SULFOROKAnol®N232P (AES C9-11 Na salt)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
SULFOROKAnol®N232P (AES C9-11 Na salt)
SULFOROKAnol®N232P (AES C9-11 Na salt)
SULFOROKAnol®N232P (AES C9-11 Na salt)
SULFOROKAnol®N232P (AES C9-11 Na salt)
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Pliki do pobrania
Ogólne warunki sprzedaży
Certyfikaty
ISO 14001 ISO 14001 ISO 50001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 45001
Zobacz inne warianty tego produktu

SULFOROKAnol N232P należy do grupy specjalistycznych surfaktantów anionowych i jest solą sodową siarczanu eteroalkilowego. Oferowany jest jako około 32% roztwór wodny o niskiej lepkości i barwie od bezbarwnej do jasnożółtej. Wyrób doskonale rozpuszcza się w wodzie.

Produkt wykazuje bardzo dobre właściwości pianotwórcze, tworząc wysokie i stabilne w czasie piany, nawet w twardej wodzie. Piany uzyskiwane z SULFOROKAnolu N232P charakteryzują się wysokim stopniem uwodnienia (tzw. piana mokra) i małą średnicą pęcherzyków (piana drobna). SULFOROKAnol N232P posiada także niską tendencje do żelowania w roztworach elektrolitów, co eliminuje problemy związane z miejscowym wzrostem lepkości, występujące np. w układach dozujących.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • wyjątkowe właściwości pianotwórcze i napowietrzające,
 • odporność na twardą wodę,
 • łatwość operowania produktem,
 • odporność na środowisko alkaliczne,
 • kompatybilny z niejonowymi i anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • produkt łatwo biodegradowalny,
 • produkt zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

Zastosowanie:

 • przemysł budowlany (produkcja płyt kartonowo-gipsowych, domieszki napowietrzające i uplastyczniające do betonów i zapraw),
 • syntetyczne środki gaśnicze.
Kategorie

Branże i aplikacje
Detergenty
Pożarnictwo
Przemysł budowlany / Dodatki do betonu i zapraw, Płyty gipsowo-kartonowe i dodatki do gipsu

Funkcja
Gaszenie pożarów
Środki czyszczące
Środki pianotwórcze
Środki wysokopienne

Budowa
Alkiloeterosiarczany

Segment
Produkty specjalistyczne / Dodatki specjalistyczne
Surfaktanty / Anionowe

Nazwy alternatywne
Alkohole, C9-11, rozgałęzione oraz liniowe, etoksylowane >2.5 TE, siarczanowane, sole sodowe, C9-11 AES Na, Alkohol C9-11, alkohol etoksylowany, sól sodową siarczanu eteroalkilowego, surfaktant anionowy, Alkohole, C9-11, rozgałęzione oraz liniowe, etoksylowane >, 2.5 TE, siarczanowane, sole sodowe, Sodium C9-11 alkyl ether sulfate, C9-11 AES Na, C9-11 Alcohol, Ethoxylated Alcohol, Sodium Alkyl Ether Sulfate, Anionic Surfactant, Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated >, 2.5 EO, sulfates, sodium salts, CAS 160901-28-0.

Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty