Piana, która ratuje życie

Pożary to niebezpieczeństwo, które może stanąć na naszej drodze każdego dnia. Zwykle powstają one na skutek ludzkiej nieostrożności, kiedy posługujemy się otwartym ogniem czy substancjami łatwopalnymi, ale też przez podpalenia, awarie instalacji czy działanie sił przyrody. Podczas pożaru kluczowa jest szybka i przemyślana reakcja. Na pierwszym miejscu jest nasze bezpieczeństwo, ale istotna jest także znajomość różnych metod i środków do gaszenia pożarów. Poznajmy więc środki, które zostały stworzone do skutecznego gaszenia pożarów.

Opublikowano: 2-09-2020

Gaszenie pożarów

Podczas gaszenia pożaru bardzo ważna jest skuteczność i szybkość, a także obniżenie ryzyka wystąpienia nawrotu ognia. Istotne jest jakie środki gaśnicze zastosujemy by osiągnąć taki efekt. Właściwy wybór uzależniony jest między innymi od takich czynników jak: skala pożaru, rodzaj palących się materiałów czy też co chcemy ochronić przed spaleniem.

Woda jest najłatwiej dostępnym środkiem gaśniczym, jednak zastosować ją można jedynie w przypadku gaszenia ciał stałych. Dlatego też powstała cała gama specjalistycznych preparatów oraz środków należących do chemii pożarniczej, które służą do gaszenia różnego rodzaju pożarów. Pożar wywołany w domu czy w lesie, będzie znacznie różnił się od pożaru w zakładzie chemicznym. Bardzo ważny jest więc dobór odpowiednich środków gaśniczych, stosownych dla danego zagrożenia.

Surfaktanty pianotwórcze

Środki gaśnicze są stworzone z szeregu składników, które decydują o jej właściwościach fizykochemicznych oraz użytkowych. Kluczowym parametrem jest osiągnięcie stabilnej i wysokiej piany, co zapewniają właściwe środki pianotwórcze. W tym wypadku stosowane są surfaktanty, czyli środki powierzchniowo czynne, o właściwościach pianotwórczych.

Producenci tacy jak Grupa PCC oferują szeroką gamę środków pianotwórczych, które świetnie sprawdzą się przy produkcji wypełnień do różnego typu gaśnic pianowych oraz do syntetycznych środków gaśniczych. W katalogu produktowym Grupy PCC znajdziemy min. surfaktanty anionowe w postaci soli siarczanowych alkoholi tłuszczowych – ROSULfany, a także ich etoksylowane pochodne – SULFOROKAnole. Wśród produktów dostępne są także surfaktanty amfoteryczne w postaci beatin o różnej zawartości substancji aktywnej – ROKAminy. Oferowane środki wyróżniają wyjątkowe właściwości pianotwórcze, działanie stabilizujące i wspomagające w procesie tworzenia się piany.

Syntetyczne środki gaśnicze

Stosuje się  je do wytwarzania mechanicznej piany gaśniczej: ciężkiej, średniej i lekkiej przy użyciu wszystkich dostępnych urządzeń mechanicznych.

Piana gaśnicza odcina  dostęp tlenu co pozwala skutecznie i szybko ugasić pożar zarówno ciał stałych jak i cieczy  jednocześnie zapobiegając się  jego rozprzestrzenieniu i  nawrotom.

W portfolio Grupy PCC mogą Państwo znaleźć syntetyczne środki gaśnicze takie jak już znany na rynku Roteor M Premium oraz nowy produkt Roteor M Plus, który wykazuje lepsze skuteczności gaśnicze. Obywa produkty służą do gaszenia pożarów klas A (ciała stałe) i B (ciecze niemieszające się z wodą) przy użyciu wody wodociągowej oraz wody morskiej. Zastosowanie wysokospecjalistycznych związków powierzchniowo czynnych sprawia, że nasze produkty sprawdzą się zarówno jako środki zwilżające w zakresie stężenia od 0,5 do 1%.

Nasze produkty zostały przebadane w  renomowanych Jednostkach takich jak CNBOP-PIB  lub MPA Dresden tym samym uzyskując certyfikaty na zgodność z europejską normą EN 1568-1,2,3:2018.

Produkty z serii Roteor polecamy  dla jednostek straży pożarnych, służb leśnych, zakładów chemicznych, fabryk, lotnisk, baz paliw i rafinerii.

Bezwodne środki do gaszenia pożaru

Niektóre miejsca i przedmioty są bardzo wrażliwe na działanie wody, dlatego też do gaszenia pożarów wymagane jest stosowanie innych środków. Do tego rodzaju pożarów stosuje się takie produkty jak specjalne gazy różnego rodzaju oraz proszki gaśnicze. Ich działanie polega na odcięciu dopływu tlenu podobnie jak w przypadku piany. W porównaniu jednak do klasycznych metod gaszenia pożaru mają one kilka wad, np. trudność w użytkowaniu przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych – silny wiatr.

Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego też dobór odpowiednich i sprawdzonych środków gaśniczych oraz ochrony przeciwpożarowej jest bardzo istotny. Warto zdecydować się na produkty, które zostały przebadane przez uprawnione instytucje i posiadają odpowiednie atesty. Certyfikaty świadczą o ich bezpieczeństwie, a także skuteczności. Dobierajmy środki, które będą odpowiednie do danej sytuacji. Dzięki temu będziemy mogli właściwie chronić nasze zdrowie i życie.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena