Nazwa chemiczna:

Nonylofenol, etoksylowany

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne, surfaktanty, niejonowe

Branże i aplikacje:

farby i lakiery, przemysł budowlany, dodatki do betonu i zapraw, przemysł metalurgiczny, obróbka, przemysł wydobywczy, wydobycie ropy i gazu, środki smarowe i płyny funkcyjne, oleje i płyny hydrauliczne, wydobycie i produkcja ropy i gazu

Funkcja:

dyspergatory, emulgatory

Budowa:

alkoksylowane nonylofenole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

127087-87-0

INCI:

Nonoxynol-3

Opis

ROKAfenol N3 to niejonowy środek powierzchniowo-czynny należący do etoksylowanych nonylofenoli o nazwie INCI: Nonoxynol-3. Ma postać oleistej cieczy o barwie maks. 70 w skali Hazena i temperaturze krzepnięcia około 0°C. Punkt zmętnienia tego produktu dla roztworu butylodiglikol/woda wynosi w zakresie 25-30°C, a zawartość substancji aktywnej około 100%. W wodzie jest słabo rozpuszczalny i tworzy emulsje.

ROKAfenol N3 posiada własności wzmacniające efekt czyszczący i odtłuszczający, wywierany przez kompozycje detergentów oraz emulsji rozpuszczalników. Ponieważ jest środkiem słabo pieniącym, działa stabilizu­jąco na emulsję i pianę. Posiada bardzo dobre właściwości piorące oraz zdolność dyspergowania olejów i rozpuszczalników organicznych. Może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami po­mocniczymi oraz razem z użytymi w dowolnych stosunkach środkami anionowymi i katio­nowymi.

ROKAfenol N3 jest odporny na podwyższoną temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów. Może być sto­sowany w trudnych warunkach użytkowania, np. przy praniu wełny i obgotowywa­niu bawełny, a także jako składnik smarów do wlewków i matryc dla przemysłu metalo­wego. Zdolność zapobiegania wytrącaniu się soli wapnio­wych powoduje, że ROKAfenol N3 jest doskonałym detergentem i emulgatorem dla włókien­nictwa, przemysłu skórzanego i celulozowo-papierniczego.

ROKAfenol N3 nadaje się szczególnie jako dodatek czyszczący, odplamiający i odtłuszczający w przemyśle celulozowo-papierniczym, głównie do usuwania atramentu i tuszu przy prze­róbce surowców wtórnych. Jest doskonałym emulgatorem olejów mineralnych, siliko­nów, oleju kukurydzianego, olei napędowych, glikoli, octanu butylu, cztero­chlorku węgla, izopropanolu, toluenu i innych rozpuszczalników. Służy do wytwarzania słabo pieniących emulsji czyszczących i odtłuszczających typu W/O (woda w oleju), m.in. z naftą i alifatycznymi węglowodorami dla przemysłu metalowego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów ogranicza stosowanie ROKAfenolu N3 do przemysłowego czyszczenia, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

 • właściwości piorące i dyspergujące,
 • odporność na temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów,
 • doskonała stabilność w kwasach i ługach,
 • zapobiega wytrącania się soli wapniowych,
 • doskonały detergent i emulgator dla włókien­nictwa,
 • zdolność tworzenia mieszanin z niejonowymi, anionowymi i katio­nowymi środkami powierzchniowo-czynnymi,
 • doskonałe właściwości emulgujące.

Zastosowanie:

 • czyszczenie przemysłowe,
 • włókiennictwo,
 • garbarstwo,
 • obróbka metali,
 • przemysł celulozowo-papierniczy.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
NPE; Nonoxynol-3; (Ukryj)

Tagi:

emulgator środek dyspergujący dyspergator alkoksylowany nonylofenol polimeryzacja emulsyjna przemysł budowlany obróbka metalu olej hydrauliczny płyn hydrauliczny niejonowe surfaktanty niejon
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .