Traceability – identyfikowalność w łańcuchu dostaw

Podążając za trendami światowego rynku chemicznego, zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszą częścią strategii biznesowych firm operujących w branży surfaktantów. Podejmowanie trafnych decyzji, które w pozytywny sposób wpływają na producentów chemii i ich otoczenie, jest coraz częściej uwarunkowane czynnikami pozafinansowymi.

Opublikowano: 20-08-2019
zrównoważona produkcja oleju palmowego

Prowadzenie działalności w sposób transparentny i odpowiedzialny stanowi obecnie jeden z najważniejszych kryteriów kwalifikacji dostawców surowców chemicznych dla różnych branż przemysłowych.

Istota zrównoważonego rozwoju w przemyśle

Dlaczego coraz więcej mówi się o zrównoważonym podejściu do biznesu (sustainability) oraz identyfikowalności w łańcuchu dostaw (traceability)? Powszechność tych pojęć wynika z narastających problemów, takich jak rosnąca liczba mieszkańców Ziemi, ograniczone zasoby naturalne, konieczność oszczędzania energii, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz wiele innych kwestii środowiskowych i społecznych. Dla coraz liczniejszej populacji konsumentów rzeczywista czy choćby pozorna zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju jest jednym z czynników decydujących o zakupie wielu produktów. Z kolei producenci i sieci handlowe realizują swoje własne strategie, komunikując w ten sposób odpowiedzialne podejście do prowadzonego biznesu.

Zmieniające się światowe standardy jakościowe, środowiskowe i społeczne, rosnące wymagania klientów i rozwój nowoczesnych niskoemisyjnych technologii to dziś bardzo istotne determinanty przewag konkurencyjnych. Idea zrównoważonego rozwoju powoli przestaje być modnym trendem promowanym przez globalne korporacje. Staje się jedną z przewag konkurencyjnych i makro czynników bezpośrednio wpływających na najważniejsze sektory światowej gospodarki.  Jako przykład może tutaj posłużyć światowy rynek oleju palmowego i jego pochodnych. Mamy tu do czynienia z dążeniem do uzyskania pełnej identyfikacji surowcowej w całym łańcuchu dostaw, począwszy od plantacji Olejowca Gwinejskiego, z którego tłoczony jest olej palmowy, a skończywszy na gotowych dobrach konsumpcyjnych w postaci żywności, kosmetyków, farmaceutyków i wielu innych produktów codziennego użytku.

Coraz większe grono producentów wprowadza nowe standardy nie tylko w kwestiach zarządzania jakością i środowiskiem, choć w tym zakresie również zachodzą spore zmiany. Polegają one m.in. na stosowaniu metod i systemów zarządzania zapewniających uzyskanie jak najwyższej jakości produktu przy maksymalnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko, np. stosowana w ostatnich latach metoda LCA (Life Cycle Assessment) umożliwia nie tylko ocenę końcowego wyniku procesu technologicznego, ale pozwala przede wszystkim na oszacowanie i ocenę konsekwencji wpływu poszczególnych etapów cyklu życia produktu bądź nawet całej organizacji na środowisko. Dziś zrównoważony, odpowiedzialny biznes oraz identyfikowalność surowcowa nie stanowią już novum.

W branży surfaktantów, w której operuje spółka PCC EXOL, sukces mogą odnieść Ci producenci, którzy oferują wysoką jakość produktów, korzystne ceny, nowe rozwiązania aplikacyjne, a przede wszystkim dodatkowe, pozafinansowe wartości. Szczególne znaczenie mają one dla odbiorców wtedy, gdy są o zasięgu globalnym. Spółka PCC Exol działa odpowiedzialnie wobec środowiska. Inwestuje w budowanie silnej wewnętrznej i zewnętrznej społeczności, która jest niezbędna do rozwoju biznesu. PCC Exol jako producent produktów chemicznych jest zaangażowana w realizację strategii zrównoważonego rozwoju, dzięki której zajmuje stabilną pozycję we współpracy biznesowej na arenie międzynarodowej.

Zrównoważona produkcja oleju palmowego – czym się wyróżnia?

W związku ze znaczącym i stale rosnącym popytem na rynku pochodnych oleju palmowego, wymóg zrównoważonych źródeł, które nie wpływają negatywnie na środowisko, społeczeństwo czy gospodarkę, staje się coraz bardziej istotny. Zrównoważone aspekty produkcji surowców stają się kluczowe zwłaszcza w przemyśle chemicznym. Olej palmowy jest obecnie najpopularniejszym olejem roślinnym na świecie.  W związku z rosnącą populacją naszego globu i wzrastającym zainteresowaniem olejem palmowym, zapotrzebowanie na ten surowiec nigdy nie było większe niż obecnie.

W tym momencie do głosu dochodzi „traceability”. Identyfikowalność w łańcuchu dostaw zapewnia śledzenie surowca palmowego w trzech certyfikowanych modelach zaproponowanych i wdrożonych przez organizację RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil – Porozumienie dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego). RSPO ma na celu transformację rynku w taki sposób, by używano tylko oleju palmowego z ekologicznych upraw. Członkami organizacji są przedstawiciele różnych środowisk, m.in. plantatorzy, producenci, organizacje pozarządowe i firmy, które korzystają z oleju palmowego i jego pochodnych w swojej działalności.

Celem organizacji RSPO jest promocja oleju palmowego z rejonów nieprzyczyniających się do zmniejszenia wartości przyrodniczych oraz niepowodujących negatywnego wpływu na ludność, która związana jest z terenami upraw palm olejowych. Uzyskanie przez właścicieli lub zarządzających plantacjami certyfikatu RSPO jest możliwe po wykazaniu działań na rzecz ochrony przyrody, która otacza plantacje, lasów pierwotnych oraz zagrożonych gatunków zwierząt. Ponadto wymagane jest przedstawienie aktywności potwierdzającej odpowiedzialne korzystanie z wody oraz troskę o pracowników plantacji olejowych i ludność zamieszkującą pobliskie tereny. RSPO to pierwszy i jedyny system certyfikacji pozwalający na odróżnienie produktów wykorzystujących olej palmowy, pochodzący z plantacji, które nie przyczyniają się do zniszczenia naturalnych ekosystemów i nie wpływają negatywnie na lokalną ludność oraz jej kulturę i tradycję.

Olej palmowy i jego pochodne – produkcja surfaktantów

Idea „traceability” dla oleju palmowego rozpowszechniła się już na tyle, że obejmuje swoim zasięgiem również producentów surfaktantów. Większość międzynarodowych koncernów wykorzystujących surowce na bazie oleju palmowego otwarcie komunikuje deklarację współpracy z dostawcami, którzy identyfikują swoje produkty jako w stu procentach certyfikowane w całym łańcuchu dostaw.  Posiadanie certyfikatu RSPO w wariancie co najmniej MB (Mass Balance) będzie zatem stanowić jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia czy też kontynuacji współpracy z dostawcami surfaktantów.

Produkcja środków powierzchniowo czynnych to szereg skomplikowanych procesów chemicznych odpowiednio kontrolowanych przez człowieka. Zarówno w przypadku oleju palmowego, jak i kokosowego, mamy do czynienia z surowcem naturalnym mniej lub bardziej przetworzonym w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw, począwszy od plantacji, a skończywszy na licznych wyrobach gotowych trafiających do końcowych użytkowników.  W odniesieniu do produktów PCC EXOL SA, oleje te nie mają substytutów. Zważywszy na bardzo szerokie spektrum ich wykorzystania, są niezwykle ciekawymi i istotnymi surowcami, które biorą udział w produkcji środków powierzchniowo czynnych wytwarzanych przez Spółkę. Surfaktanty na bazie oleju kokosowego i pochodnych oleju palmowego znajdujemy w składzie zarówno detergentów, środków higieny osobistej i kosmetyków, jak i produktów spożywczych czy też wyrobów farmaceutycznych.

Dlaczego olej palmowy?

Ponieważ jest najbardziej uniwersalnym olejem roślinnym na świecie i jest relatywnie tani. Ponadto stanowi bazę do produkcji substancji chemicznych o wielu zastosowaniach aplikacyjnych.  Głównymi przesłankami masowej produkcji oleju palmowego jest wysoka wydajność plantacji. Zbiory owoców odbywają się kilka razy w roku. Palma olejowa owocuje przez cały rok i plonuje średnio w ilości 16 szyszek o wadze około 40 kg.  Młyny i tłocznie funkcjonujące bezpośrednio na plantacjach wykazują stosunkowo niskie koszty produkcji przy sporej wydajności. Z jednego średniej wielkości tłocznia można wyprodukować około 40 ton surowego oleju dziennie.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
5 (1)
Twoja ocena