PRODUCENT
chemii specjalistycznej

Sektor tworzyw sztucznych korzysta z modyfikatorów przetwarzania

Tworzywa sztuczne są materiałem, który jest obecny w naszym otoczeniu każdego dnia. Wynika to z wielu przydatnych właściwości plastiku.

Opublikowano: 23-07-2019
гранулы пластиковы

Głównymi zaletami tego materiału jest lekkość, łatwość nadawania dowolnej formy oraz niska cena. Jednak aby wytworzyć przedmiot o pożądanym kształcie, należy tworzywo sztuczne poddać procesowi przetwarzania.

Jakie substancje chemiczne są wykorzystywane podczas przetwarzania tworzyw sztucznych?

W przemyśle wykorzystywane są różne substancje chemiczne zwane modyfikatorami przetwarzania. Dodatki te dzielą się na kilka grup w zależności od pełnionych przez nie funkcji. Można wyróżnić wśród nich środki upłynniające, smarujące, dodatki antyadhezyjne, dyspergujące, inhibitory korozji oraz środki tiksotropujące. Jakie są właściwości modyfikatorów przetwarzania? W jaki sposób wpływają na materiał, do którego zostają dodane?

Dodatki upłynniające – to środki, które obniżają temperaturę płynięcia i mięknienia polimerów. Charakteryzuje je niska lepkość, co umożliwia szybkie otrzymanie tworzywa sztucznego w płynnej formie. Dodatkiem upłynniającym jest m.in. Rodys L produkowany przez Grupę PCC – producenta chemii specjalistycznej.

Inhibitory korozji – to substancje zapobiegające powstawaniu korozji na metalowych elementach. Nawet niewielka ilość takiego dodatku chroni urządzenia metalowe wykorzystywane w procesie przetwórczym. Inhibitory mogą występować w postaci ciekłej oraz stałej (jako proszki). Skutecznym środkiem hamującym korozję jest Chemstat Cl 1020, dzięki któremu można efektywnie przetwarzać tworzywa sztuczne, nie martwiąc się o częste wymiany elementów urządzeń przetwórczych.

Środki tiksotropujące – są to dodatki, które zwiększają lub zmniejszają lepkość modyfikowanego tworzywa sztucznego. Rola tego typu środków polega na zmianie formy tworzywa, gdy zostanie ono poddane wstrząsom lub naprężeniom. Wówczas zastosowane dodatki tiksotropujące (np. talk, krzemionka lub mielone szkło)sprawiają, że tworzywo płynne gęstnieje, a stałe mięknie.

Dodatki antyadhezyjne, dyspergujące i smarujące – to środki zmniejszające tarcie wewnętrzne i zewnętrzne. Odpowiadają za zwiększenie plastyczności polimeru, co zapobiega przywieraniu tworzywa do metalowych elementów urządzeń przetwórczych. Wśród takich środków znaleźć można m.in. Maxomer LUBE-E2SA-B.

Przetwarzanie tworzyw sztucznych bez modyfikatorów byłoby nie tylko technologicznie trudne, ale i bardzo drogie. Mnogość zalet płynąca z zastosowania modyfikatorów przetwarzania tworzyw sztucznych sprawia, że firmy działające w tym sektorze oszczędzają dzięki nim energię, czas oraz pieniądze.


Komentarze
Dołącz do dyskusji
Brak komentarzy
Oceń przydatność informacji
- (brak)
Twoja ocena