Nazwa chemiczna:

4-Nonylofenol, rozgałęziony, etoksylowany

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne, surfaktanty, niejonowe

Branże i aplikacje:

czyszczenie i mycie przemysłowe, garbarstwo, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł metalurgiczny, obróbka

Funkcja:

demulgatory, dyspergatory, emulgatory

Budowa:

alkoksylowane nonylofenole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

127087-87-0

INCI:

Nonoxynol-22

Opis

ROKAfenol N22 to niejonowy środek powierzchniowo czynny, który należy do grupy etoksylowanych nonylofenoli o nazwie INCI: Nonoxynol-22. Stosowany jest jako składnik środków myjących, piorących i czyszczących oraz jako emulgator i dyspergator. 

Produkt ma postać pasty lub wosku o barwie od białej do jasnosłomkowej. W temperaturze około 35°C ulega krzepnięciu. Posiada wysoki punkt zmętnienia w zakresie temperatur 71÷76°C. ROKAfenol N22 dobrze rozpuszcza się w wodzie bez konieczności podgrzewania.

ROKAfenol N22 charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami detergencyjnymi wobec różnych włókien. Dzięki doskonałym właściwościom dyspergującym i emulgującym efektywnie wspomaga procesy prania. Produkt bardzo dobrze zwilża, jednocześnie podwyższając hydrofilowość traktowanych włókien.

ROKAfenol N22 jest odporny na podwyższoną temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów. Dzięki temu może być sto­sowany w agresywnych warunkach użytkowania, np. przy praniu w wysokich temperaturach oraz jako składnik smarów do wlewków i matryc dla przemysłu metalo­wego. Dobra rozpuszczalność w wodzie, odporność na czynniki utleniające i reduku­jące, a także stabilność w kwasach i ługach powodują, że produkt ten jest doskonałym detergentem, emulgatorem i dyspergatorem. Z uwagi na niejonowy charakter, Rokafenol N22 tworzy kompatybilne układy z innymi niejonowymi środkami po­mocniczymi oraz z surfaktantami anionowymi i katio­nowymi. To pozwala na tworzenie szerokiej gamy nowych produktów o bogatym spektrum aplikacyjnym.

Przy dużej koncentracji elektrolitów produkt może znaleźć zastosowanie w procesie alkalicznego czyszczenia metali. ROKAfenol N22 skuteczny jest także w procesach metalurgicznych w roli środka zwilżającego w kompozycjach z inhibitorami korozji, w kwaśnych kąpielach trawiących oraz jako emulgator w operacjach oczyszczania emulsjami. W galwanotechnice stosowany jest jako nośnik połysku.

Produkt może być wykorzystywany w procesie polimeryzacji emulsyjnej jako uniwersalny emulgator niejonowy. W układach ze środkami anionowymi ROKAfenol N22 zapewnia doskonałą kontrolę nad rozmiarem cząstek powstającej dyspersji polimerowej. Ponadto znacząco polepsza stabilność dyspersji oraz jej odporność na obecność zewnętrznych mediów, takich jak elektrolity czy rozpuszczalniki organiczne. ROKAfenol N22 rekomendowany jest do szerokiego zakresu dyspersji akrylowych, styrenowo-akrylowych, homo- i kopolimerów octanu winylu, a także lateksów styren-butadien. Zalecane stężenie wynosi 0,5-3% na całość dyspersji.

Przepisy Unii Europejskiej (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów) ograniczają jego stosowanie do przemysłowego czyszczenia, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany. W przypadku procesu polimeryzacji produkt nie może być stosowany w wyrobach wolnych od etoksylowanych nonylofenoli.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

 • doskonały dyspergator i emulgator,
 • bardzo dobre działanie detergencyjne,
 • odporność na temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów,
 • stabilność w kwasach i alkaliach,
 • uniwersalny emulgator niejonowy w polimeryzacji emulsyjnej,
 • poprawia stabilność dyspersji polimerowej,
 • zwiększa odporność na elektrolity i rozpuszczalniki organiczne dyspersji polimerowej,
 • zdolność tworzenia mieszanin z niejonowymi, anionowymi i katio­nowymi środkami.

Zastosowanie:

 • garbarstwo,
 • obróbka metali,
 • przemysł celulozowo-papierniczy,
 • polimeryzacja emulsyjna,
 • czyszczenie przemysłowe,
 • czyszczenie przemysłowe w obiegu zamkniętym.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
NPE; Nonoxynol-22; (Ukryj)

Tagi:

emulgator środek dyspergujący dyspergator alkoksylowany nonylofenol polimeryzacja emulsyjna obróbka metalu niejonowe surfaktanty niejon
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .