SULFOROKAnol® D232P MB (Ethoxylated Sodium Decyl Sulfate)

Próbki dostępne
Próbki dostępne Zapytaj o produkt
SULFOROKAnol® D232P MB (Ethoxylated Sodium Decyl Sulfate)
SULFOROKAnol® D232P MB (Ethoxylated Sodium Decyl Sulfate)
SULFOROKAnol® D232P MB (Ethoxylated Sodium Decyl Sulfate)
SULFOROKAnol® D232P MB (Ethoxylated Sodium Decyl Sulfate)
Zapytaj o ofertę dla Ciebie
Certyfikaty
Zobacz inne warianty tego produktu

SULFOROKAnol D232P MB należy do grupy specjalistycznych surfaktantów anionowych. Produkt bazuje na surowcu naturalnym i jest solą sodową siarczanu eteroalkilowego. Oferowany jest jako około 32% roztwór wodny o niskiej lepkości i barwie od bezbarwnej do jasnożółtej. Wyrób doskonale rozpuszcza się w wodzie.

Produkt wykazuje bardzo dobre właściwości pianotwórcze, tworząc wysokie i stabilne w czasie piany, nawet w twardej wodzie. Piany uzyskiwane z SULFOROKAnolu D232P MB charakteryzują się wysokim stopniem uwodnienia (tzw. piana mokra) i małą średnicą pęcherzyków (piana drobna). SULFOROKAnol D232P MB posiada także niską tendencje do żelowania w roztworach elektrolitów, co eliminuje problemy związane z miejscowym wzrostem lepkości, występujące np. w układach dozujących.

SULFOROKAnol D232P MB należy do grupy produktów objętych certyfikatem RSPO w modelu Mass Balance (www.rspo.org). Oznacza to, że olej palmowy wykorzystany do wytwarzania podstawowego surowca wchodzącego w skład produktu SULFOROKAnol D232P MB pochodzi z upraw, które nie przyczyniają się do zubożenia wartości przyrodniczych. Jednocześnie jego produkcja odbywa się z poszanowaniem praw ludzi zamieszkujących tereny upraw palm olejowych.

Czytaj więcej
Właściwości i zastosowanie

Zalety produktu:

 • wyjątkowe właściwości pianotwórcze i napowietrzające,
 • odporność na twardą wodę,
 • łatwość operowania produktem,
 • odporność na środowisko alkaliczne,
 • kompatybilny z niejonowymi i anionowymi środkami,
 • certyfikat RSPO MB,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • przemysł budowlany (produkcja płyt kartonowo-gipsowych, domieszki napowietrzające i uplastyczniające do betonów i zapraw),
 • składnik środków gaśniczych.

Kategorie
Nazwy alternatywne
Sól sodowa etoksylowanego i siarczanowanego alkoholu decylowego, Poli(oksy-1, 2-etanodiyl), .alfa.-sulfo-.omega.-hydroksy-, etery C10-12-alkilowe, sole sodowe, etoksylowany decylosiarczan sodu.

Producent: PCC Exol SA

PCC EXOL SA należy do grupy najważniejszych producentów surfaktantów i formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje związki powierzchniowo czynne (surfaktanty), dodatki specjalistyczne oraz formulacje chemiczne dla wielu branż.

Grupa PCC

Ostatnio oglądane produkty