SULFOROKAnol®D232P (Ethoxylated Sodium Decyl Sulfate)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
SULFOROKAnol®D232P (Ethoxylated Sodium Decyl Sulfate)
SULFOROKAnol®D232P (Ethoxylated Sodium Decyl Sulfate)
SULFOROKAnol®D232P (Ethoxylated Sodium Decyl Sulfate)
SULFOROKAnol®D232P (Ethoxylated Sodium Decyl Sulfate)
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Certyfikaty
ISO 14001ISO 14001 ISO 50001ISO 50001 ISO 9001ISO 9001 ISO 45001ISO 45001
Zobacz inne warianty tego produktu

SULFOROKAnol D232P należy do grupy specjalistycznych surfaktantów anionowych. Produkt bazuje na surowcu naturalnym i jest solą sodową siarczanu eteroalkilowego. Oferowany jest jako około 32% roztwór wodny o niskiej lepkości i barwie od bezbarwnej do jasnożółtej. Wyrób doskonale rozpuszcza się w wodzie.

Produkt wykazuje bardzo dobre właściwości pianotwórcze, tworząc wysokie i stabilne w czasie piany, nawet w twardej wodzie. Piany uzyskiwane z SULFOROKAnolu D232P charakteryzują się wysokim stopniem uwodnienia (tzw. piana mokra) i małą średnicą pęcherzyków (piana drobna). SULFOROKAnol D232P posiada także niską tendencje do żelowania w roztworach elektrolitów, co eliminuje problemy związane z miejscowym wzrostem lepkości, występujące np. w układach dozujących.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • wyjątkowe właściwości pianotwórcze i napowietrzające,
 • odporność na twardą wodę,
 • łatwość operowania produktem,
 • odporność na środowisko alkaliczne,
 • kompatybilny z niejonowymi i anionowymi środkami,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • przemysł budowlany (produkcja płyt kartonowo-gipsowych, domieszki napowietrzające i uplastyczniające do betonów i zapraw),
 • składnik środków gaśniczych.
Kategorie
Nazwy alternatywne
Sól sodowa etoksylowanego i siarczanowanego alkoholu decylowego, Etoksylowany decylosiarczan sodu, poli(oksy-1, 2-etanodiyl), α-sulfo-omega-hydroksy-, etery C10-12-alkilowe, sole sodowe, Sól sodowa etoksylowanego i siarczanowanego alkoholu decylowego, Sodium ethoxylated decyl sulfate, poly (oxy-1, 2-ethanediyl), α-sulfo-omega-hydroxy-, C10-12-alkyl ethers, sodium salts, Sodium salt of ethoxylated and sulphated decyl alcohol, CAS 68610-66-2.

Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty