykorzystać potencjał każdej gałęzi transportu.

Intermodalny przewóz towarów – najważniejsze wyzwania

Oprócz imponującej listy zalet przewozy kombinowane stanowią branżę, która – jak żadna inna – musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Wynikają one w dużej mierze z zaangażowania różnych gałęzi transportu do realizacji jednej usługi przewozowej, a jednocześnie braku jednego ciała, jednostki odniesienia w strukturach Ministerialnych, która byłaby dedykowana tej, niezwykle dynamicznie wzrastającej dyscyplinie. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że transport intemodalny nie jest to ani transport drogą, ani transport koleją, to transport i drogą i koleją, co stanowi znaczącą różnicę w jego charakterystyce i funkcjonowaniu. Oprócz konieczności odpowiedniej synchronizacji poszczególnych transportów ważnym czynnikiem, od którego zależy jakość obsługi łańcucha dostaw jest zapewnienie bezpieczeństwa towarom w trakcie ich przeładunku w porcie lub terminalu oraz na całej trasie przewozu. Kontenery, zabezpieczone plombami HSS, są doskonałą jednostką transportową, która umożliwia pewny i niezawodny serwis, w dużym stopniu gwarantujący bezpieczeństwo ładunku. Nowoczesne, ogrodzone, monitorowane, funkcjonujące 24/7 terminale dopełniają tego obrazu, a wraz z systemami monitoringu i lokalizacji platform, składów kolejowych oraz samochodów dają wysoką gwarancję pewności dostawy nie tylko na czas, ale bezpiecznie, bez uszczerbku na towarze. I znów w części o barierach mamy zalety. Ale mimo że branża każdą barierę wielką pracą próbuje przekuć w atut jest jeszcze wiele do zrobienia. Ujednolicona dokumentacja transportowa i uznawanie przez rynek/załadowców i odbiorców, że CMR to dokument, który nie odzwierciedla trasy transportu i ujednolicony list intermodalny jest w tym przypadku wartościowy; ustawodawca wspierający tą inicjatywę i edukację na rynku w zakresie specyfiki transportu intermodalnego; kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wspierania rozwoju terminali intermodalnych i centrów dystrybucyjno-konsolidacyjnych dzięki którym możliwa będzie sprawna obsługa obecnie rozwiniętych i obecnie zaniedbanych transportowo regionów kraju.

 

Resumując, główne wyzwania dla sektora przewozów kombinowanych to:

  • Reprezentacja branży w strukturach ustawodawczych
  • spójna, długofalowa polityka zrównoważonego rozwoju branży oparta o ugruntowaną wiedzę i zrozumienie specyfiki przewozów intermodalnych
  • mądre i spięte w całość, inwestycje w zaplecze logistyczno-dystrybucyjne, z uwzględnieniem najważniejszych korytarzy transportowych
  • list intermodalny uznany jako dokument funkcjonujący oficjalnie na wszystkich płaszczyznach interesujących nie tylko operatorów, ale przewoźników, załadowców i odbiorców…
  • wspieranie inicjatyw poprawiających efektywność organizacji łańcucha dostaw i poprawiających dostępność regionów

Podsumowanie

Choć transport intermodalny zapewnia przedsiębiorstwom wiele wymiernych korzyści, to organizacja takich operacji wymaga wiedzy, doświadczenia oraz odpowiedniej infrastruktury. PCC Intermodal SA od początku swojej działalności (od 15-lat) w branży TSL stawia na rozwój sektora intermodalnego, czego efektem jest obecna możliwość organizacji przewozów kombinowanych we wszystkich strategicznych kierunkach na terenie Polski, Europy oraz świata. Lata doświadczeń oraz tysiące zrealizowanych operacji transportowych pozwoliły nam wypracować pozycję krajowego lidera na rynku przewozów intermodalnych, kładącego nacisk na zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych usług.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena