Maxomer® LUBE-E2SA-B

Producent
PCC Chemax Inc.
Nazwa chemiczna
Amid kwasów tłuszczowych
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki produktu Ogólne warunki sprzedaży
Dostępny na rynku amerykańskim

Maxomer LUBE-E2SA-B to lubrykant, środek antyadhezyjny i dypergator pigmentu. Produkt może być przeznaczonych do niebezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z definicją i limitami nałożonymi przez Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration FDA) na liście 21 CFR

Kategorie

Branże i aplikacje
Opakowania
Przemysł spożywczy / Dodatki do opakowań spożywczych
Tworzywa sztuczne / Dodatki do tworzyw sztucznych

Funkcja
Dyspergatory
Oleje smarowe
Środki antyadhezyjne

Budowa
Alkanoloamidy

Segment
Produkty specjalistyczne / Dodatki specjalistyczne

Nazwy alternatywne
Amid kwasów tłuszczowych,
Producent: PCC Chemax Inc.

PCC Chemax Inc. specjalizuje się w wytwarzaniu środków powierzchniowo czynnych i chemicznych dodatków specjalistycznych wykorzystywanych m.in. w przemyśle metalurgicznym, tekstylnym, rafineryjno-wydobywczym czy w przemyśle tworzyw sztucznych.

Grupa PCC