Nazwa chemiczna:

4-Nonylofenol, rozgałęziony, etoksylowany

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne, surfaktanty, niejonowe

Branże i aplikacje:

czyszczenie i mycie przemysłowe, garbarstwo, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł metalurgiczny, obróbka, włókiennictwo i tekstylia

Funkcja:

dyspergatory, emulgatory

Budowa:

alkoksylowane nonylofenole

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

127087-87-0

INCI:

Nonoxynol-6

Opis

ROKAfenol N6 to niejonowy środek powierzchniowo czynny, należący do grupy etoksylowanych nonylofenoli o nazwie INCI: Nonoxynol-6. Ma postać oleistej cieczy o barwie maks. 70 w skali Hazena. Punkt zmętnienia tego produktu dla roztworu butylodiglikol/woda znajduje się w zakresie 60-65°C Temperatura krzepnięcia oscyluje w okolicach 0°C, a zawartość substancji aktywnej wynosi około 100%. Wyrób jest słabo rozpuszczalny w wodzie i tworzy w niej emulsje.

ROKAfenol N6 pełni funkcję składnika środków myjących, piorących i czyszczących oraz pełni funkcję emulgatora. Jego rów­nowaga hydrofobowo-hydrofilowa leży na granicy rozpuszczalności w oleju i rozpuszczalności w wodzie. Ta cecha zwiększa właściwości piorące i zwilżające kompozycji środków po­wierzchniowo czynnych. Cząsteczki ROKAfenolu N6 pełnią funkcję środka homogenizującego w wodnych i niewodnych systemach, za­wierających inne środki powierzchniowo czynne, oleje mineralne, roślinne i rozpuszczalniki organiczne.

Jako emulgator olejów w przemyśle garbarskim ROKAfenol N6 zapewnia efekt zmiękczający, poprawia wartości przerobowe i zwiększa wytrzymałość surowca. Doskonale sprawdza się jako środek piorący wełnę, a ponadto ma bardzo wysoką zdolność penetracji różnych włókien. Jest środkiem aktywnym, który zachowuje zdolności piorące w zimnej i twardej wodzie. ROKAfenol N6 jest także odporny na podwyższoną temperaturę i wysokie stężenie elektrolitów. Dodatkowo może być stosowany w trudnych warunkach procesowych, np. przy praniu wełny i obgotowywa­niu bawełny, a także jako składnik smarów do wlewków i matryc dla przemysłu metalo­wego.

Produkt charakteryzuje wysoka odporność na czynniki utleniające i reduku­jące, stabilność w ługach oraz zdolność zapobiegania wytrącaniu się soli wapnio­wych. Te cechy sprawiają, że jest doskonałym detergentem i emulgatorem w przemyśle włókien­niczym, celulozowo-papierniczym i garbarstwie. ROKAfenol N6 może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami po­mocniczymi oraz razem ze środkami anionowymi i katio­nowymi.

Stosowany jest jako emulgator olejów do wyprawy skór o jednoczesnym dzia­łaniu zwilżającym oraz jako detergent do oczyszczania, odplamiania i wybielania w prze­myśle papierniczym. Szczególnie polecany jest do prania i odtłusz­czania wełny. Używany jest do prania czesanki, przędzy, dzianin wełnianych bez dodatku alkaliów oraz jako penetrator i egalizator przy barwieniu, odklejaniu i wykańczaniu włók­na, karbonizacji wełny i warzeniu bawełny przed barwieniem. Służy również jako emulga­tor olejów, rozpuszczalników, smarów silikonowych w celu przygotowania preparacji pro­cesowych do przędzenia, zgrzeblenia i innych operacji, dla wszystkich rodzajów włókien roślinnych, zwierzęcych, chemicznych i mieszanych.

ROKAfenol N6 jest również doskonałym środkiem zwilżającym ziarna cementu, nie wprowadzając jednocześnie do mieszanki powietrza.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów ogranicza stosowanie etoksylowanych nonylofenoli do przemysłowego czyszczenia, obróbki tekstyliów i skór oraz obróbki metali z zastosowaniem obiegów zamkniętych, gdzie płyn roboczy jest zawracany lub spalany.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

 • doskonała odporność w niekorzystnych warunkach chemicznych,
 • zdolność zwiększania zdolności piorących i zwilżających,
 • rów­nowaga hydrofobowo-hydrofilowa na granicy rozpuszczalności w oleju i wodzie,
 • bardzo dobry środek piorący wełnę,
 • stabilny w obecności ługów,
 • efektywny emulgator olejów,
 • zapobiega wytrącaniu się soli wapiennych,
 • właściwości penetrujące i egalizujące.

Zastosowanie:

 • detergencja,
 • czyszczenie przemysłowe w obiegu zamkniętym,
 • włókiennictwo,
 • garbarstwo,
 • obróbka metali,
 • przemysł celulozowo-papierniczy,
 • beton i zaprawy cementowe.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
NPE; Nonoxynol-6; (Ukryj)

Tagi:

emulgator środek dyspergujący dyspergator alkoksylowany nonylofenol obróbka metalu niejonowe surfaktanty niejon
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .