Zobcza video

Transport kombinowany
PCC Intermodal S.A.

Dążenie do optymalizacji łańcucha dostaw wymaga od przewoźników i firm z branży spedycyjnej stosowania nowych, bardziej wydajnych form organizacji transportu.

Jedną z nich są przewozy kombinowane (intermodalne), pozwalające na wykorzystanie nie jednej, a kilku gałęzi transportu przy realizacji dostaw. Przewóz drogą nie zawsze okazuje się wystarczający, by szybko i sprawnie dostarczyć towary pod drzwi klienta.

Łączenie różnych metod transportu pozwala podnieść konkurencyjność poszczególnych przedsiębiorstw z sektora TSL, a co za tym idzie firm produkcyjnych (eksporterów i importerów) m.in. poprzez skrócenie czasu realizacji dostaw oraz obniżenie ich kosztów, pewność, niezawodność i przewidywalność; tak dla dużych jak i małych, nieregularnych ciągów ładunków. PCC Intermodal SA oferuje szeroką gamę usług i rozwiązań w zakresie krajowych i międzynarodowych przewozów kombinowanych.

Dostawa do drzwi klienta
Regularna siatka połączeń
Transport już od 1 kontenera!
Kluczowe korzyści z zastosowania transportu kombinowanego
usprawnienie procesu transportowego i skrócenie jego czasu
niższe koszty
efektywne wykorzystanie taboru pojazdów oraz posiadanej floty
możliwość elastycznego dostosowywania transportu do potrzeb klienta
transport przyjazny dla środowiska
maksymalne wykorzystanie zalet każdej gałęzi przewozu
uniezależnienie transportu od istniejącej infrastruktury drogowej, kolejowej lub portowej
optymalizacja czasu pracy personelu obsługującego transporty kombinowane

Co to jest transport kombinowany?

Transport kombinowany zakłada łączenie więcej niż jednej gałęzi transportu do przewozu ładunków. Pierwszy lub ostatni etap realizacji usługi wykonywany jest z użyciem pojazdów samochodowych – np. dowóz ładunków do portu lub odwóz z terminala pod drzwi klienta. Na pozostałych odcinkach przewóz może być wykonywany z użyciem frachtu morskiego, przewozu kolejowego lub żeglugi śródlądowej. Łączenie różnych form pozwala na wykonywanie szybszych, tańszych i bardziej ekologicznych dostaw, z uwagi na: optymalizację tras wykonywanych przewozów, brak kosztów przeładunku, (towar na całej trasie przewożony jest  z wykorzystaniem jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera), zmniejszenie ilości CO2 emitowanego do atmosfery dzięki łączeniu transportu samochodowego z kolejowym.


Kontakt

Kontakt telefoniczny – centrala: Pokaż telefon

Kontakt e-mail – dział sprzedaży: Odkryj email